ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ สนับสนุนบุคลากรให้เติบโตทุกด้าน ด้วยสวัสดิการพนักงานที่หลากหลาย

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย คว้ารางวัล HR Asia Best Companies 2023

เพราะบุคลากรหรือพนักงานของเรา ถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาองค์กร จนทำให้ยูนิลีเวอร์เติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นในอนาคต ดังนั้นเราจึงสนับสนุนให้บุคลากรของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมเติบโตไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการมอบสวัสดิการพนักงานที่หลากหลาย ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนที่พนักงานทุกคนควรได้รับ

ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย มอบสวัสดิการพนักงานที่หลากหลาย

ส่งเสริมศักยภาพ พัฒนาทักษะให้บุคลากรเติบโตในสายงานที่ต้องการ

ภายในปีพ.ศ. 2568 ยูนิลีเวอร์มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนทักษะให้บุคลากรมีความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โดยทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ ไม่ใช่เฉพาะสำหรับใช้ในการทำงานภายในยูนิลีเวอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับตัวเองให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ จากภายนอก ที่สำคัญคือเราเชื่อมั่นในพลังของความยืดหยุ่นในการทำงาน และทางเลือกต่างๆ จนเกิดการปรับโฉม U-House หรือสำนักงานของเราขึ้นใหม่ ให้สอดประสานกับแนวทางการทำงานในอนาคตอันใกล้

นอกจากการมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรแล้ว เรายังเป็นผู้บุกเบิกการจ้างงานแบบยืดหยุ่น ที่ช่วยให้บุคลากรของเราทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน หรือที่เรียกว่า Work-life Balance นั่นเอง เริ่มด้วยการจัดการการทำงานแบบผสมผสาน หรือ Hybrid Working Arrangement (HWA) ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2564 ซึ่งการจัดการแบบนี้จะมีลักษณะเป็นระบบ Hybrid working คือการให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานมากกว่าสถานที่ตั้ง จนเกิดเป็นโมเดลการทำงานแบบ 2-2-1 ที่แบ่งได้เป็น "2 วันทำงานที่สำนักงาน 2 วันทำงานที่ไหนก็ได้ และอีก 1 วันสำหรับการติดต่อพูดคุย สื่อสารและการเรียนรู้" ซึ่งโมเดลนี้ช่วยเติมความมีชีวิตชีวาให้กับวัฒนธรรมการทำงานของเราเป็นอย่างมาก

นอกจากที่กล่าวไปแล้ว เรายังมีโปรแกรมเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรและอนาคตบุคลากรของเราอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม Shape Your Own Adventure ที่จะช่วยแนะนำเส้นทางอาชีพที่ยืดหยุ่นให้กับพนักงานตามตัวเลือกและผลงานของแต่ละคน โครงการ Unilever Future Leaders Program (UFLP) โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ และโครงการ U-Fresh สำหรับนึกศักษาจบใหม่ที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้ในสายงานแบบรวดเร็วและเข้มข้นเฉพาะตัว และโครงการ Focus Friday ที่จัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ไม่มีการประชุม เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะในการทำงานได้อย่างครอบคลุม

ดูแลบุคลากรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความเท่าเทียม

สวัสดิการพนักงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีทั้งด้านครอบครัว งาน และสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของบุคลากร เราจึงตั้งโปรแกรม Healthier U ขึ้น เพื่อเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงานในการสนับสนุนทั้งด้านสุขภาพกายและความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological safety) เพราะที่ยูนิลีเวอร์ เรามุ่งเน้นเสริมสร้างสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับพนักงาน เราต้องการสร้างวัฒนธรรมและภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยไม่กังวลหรือกลัวผลลัพธ์ที่อาจมีความเสี่ยงหรือผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยดี ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิต โดยเราดูแลครอบคลุมทั้งโภชนาการ การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพจิต โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของแต่ละบุคคล นอกจากนี้เรายังได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาโปรแกรมการดูแลบุคลากรอีกด้วย เช่น โปรแกรมช่วยเหลือด้านจิตใจให้กับพนักงาน (Employee Assistance Program หรือ EAP) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นการให้บริการความช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานด้วย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา แนะนำหลักการใช้ชีวิต แนวทางการดูแลการเงิน และการฝึกความยืดหยุ่นในด้านต่างๆ

นอกจากการดูแลแล้ว เรายังรับฟังเสียงของบุคลากรของเราผ่านการสำรวจประจำปีจากยูนิวอยซ์ (UniVoice) ในเรื่องต่างๆ ที่พนักงานมีความต้องการอยากให้องค์กรเปลี่ยนแปลง พัฒนา และแก้ไข ดังนั้นเมื่อได้รับการดูแลทั้งสุขภาพกายและจิตใจแล้ว บุคลากรของเราก็จะสามารถนำศักยภาพที่ดีที่สุดมาสู่การทำงาน เพราะสำหรับยูนิลีเวอร์ "ความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น แต่เปรียบเสมือนวิถีชีวิตที่ช่วยให้พนักงานของเรามีความสุข ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในด้านส่วนตัวและการทำงาน"

ความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นจริงในยูนิลีเวอร์

เพราะบุคลากรทุกคน คือคนที่มีค่าสำหรับเรา เราจึงทุ่มเทให้กับความเท่าเทียมทางเพศ โดยมีเป้าหมายในการรังสรรค์สภาพแวดล้อมที่ไม่มีการแบ่งแยกและมอบโอกาสก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพรวมทั้งสวัสดิการพิเศษให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเพศสภาพและภูมิหลัง ซึ่งในประเทศไทยเป็นที่น่าภาคภูมิใจ เพราะเราประสบความสำเร็จในการเป็นองค์กรชั้นนำที่มีตัวแทนผู้หญิงในสัดส่วนตำแหน่งระดับกลางถึง 66% และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงถึง 75% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ยูนิลีเวอร์กำหนดไว้ว่าต้องมีบุคลกรเพศหญิง 50% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้เรายังปรับสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมและมีความเท่าเทียมมากขึ้น ทั้งการลาคลอดบุตรที่ขยายเวลาออกไปสูงสุด 16 สัปดาห์ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณแม่จะได้รับการสนับสนุนที่พวกเขาสมควรได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งยังให้คุณพ่อลางานได้ 15 วัน เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันมีค่าระหว่างคุณพ่อมือใหม่และทารก ไม่เพียงเท่านั้น เราขยายขอบเขตเพื่อร่วมสนับสนุนคู่รักเพศเดียวกันและบุคคลในการเป็นหุ้นส่วนเพศตรงข้ามซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย

ยูนิลีเวอร์กับความสำเร็จด้านความยั่งยืนและการยกระดับศักยภาพบุคลากร

  1. รางวัลยอดเยี่ยมจากเวที HR Excellence Awards 2023 สาขา Excellence in Workforce Mobility

    ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย คว้ารางวัล HR Excellence Awards 2023

    รางวัล HR Excellence Awards 2023 เป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล โดยในปีนี้ ยูนิลีเวอร์สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากเวที HR Excellence Awards 2023 ในสาขา Excellence in Workforce Mobility ซึ่งเป็นการตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานของยูนิลีเวอร์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานเหนือระดับด้วยธุรกิจที่มีเป้าหมายและสอดรับกับการทำงานในอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของพนักงาน สะท้อนจุดมุ่งหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ต้องการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกคน ทั้งการส่งเสริมศักยภาพ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน ตลอดจนความหลากหลายและความเท่าเทียม พร้อมสนับสนุนการสร้างเป้าหมายให้พนักงานแบบโมบิลิตี้ ให้โอกาสในการย้ายงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อยกระดับทักษะ และสร้างการเติบโตในหน้าที่การงานให้กับทุกคนแบบไม่จำกัดขอบเขต

  2. รางวัล HR Asia Best Companies to Work For 2023

    ยูนิลีเวอร์ประเทศไทย คว้ารางวัล HR Asia Best Companies 2023

    รางวัล HR Asia 'Best Companies to Work for in Asia' เป็นงานมอบรางวัลสำหรับองค์กรต่างๆ ซึ่งได้รับการยอมรับจากพนักงานว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าร่วมงานด้วยที่สุดของเอเชีย และครองตำแหน่งนายจ้างที่ดีที่สุดสำหรับพนักงาน และเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่ยูนิลีเวอร์ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work For 2023 ตอกย้ำความสำเร็จด้านการบริหารจัดการบุคลากรและสะท้อนความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์ที่ให้ความสำคัญกับเป้าหมาย (Purpose) ในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกคน ซึ่งขับเคลื่อนด้วยความเชื่อมั่นว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้บุคลากรมีความก้าวหน้า แบรนด์มีการเติบโต และองค์กรเป็นธุรกิจที่มีความยั่งยืน ทั้งยังเป็นบทพิสูจน์ของความสำเร็จระดับนานาชาติในด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา การสนับสนุนแนวทางการทำงานให้พร้อมในอนาคต และการดูแลคุณภาพชีวิตการทำงานรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานทุกคน

มิง ชู หลิง รองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลยูนิลีเวอร์ขึ้นรับรางวัล HR Asia 2023

นางสาว มิง ชู หลิง รองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน ยูนิลีเวอร์ กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์ในการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ทุกคนสามารถค้นพบเป้าหมายของตนเองและทำให้เป้าหมายนั้นสอดรับไปกับภารกิจขององค์กร เกิดเป็นการสอดประสานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีทีมงานที่พร้อมให้ความร่วมมือ รู้สึกเติมเต็ม และปรับตัวได้เร็ว ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตขององค์กร เราเชื่อว่าความสำเร็จของบริษัทฯ มีพนักงานเป็นจุดเริ่มต้น ดังนั้นเราจึงพัฒนาและดำเนินโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาทางอาชีพ ยกระดับสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ส่งเสริมความหลากหลายและสนับสนุนความยั่งยืน”

กลับไปด้านบน