ข้ามไปที่ เนื้อหา

ทุกๆ บรีส สอนให้เด็ก ๆ รู้จักการลดขยะพลาสติก

สำหรับเด็กๆ การเล่นแบบไม่มีกรอบและทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ให้ประโยชน์มากกว่าแค่ความสนุก เพราะนั่นคือส่วนสำคัญสำหรับการสร้างพัฒนาการของพวกเขา ฉะนั้นเราภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้เด็กๆ เต็มที่กับการลงมือทำและเรียนรู้ที่จะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันเรื่องการลดขยะพลาสติก และเรียนรู้ในการจัดการขยะในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในภาพเป็นรูป คนร่วมงานเปิดตัวโครงการเรียนรู้ เล่นเลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน อยู่ด้านหน้าฉากที่มีโลโก้ของบรีส

คราบเลอะและรอยเปื้อนไม่ได้เลวร้ายเสมอไป แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสนุกสนานในวัยเด็ก

เราเชื่อว่าการได้ออกไปผจญภัยและได้เล่นเลอะท่ามกลางธรรมชาติของจริง เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตในชีวิตวัยเด็กที่สมบูรณ์ และยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆยังได้เพิ่มทักษะตั้งแต่การมีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงสร้างความมั่นใจในตัวเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการปรับตัวในสังคม นั่นคือความภูมิใจของเราที่สร้าง “เรียนรู้ เล่นเลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน” ตั้งแต่ปี 2558 โครงการนี้สนับสนุนให้ครูทั่วโลกถ่ายทอดบทเรียนผ่านกิจกรรมกลางแจ้งที่ยอดเยี่ยม ให้เด็กทั่วโลกได้เรียนรู้จากการเล่นได้เต็มที่และลงมือทำจริงในโลกแห่งธรรมชาติ

3.5 กว่า 3.5 ล้านคน ของเด็กทั่วโลก เข้าร่วมในโครงการ “เรียนรู้ เล่นเลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน”

ด้วยแผนการสอนและแหล่งข้อมูลมากมายที่ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับครูเท่านั้น แต่ยังเปิดให้ผู้ปกครองที่ต้องการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ในการเล่นกิจกรรมกลางแจ้งเข้าถึงได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าโครงการ “เรียนรู้ เล่นเลอะ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน” ให้ผลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก เห็นได้จากรายงานมากมายจากคุณครูที่เข้าร่วมในโครงการ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ดีขึ้นของเด็กๆ เช่น มีความตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ในชั้นเรียนมากขึ้น และเด็กบางคนที่เคยรู้สึกไม่มั่นใจและไม่กล้าแสดงออกในชั้นเรียน ก็กลับมีความกระตือรือร้นที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น

บรีส กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์

เราได้ก้าวเข้าสู่ “อนาคตสะอาดหรือ Clean Future”ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งบรีสได้ปรับเปลี่ยนสูตรในผลิตภัณฑ์สูตรน้ำทุกชนิดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยใช้ส่วนผสมของเอนไซม์ที่สกัดจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ทางชีวภาพและมีแผนจะนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่นๆของบรีสต่อไป

ตามพันธสัญญาด้านความยั่งยืน บรีสจะสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ได้มีทักษะ ความรู้ ความมั่นใจ ในการจัดการกับปัญหาขยะพลาสติกผ่านโปรแกรมของโรงเรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงมือทำจริง “เพื่อสิ่งดีๆ” และขจัดช่องว่างในการยอมรับค่านิยมที่อาจทำให้บางคนไม่กล้าพูด และแสดงออกเพื่อสิ่งที่ดี

ทุกๆ U ทำสิ่งดีๆ ยูนิลีเวอร์

กลับไปด้านบน