ข้ามไปที่ เนื้อหา

Unilever Thailand Homepage

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถรอได้

เราต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยกัน

เราคือ Unilever ประเทศไทย

  • 88+ ปี แห่งประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
  • 90 % ของสินค้า ที่ขายในประเทศไทย ผลิตในประเทศไทย
  • 99% จาก 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน
  • 1st Employer of Choice ของธุรกิจ FMCG ในประเทศไทย
ภาพประกอบสีสันสดใสของ Unilever ซึ่งมีคนสี่คนกำลังทำกิจวัตรประจำวันของตนเอง

โลกและสังคม

เรากำลังเผชิญกับความท้าท้ายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนแบบที่โลกไม่เคยมาก่อนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ภาพผู้ชายสองคนกำลังดื่มกาแฟ

โอกาสในการทำงานที่ Unilever

เข้าชมเว็บไซต์อาชีพโดยเฉพาะของเราเพื่อดูตำแหน่งงานว่างและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานกับเราโปรดทราบว่าเว็บไซต์อาชีพเป็นภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบของ Unilever ซึ่งมีผู้ชายกำลังเขียนลงในสมุดบันทึก

ข่าวและสื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลติดต่อแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์สำหรับนักข่าวและผู้บรรยายข่าว

กลับไปด้านบน