คนอร์ คัพโจ๊ก ส่งโครงการ มื้อเช้า เราพร้อม

อาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่สำคัญที่สุดของวัน เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และทำกิจกรรมประจำวันได้เต็มที่

ดังนั้น คนอร์ คัพโจ๊ก จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิด โครงการ“มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการการรับประทานอาหารเช้าทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่พัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย เดินหน้าจัด “สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียนและผู้ปกครองได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า เพื่อพัฒนาเด็กๆ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตและยิ่งใหญ่ต้อนรับประชาคมอาเซียน ตั้งเป้าสร้างพฤติกรรมให้เด็กไทย 3 ล้านคนรับประทานอาหารเช้าทุกวันภายในสิ้นปี 2558

นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยและอินโดจีน เปิดเผยว่า “คนอร์ โจ๊กมุ่งมั่นสนับสนุนพัฒนาการที่สมบูรณ์แก่เยาวชน โดยดำเนินโครงการส่งเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษามาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 รวมกว่า 4 ปี โดยมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้นกว่า400,000 คนจาก 400 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยในปีนี้ เราจะเดินหน้าต่อยอดด้วยการผนึกพันธมิตรกับ ส.พ.ฐ. ในการจัด “สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ” ขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารเช้าทุกวัน เพื่อสร้างความพร้อมครบทุกด้าน ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจให้กับเด็กวัยเรียน ซึ่งจะมีการจัดสัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี”

นายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า เด็กคืออนาคตสร้างชาติ เด็กจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ หากไม่ได้รับประทานอาหารเช้าที่เป็นเสมือนขุมพลัง ทำให้มีพละกำลัง สติปัญญาในการเรียนรู้ และใช้ชีวิตประจำวัน ส.พ.ฐ. จึงมีการรณรงค์อาหารเช้าผ่านทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของอาหารเช้า และนำไปปฏิบัติทุกวัน ดังนั้น ส.พ.ฐ. จึงให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ “มื้อเช้าเราพร้อม” อย่างเต็มที่ โดยเป็นสื่อกลาง ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์การรับประทานอาหารเช้าในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด ส.พ.ฐ. กว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ และจัดสรรบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในโครงการฯ ซึ่งจะมีอีกหนทางหนึ่งที่จะพัฒนาเด็กไทยให้เป็นกำลังสำคัญสู่เออีซีในปี 2558 นี้”

นักโภชนาการชี้ เด็กกรุงเทพฯ มีพฤติกรรมงดอาหารเช้า-เข้าใจผิดว่ากินแล้วอ้วน รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเผยถึงผลการวิจัยพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ในกรุงเทพมหานคร รอบล่าสุด พบว่า เด็กนักเรียนกว่าร้อยละ 40 ไม่ได้กินอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันในวันที่ต้องมาโรงเรียน

“สาเหตุหลักที่เด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้า ส่วนใหญ่คือ เด็กไม่รู้สึกหิว รองลงไป คือ ไม่มีเวลา และครอบครัวไม่ทำอาหารเช้าที่บ้าน ทำให้เด็กๆ งดอาหารเช้า แม้ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 90 จะทราบว่า อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุด และมากกว่าร้อยละ 85 เข้าใจถึงผลเสียของการไม่รับประทานอาหารเช้า แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้น คือ เด็กร้อยละ 40 มีความเข้าใจไม่ถูกต้องและไม่ทราบว่า การงดอาหารเช้าไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักลด และเด็กมากกว่าร้อยละ 30 เข้าใจว่า การรับประทานอาหารเช้าทำให้อ้วน ซึ่งจากผลวิจัยนี้ทำให้เราทราบว่า ต้องมีแผนรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของการบริโภคอาหารเช้าในกลุ่มเด็กที่กำลังเจริญเติบโต โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากเหตุผลสำคัญที่เด็กไม่ได้รับประทานอาหารเช้าคือ การไม่มีการเตรียมอาหารเช้าที่บ้าน”

