ข้ามไปที่ เนื้อหา

คำถามประจำ

ในหน้านี้ จะรวบรวมคำถามที่มีการสอบถามเข้ามาเป็นประจำ พร้อมคำตอบให้กับคุณ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

อยากรู้ว่ายูนิลีเวอร์มีผลิตภัณฑ์ใดบ้าง

ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ครอบคลุมทั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล และ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและไอศกรีม ซึ่งหาข้อมูล เิ่พิ่มเติมได้ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ของเรา ในเว็บไซต์นี้ จะประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เรามีวางขายในประเทศไทย

หากดิฉันแพ้สารเคมีหลายๆ ตัว จะทราบได้อย่างไรว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้าง

ผลิตภัณฑ์ของเราใช้สูตรที่หลากหลาย หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร ปรึกษาสายด่วนผู้บริโภคของเรา โทร 0 2739 4000 หรือ ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800 -232-600

หากดิฉันใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์แล้วเกิดอาการแพ้ จะต้องแจ้ง หรือ ติดต่อใคร

หากสงสัยว่าการแพ้เกิดจากผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาติดต่อสายด่วนผู้บริโภค โทร 0 2739 4000 หรือ ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-232-600 ซึ่งเบอร์ติดต่อนี้จะปรากฎอยู่บนบรรจุภัณฑ์ของเรา

ยูนิลีเวอร์ใช้สัตว์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือไม่

นโยบายของยูนิลีเวอร์ คือ มุ่งมั่นที่จะไม่ใช้การทดลองกับสัตว์ เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่เรามีนโยบายในการลดและแทนที่การทดลองกับสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของเราส่่วนใหญ่ในอดีตถึงปัจจุบันถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ได้ผ่านทดสอบสารเคมีใดๆ กับสัตว์ และจะยังคงสืบสานนโยบายและการปฎิบัติเช่นนี้ต่อไปในอนาคตผ่านทาง การวิจัยและพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้งของเรา

ต้องการสมัครงานกับยูนิลีเวอร์ ควรทำอย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานอยู่ในส่วนของ สมัครงาน ในเว็บไซต์นี้

หากต้องการเป็นซัพพลายเออร์ของยูนิิลีเวอร์ หรือต้องการขายสินค้าหรือบริการให้กับยูนิลีเวอร์ต้องทำอย่างไร

ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2554-2000 และต่อ แผนกซัพพลาย เมเนจเมนท์ ซึ่งเป็นแผนกที่ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

หากต้องการให้ยูนิลีเวอร์ช่วยบริจาคสินค้า หรือ มอบเงินสนับสนุนเพื่อการกุศล จะต้องทำอย่างไร ติดต่อใคร

โทร. 0-2554-2000 ติดต่อฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร ซึ่งการสนับสนุนต่างๆ จะได้รับการพิจารณาหากวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

ยูนิลีเวอร์มีกิจกรรมช่วยสังคมอะไรบ้าง

ยูนิลีเวอร์ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึง การรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ที่เรามีส่วนร่วมอยู่ด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาโครงการต่างๆ ที่ยูนิลีเวอร์ได้ทำขึ้นใน ประเทศไทย ล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่มุ่งเน้นถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทางสังคมอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่อการศึกษาของเยาวชน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือการมีส่วนร่วมในยามที่สังคมไทยประสบภัยพิบัติต่างๆ เราได้แสดงให้ชาวไทยได้เห็นว่า ยูนิลีเวอร์ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย และมีส่วนอย่าง สำคัญในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2554-2000 ต่อฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

อยากทราบประวัติของยูนิลีเวอร์

สามารถดูได้จากส่วน เกี่ยวกับเรา ในเว็บไซต์นี้

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ Unilever Network (Aviance) ต้องทำอย่างไร

ติดต่อได้ที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ อาวียองซ์ โทร. 0-2554-2655

หรือที่เว็บไซต์ | www.aviancethailand.com

หากต้องการทำธุรกิจศูนย์จัดจำหน่าย

สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนและส่วนบุคคล

คุณวีรานุช โทร 0-2554-2000 ต่อ 2579

อีเมล weeranuch.kongrum@unilever.com

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - ธุรกิจไอศกรีม

โทร 02-554-2910

อีเมล Siriporn.Skulpetchtavorn@unilever.com

ต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำรายงาน หรือ วิทยานิพนธ์

กรุณาส่งจดหมายด้วยหัวจดหมายของมหาวิทยาลัย พร้อมลายเซ็นรับรองจากอาจารย์ประจำวิชา

จ่าหน้าถึงผู้จัดการแผนกที่ต้องการขอข้อมูล (เช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซันซิล ฯลฯ)

โดยส่งมาที่

บริษัทยูนิลีเวอร์ี ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1

ถนนรัชดาภิเษก แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ การพิจารณาให้ข้อมูลอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการแต่ละท่าน

และบริษัทไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ รายชื่อพนักงาน หรือ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อใช้ทำรายงาน

กลับไปด้านบน