ข้ามไปที่ เนื้อหา

แบรนด์ของเรา

400 แบรนด์ของเราทั่วโลกมีพันธกิจระดับโลกในการทำความดี – และเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา – มานานกว่าร้อยปี ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราต้องทำ แต่เราสามารถทำให้การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องธรรมดาร่วมกันได้