ข้ามไปที่ เนื้อหา
ภาพต้นปาล์มจากมุมต่ำ

ความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนขององค์กรในยุคต่อไป

ทำสิ่งที่สำคัญให้ดีขึ้น และสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานเพื่อการเติบโตของเรา (Growth Action Plan) ได้รับการออกแบบให้เผชิญกับความท้าทายเหล่านี้โดยตรง แผนดังกล่าวสรุปลำดับความสำคัญของความยั่งยืนใน 4 หัวข้อที่องค์กรขอเราจะมุ่งเน้นในปีต่อๆ ไป

ภาพประกอบของการกระทำที่ยั่งยืน

สภาพอากาศ

ความมุ่งมั่นของเราคือทำให้การปล่อยมลพิษตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราเป็นศูนย์

ชุดแผงโซลาร์เซลล์

ธรรมชาติ

ความมุ่งมั่นของเราคือฟื้นคืนสภาพระบบนิเวศทางธรรมชาติและการเกษตรที่ฟื้นตัวได้

นาข้าวที่กำลังเติบโต

พลาสติก

ความมุ่งมั่นของเราคือหยุดการสร้างมลภาวะจากพลาสติกด้วยการลดการใช้พลาสติก หมุนเวียนการใช้พลาสติก และการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน

 กองพลาสติก

ความเป็นอยู่

ความมุ่งมั่นของเราคือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในห่วงโซ่คุณค่าของเราทั่วโลก รวมทั้งการได้รับค่าจ้างที่เพียงพอต่อการยังชีพด้วย

ผู้หญิงกำลังทำงานในร้านค้าเล็ก ๆ
ผู้ชายยืนอยู่หน้าแผงโซลาร์เซลล์
กลับไปด้านบน