ยูนิลีเวอร์เพิ่มพลัง มื้อเช้า เราพร้อม

ยูนิลีเวอร์ สานโครงการส่งเสริมอาหารเช้าปีที่ 5 จัด มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์คัพโจ๊ก แนวคิด “EAT PLAY LOVE”

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปิดโครงการและ ประทานถ้วยรางวัลแก่โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี(กรุงเทพฯ) ทีมชนะเลิศในระดับประถมศึกษาที่ได้ริเริ่มการออกกำลังกายส่งเสริมอาหารเช้าในโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ “สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจะจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อปลูกจิตสำนึกถึงความสำคัญของอาหารเช้าต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของเด็ก การสาธิตการสร้างสรรค์อาหารเช้าอย่างโจ๊กตามแนวคิดของเด็กประถมวัย และการแสดงรณรงค์อาหารเช้าในเพลง “มื้อเช้า เราพร้อม” จากทีมชนะเลิศและทีมตัวแทนเยาวชนรวม 5 ทีมณ ศูนย์บริการการกีฬา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต เมื่อเร็วๆ นี้

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหาร และไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า“กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้าเพื่อเด็กวัยเรียน ตั้งแต่ พ.ศ.2552 และได้สานต่ออย่างต่อเนื่องเพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อหลักที่จำเป็นที่สุดของเด็กวัยเรียนเนื่องจากหลังจากที่นอนหลับ และขาดสารอาหารนานกว่า 8 ชั่วโมง เด็กๆ ต้องการอาหารมาเติมพลัง โดยจากการวิจัยพบว่าอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายตื่นตัว และช่วยให้สุขภาพดี อาหารเช้าช่วยให้มีสมาธิดีในการเรียน และอาหารเช้าช่วยป้องกันโรคอ้วน นอกจากนี้ ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ”

“ในปีนี้ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้าในปีที่ 5 โดยความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการ “มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์คัพโจ๊ก” ในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารเช้า ตลอดจนปลูกฝังสุขนิสัยให้เด็กนักเรียนรับประทานอาหารเช้าทุกวันผ่านคาราวานสคูลบัสที่เดินสายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยเข้าถึงเด็กนักเรียนในระดับประถมวัยรวมกว่า 1 ล้านคนใน 20,000 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ เรายังได้จัดการประกวดเต้นออกกำลังกาย ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 100,000 คนจาก 100 โรงเรียน ทั้งนี้ เราตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมเด็กนักเรียนให้มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันเพิ่มขึ้น 3 ล้านคนภายในปี 2558”

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us