ยูนิลีเวอร์คืบหน้าสืบย้อนแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มและรับรองความยั่งยืน

ธุรกิจอาหารในทวีปยุโรปของยูนิลีเวอร์ประสบผลสำเร็จ สืบย้อนแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มและรับรองด้านความยั่งยืนได้ 100%

โดยในปัจจุบัน 58% ของจำนวนรวมทั่วโลกสามารถระบุแหล่งผลิตได้

ลอนดอน/รอตเทอร์ดาม– 19พฤศจิกายน2014–ยูนิลีเวอร์เผยแพร่รายงานความคืบหน้าการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนเน้นจุดเด่นความคืบหน้าการสืบย้อนแหล่งที่มาในการผลิตน้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์มทั้งหมดที่ใช้สำหรับธุรกิจอาหารในทวีปยุโรปสามารถยืนยันแหล่งผลิตได้100%และได้รับการรับรองด้านความยั่งยืนภายในสิ้นปี2014

ยูนิลีเวอร์ใช้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มที่มีแหล่งที่มาชัดเจนโดยประมาณ1,800โรง ซึ่งนับเป็นจำนวนถึง2ใน3ของธุรกิจโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทั่วโลก

ในปัจจุบันสามารถระบุปริมาณน้ำมันปาล์มที่สามารถสืบย้อนถึงโรงงานผลิตได้ถึง58%

การสืบย้อนถึงแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มมีความสำคัญในการช่วยลดปริมาณการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ โดยมีการเผยแพร่รายงานความคืบหน้าการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ในวันนี้ที่การประชุมกลุ่มมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน(RSPO)ครั้งที่12ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์

2014ปีที่น่าจดจำ

Pier Luigi Sigismondi, Unilever Chief Supply Chain Officerกล่าวว่า “ปี2014เป็นปีที่เสมือนเป็นหลักชัยของเราในการสร้างอุตส่าหกรรมน้ำมันปาล์มอย่างเป็นรูปเป็นร่าง การรู้ถึงแหล่งที่มาของน้ำมันปาล์มถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางนี้ แม้เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และยากลำบาก แต่ความมุ่งมั่นของเรายังคงสะท้อนให้เห็นได้จากความคืบหน้าที่ดี และเราพร้อมร่วมแบ่งปันการเรียนรู้ในส่วนนี้ให้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้รับทราบ”

Mr Sigismondiกล่าวต่อไปว่า “นี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่เราต้องการทำให้กับโลกใบนี้ รวมทั้งลูกค้าของเรา เนื่องจากคุณไม่สามารถมีธุรกิจที่มั่นคงได้บนโลกที่กำลังอ่อนแอ เรายังคงดำเนินธุรกิจเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละวันไปในอีกหลายทศวรรษ และการมีแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงย่อมช่วยในเรื่องห่วงโซ่อุปทานในอนาคต การหยุดการตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของเรา และนี่คือสิ่งที่เรากำลังก้าวเดินไปตามเส้นทาง”

โอกาสสำหรับเกษตรกรรายย่อย

ยูนิลีเวอร์ให้คำมั่นสัญญาอย่างหนักแน่นแก่เกษตรกรรายย่อย รวมถึงผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ให้สามารถทำงานได้ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ รายได้ และสภาวะในการทำงาน

การเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อยผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม เป็นจุดมุ่งหมายที่ท้าทายลำดับถัดไป และค่อนข้างยากที่จะทำการสืบย้อนได้อย่างเต็มที่ สำหรับเกษตรกรรายย่อยในประเทศที่กำลังพัฒนา น้ำมันปาล์มถือเป็นทางออกสำคัญที่จะสู้กับความยากจน และเป็นโอกาสที่จะเพิ่มกำลังใจให้กับครอบครัว พร้อมที่จะส่งลูกหลานเข้าเรียนได้ โดยยูนิลีเวอร์มีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ เหล่านี้ เช่น โครงการนำร่องร่วมกับพันธมิตรอย่างองค์การIDHในเกาะสุมาตราเหนือ หรือการเป็นพันธมิตรร่วมกับSolidaridad ที่ดูแลผลกระทบต่อสังคมระดับโลก โดยเน้นเรื่องการใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบหลักในแอฟริกาตะวันตก พร้อมที่จะขยายไปสู่ทวีปเอเชียและละตินอเมริกาต่อไป

ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ได้ข้อเรียนรู้จากโครงการเกษตรกรรายย่อยในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ จากทั่วโลกมากมายเพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม

ตามวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ โดยในปี2020เราจะบรรลุเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลาดน้ำมันปาล์มไปสู่การผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนได้100%ในทุกทุกอุตสาหกรรมการผลิต โดยอยู่บนความเชื่อที่ว่า ภาคการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและได้รับผลประโยชน์ต้องดำเนินการอยู่บนพื้นฐานความสมดุลของสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระ ดังนั้น ยูนิลีเวอร์ได้ทำงานร่วมกับเหล่าผู้นำในอุตสาหกรรมและกลุ่มองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อคิดค้นวิธีในการหยุดการตัดไม้ทำลายป่า อนุรักษ์พื้นที่ป่าพรุ รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงบวกและผลประโยชน์ต่อสังคม ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us