ข้ามไปที่ เนื้อหา

Unilever Thailand Homepage

Image of river and a forest

เราจะปรับปรุงสุขภาพโลกของเราได้อย่างไร

วันนี้เราเปิดตัวคำมั่นสัญญาและการดำเนินการใหม่ๆ ที่ท้าทายเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติขึ้นใหม่ รวมถึงการสงวนทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป

section.skipThisSection

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

  • leaf icon

    เราคือ Unilever ประเทศไทย

  • 88+ ปี แห่งประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย

  • 90 % ของสินค้า ที่ขายในประเทศไทย ผลิตในประเทศไทย

  • 99% จาก 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน

  • 1st Employer of Choice ของธุรกิจ FMCG ในประเทศไทย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของเรา
section.skipThisSection

การดำเนินการของเราในประเทศไทย

การดำเนินการของเราในประเทศไทย

เราขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์ของเรา: เพื่อให้ชีวิตที่ยั่งยืนเป็นเรื่องธรรมดา

ค้นหาว่าเรากำลังปรับปรุงสุขภาพของโลกอย่างไร พัฒนาสุขภาพ ความมั่นใจ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน และเอื้อต่อโลกที่ยุติธรรมและเข้าถึงสังคมมากขึ้น

section.skipThisSection