บรีส จับมือเครื่องซักผ้า ชูนวัตกรรมสีเขียว

บรีส เดินหน้านโยบายสีเขียวย้ำภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งที่เครื่องซักผ้าไว้วางใจ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญงานซัก 6 แบรนด์ดัง

บรีส ผู้นำตลาดผงซักฟอกยอดขายอันดับหนึ่ง เดินหน้านโยบายสีเขียวตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์อันดับหนึ่งที่เครื่องซักผ้าชั้นนำระดับโลกไว้วางใจว่าเป็นผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้าทุกรุ่น ผนึกพลังร่วมกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญงานซัก6แบรนด์ดัง ได้แก่ ฮิตาชิ แอลจี พานาโซนิค ซัมซุง โตชิบา และซีเมนส์ จัดงาน“วิถีซัก รักสิ่งแวดล้อม”แนะนำการเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้า ช่วยแม่บ้านทันสมัยประหยัดค่าใช้จ่ายและร่วมรักษาสภาพแวดล้อม พร้อมโชว์นวัตกรรมสีเขียวผงซักฟอกบรีสสูตรเข้มข้นมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ด้วยประสิทธิภาพสูตรเข้มข้นของบรีสใช้เพียง1ช้อนสำหรับการซักผ้า15-20ชิ้นช่วยผู้บริโภคประหยัดการใช้ผงซักฟอกได้มาก

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงาน วิถีซัก รักสิ่งแวดล้อม มาจากความร่วมมือของ บรีสและพันธมิตรเครื่องซักผ้าแบรนด์ดังทั้ง6แบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม งานนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินนโยบายสีเขียวของบริษัทฯ และตอกย้ำภาพลักษณ์ของบรีสในฐานะที่เป็นแบรนด์ผงซักฟอกอันดับหนึ่งที่เครื่องซักผ้าชั้นนำระดับโลกให้ความไว้วางใจมาเป็นระยะเวลานานกว่า8ปี โดยเป้าหมายสำคัญของงานคือให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้ผงซักฟอกกับเครื่องซักผ้าให้ถูกต้อง

“นวัตกรรมการผลิตสินค้าของบรีสใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการทั้งการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง และการอุปโภคของผู้ใช้ ทุกกระบวนการมีส่วนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก บรีสในฐานะแบรนด์ผู้นำตลาดผงซักฟอกจึงอยากเชิญชวนผู้บริโภคใด้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่รู้จักเลือกและใช้ผงซักฟอกที่เหมาะกับเครื่องซักผ้า”นางสุพัตรากล่าว พร้อมระบุว่า ปัจจุบันบรีสเป็นผลิตภัณฑ์ผงซักฟอกที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งจากมูลค่าตลาดผงซักฟอก17,400ล้านบาท โดยตลาดผงซักฟอกสูตรเข้มข้นมีสัดส่วนตลาดใหญ่ที่สุดมูลค่า7,900ล้านบาทหรือร้อยละ45ของตลาดผงซักฟอกทั้งหมด และรองลงมาเป็นผงซักฟอกสูตรมาตรฐานในสัดส่วนร้อยละ36โดยในแต่ละปีตลาดผงซักฟอกมีอัตราเติบโตร้อยละ3

ทั้งนี้ จากผลการสำรวจในปีพ.ศ.2556โดยบริษัทวิจัยการตลาดKantar World Panelประเทศไทย พบว่าวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนเป็นสังคมเมืองมากขึ้น การซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นตามไปด้วย โดยปัจจุบันจำนวนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องซักผ้ามีประมาณ16ล้านครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ72ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในปีพ.ศ.2555นอกจากนี้ ยังมีผลสำรวจในปีพ.ศ.2556โดยบริษัทวิจัยการตลาดระดับโลกบริษัทMillward Brownประเทศไทย ระบุว่าร้อยละ39ของผู้ใช้เครื่องซักผ้ายังใช้ผงซักฟอกผิดประเภทกับเครื่องซักผ้า ซึ่งอาจส่งผลให้เครื่องซักผ้าชำรุดเสียหายได้หากยังคงวิถีการซักเช่นนี้ไปนานๆ เช่น ก่อให้เกิดผงอุดตันในเครื่อง หรือทำให้มีปริมาณฟองล้นออกจากเครื่อง ดังนั้น การใช้ผงซักฟอกให้เหมาะกับเครื่องซักผ้าและใช้ในปริมาณที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญมาก เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการซักแล้ว ยังช่วยประหยัด และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์บรีสและพันธมิตร6แบรนด์เครื่องซักผ้าชั้นนำ เชื่อมั่นว่าโครงการ“วิถีซัก รักสิ่งแวดล้อม”จะเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคในการใช้ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับเครื่องซักผ้า ผ่านกิจกรรมทางการตลาดตลอดปี2557นี้ ไม่ว่าจะเป็นการแนะนำสาธิตสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ พนักงานส่งเสริมการขายสินค้า รวมไปถึงข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการซักผ้าผ่านทางเว็บไซต์www.dirtisgoodclub.comคาดว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยหันมาตระหนักถึงการร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากครัวเรือนของตนเอง โดยส่วนของธุรกิจมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกขณะที่ผู้บริโภครู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมสร้างความยั่งยืนด้านสภาพแวดล้อมสืบต่อไป

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us