ข้ามไปที่ เนื้อหา

ทุกๆ บรีส สอนให้เด็ก ๆ รู้จักการลดขยะพลาสติก

สำหรับเด็กๆ การเล่นแบบไม่มีกรอบและทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ความสนุก เพราะนั่นคือส่วนสำคัญสำหรับการสร้างพัฒนาการของพวกเขา ฉะนั้นเราภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้เด็กๆ เต็มที่กับการลงมือทำและเรียนรู้ที่จะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันเรื่องการลดขยะพลาสติก และเรียนรู้ในการจัดการขยะในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน

กลับไปด้านบน