โดฟ เดย์ สร้างความมั่นใจให้เด็กผู้หญิง

“โดฟ เดย์” การเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน เพื่อยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง

จากผลการสำรวจผู้หญิงทั่วโลกจากผลิตภัณฑ์โดฟ พบว่ามีผู้หญิงร้อยละ4 เท่านั้นที่มีความมั่นใจในรูปลักษณ์ของตนเอง โดยหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงขาดความมั่นใจคือทัศนคติในช่วงก้าวข้ามผ่านวัยเด็กสู่วัยรุ่นของเด็กผู้หญิง โดยเด็กผู้หญิงถึง 9 ใน 10 คนอยากที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ทางกายภาพอย่างน้อย 1 ส่วนเนื่องจากความไม่มั่นใจในความงาม

โดยกิจกรรม “โดฟ เดย์” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานยูนิลีเวอร์และผู้นำกลุ่มความคิดทางสังคมของเด็กวัยรุ่นทั่วโลกได้เข้ามาอบรมเรียนรู้ทักษะพิเศษเพื่อออกไปทำกิจกรรมพัฒนา “Self Esteem” หรือ “การสร้างความเชื่อมั่นและนับถือในตนเอง” เพื่อสานต่อพันธกิจทางสังคมของโดฟในการส่งเสริมให้เด็กสาวรุ่นใหม่เติบโตขึ้นด้วยการมีทัศนคติต่อรูปลักษณ์ภายนอกของตนเองและการมองโลกในแง่บวก เพื่อพัฒนาการใช้ศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเต็มที่

สำหรับกิจกรรม “โดฟ เดย์” ในครั้งนี้จะเป็นรูปแบบการเวิร์คชอปภายในหนึ่งวัน ณ ที่ทำการไปรษณีย์กลาง บางรัก ในวันอังคารที่7 ตุลาคม 2557 โดยในประเทศไทยได้ตั้งเป้าที่จะยกระดับความมั่นใจให้กับนักเรียนหญิงในช่วงประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อายุ 11-14 ปี) จำนวน 350 คน นั่นคือให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเชื่อมั่นในความงามตามแบบฉบับของตนเอง (Real Beauty) ผ่านกิจกรรมที่ได้รับการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยคณะนักจิตวิทยา ผู้นำทางความคิด เซเลบริตี้ ไอดอลของผู้หญิงมากความสามารถ และพนักงานบริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ที่จะประจำฐานกิจกรรม 7 ฐานเพื่อช่วยปรับทัศนคติต่อรูปลักษณ์ของตนเองและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านความคิดให้เด็กผู้หญิงเติบโตสู่วัยสาวอย่างมั่นใจในความงามตามแบบฉบับของตนเอง โดยกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ตั้งเป้าหมายในการเข้าถึงคนรุ่นใหม่จำนวน 15 ล้านคนทั่วโลกให้ได้ภายในปี 2015

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us