ข้ามไปที่ เนื้อหา

Unilever Thailand Homepage

สำนักงานใหญ่ของยูนิลีเวอร์ประเทศไทยที่มีรูปร่างคล้ายเรือในบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตก

ในตลาดของเรา: ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

การขยายตัวในธุรกิจค้าปลีกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยเติบโตเร็วกว่า GDP ของประเทศ มาเข้าใจวิธีที่ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยใช้นวัตกรรมทางแบรนด์ และการผสมผสานระหว่างร้านค้าปลีกรายย่อยกับการขายผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยธุรกิจที่มีเป้าหมายและเหมาะกับอนาคต

แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรามุ่งมั่นทำสิ่งดีๆ

สำรวจแบรนด์ของเรา
สินค้ายูนิลีเวอร์ต่างๆ

เรากำลังดำเนินการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา (9 items)

คอนเซ็ปต์การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อความยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์ กับผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อน

ยูนิลีเวอร์ ให้ความสำคัญกับสร้างสิ่งดีๆ ที่มาพร้อมการดูแลโลกใบนี้ แน่นอนว่าเราในฐานะองค์กรผู้ผลิต เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน จนเกิดเป็นความมุ่งมั่นในการเลือกวัตถุดิบ และวิธีการผลิตเพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน สู่การสร้างสินค้าที่ออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม

คอนเซ็ปต์การทํา digital transformation

Digital Transformation คืออะไร?: ยกระดับธุรกิจด้วยพลัง AI จากยูนิลีเวอร์

โลกในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ทางการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในทุกชนชั้นรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจต่างๆ ตลอดในทุกภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ การช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ไปจนถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กร

เพาะปลูกต้นไม้ ช่วยลดโลกร้อน

ยูนิลีเวอร์ คิดค้นวิธีและนวัตกรรมการผลิตใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ยูนิลีเวอร์มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2582 เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิตของเรา เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยพยายามที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5°C เท่านั้น ดังนั้นโลกของเราจะต้องบรรลุเป้าหมายทำให้ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในกลางศตวรรษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในทศวรรษนี้

A sunrise, aerial view of a tropical forest, through the mist and clouds

ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

เรากำลังดำเนินการทั้งภายในและภายนอกกับพันธมิตรของเรา เพื่อกำจัดการตัดไม้ทำลายป่าจากห่วงโซ่อุปทานของเรา พร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Two women in work overalls sort tomatoes on a factory production line

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

เราต้องการยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพด้วยการรับประกันว่าพนักงานของเราทุกคนที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับยูนิลีเวอร์ จะได้รับค่าจ้างหรือรายได้ที่ดี

เราคือ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

  • 90ปีแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  • 90%ของสินค้า ที่ขายในประเทศไทยผลิตในประเทศไทย
  • 99%จาก 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน
  • อันดับ 1Employer of Choiceของธุรกิจ FMCG ในประเทศไทย
กลับไปด้านบน