ข้ามไปที่ เนื้อหา

Unilever Thailand Homepage

การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถรอได้

เราต้องร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลง ด้วยกัน

ข่าวล่าสุด

  • เราคือ Unilever ประเทศไทย

  • 88+ ปี แห่งประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย

  • 90 % ของสินค้า ที่ขายในประเทศไทย ผลิตในประเทศไทย

  • 99% จาก 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน

  • 1st Employer of Choice ของธุรกิจ FMCG ในประเทศไทย

การดำเนินการของเราในประเทศไทย

การดำเนินการของเราในประเทศไทย

เราขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ของเรา: เพื่อให้ชีวิตที่ยั่งยืนเป็นเรื่องธรรมดา

ค้นหาว่าเรากำลังปรับปรุงสุขภาพของโลกอย่างไร พัฒนาสุขภาพ ความมั่นใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และเอื้อต่อโลกที่ยุติธรรมและเข้าถึงสังคมมากขึ้น