ตั้ง‘น้องอันดา’ เป็นยุวทูต “มื้อเช้าเราพร้อมฯ” นำขบวนรถโรงเรียนเติม “พลังพร้อม” ทั่วประเทศ

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเสริมว่า “คนอร์โจ๊ก เป็นผู้ช่วยสำหรับการเตรียมอาหารเช้าที่คุณแม่ไว้วางใจมานานกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นทางเลือกของอาหารเช้าที่เตรียมง่าย อร่อยโดนใจลูกและ มีคุณประโยชน์ถูกใจคุณแม่ การส่งเสริมอาหารเช้าให้กับเด็กไทยเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นภารกิจหลักของคนอร์ โจ๊ก เพื่อส่งเสริมการรับประอาหารเช้าทุกวัน เพื่อเตรียมความพร้อมของพัฒนาการทุกด้านให้กับเด็กไทยทั่วประเทศ โดยเราก้าวสู่ปีที่ 5 ด้วยการต่อยอดจัดโครงการ “มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” โดยความร่วมมือกับ ส.พ.ฐ. เพื่อสื่อถึงความสำคัญของอาหารเช้าที่เป็นขุมพลังในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ ใน 3 ด้าน ได้แก่ กินอาหารเช้าที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงสนุกสนานและจิตใจเบิกบาน แสดงความรักต่อคุณแม่”

โครงการ “มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1) ยุวทูตโครงการมื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก คนอร์โจ๊กได้แต่งตั้ง น้องอันดา หรือเด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง เป็น ยุวทูตโครงการมื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์โจ๊ก เพื่อเดินสายรณรงค์อาหารเช้าและประชาสัมพันธ์การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลงให้กับเพื่อนๆ เยาวชนในโรงเรียนกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ

2) สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ คนอร์โจ๊กได้จัดสัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติขึ้นเป็นปีแรก ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเตือนใจให้ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอาหารเช้า โดยในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันนี้ ได้มี การแปรอักษรสัญลักษณ์ของโครงการฯ ของเด็กๆ ชั้นประถมศึกษากว่า 1,000 คน เพื่อแสดงถึงพลังความพร้อมในการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้ผนึกพันธมิตรร่วมกันจัดโรดโชว์สัปดาห์อาหารแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการรับประทานอาหารเช้า พร้อมกับแจกคนอร์ คัพโจ๊กฟรีในซูเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

3) การแข่งขันรณรงค์อาหารเช้าภายในโรงเรียนระดับประเทศ ด้วยการออกกำลังกายภายใต้แนวคิด “EAT PLAY LOVE” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า 1 ล้านบาท โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับภาค และมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพฯ ซึ่งการแข่งขันทั้งหมดนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายนจนถึงกลางเดือนธันวาคมนี้

“เราคาดว่า เด็กๆ จะสนุกกับกิจกรรมรณรงค์อาหารเช้าในรูปแบบการเต้นที่สนุกสนาน ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งเป้าส่งเสริมจำนวนเยาวชนที่รับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกวันเพิ่มขึ้น 3 ล้านคนภายในปี 2558”

สำหรับเยาวชนในระดับประถมศึกษาที่สนใจ สามารถส่งคลิปวิดีโอ เพลง“EAT PLAY LOVE” พร้อมใบสมัครมาทางตู้ป.ณ. 151 ปณจ. ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10310 หรือโทรสาร 0-2682-9136 อีเมล knorrjok@gmail.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ facebook/knorrthailand.

บรรยายภาพข่าว:นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยและอินโดจีน ร่วมกับนายแสงไทย มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการ “มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” และประกาศ “สัปดาห์อาหารเช้าแห่งชาติ” เพื่อรณรงค์การรับประทานอาหารเช้าทุกวันในกลุ่มเยาวชนเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ทั่วประเทศ โดยมี นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานกรรมการบริหาร ธุรกิจผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน อาหารและไอศกรีม บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร. ประไพศรี ศิริจักรวาล สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล น้องอันดา หรือเด็กหญิงกุลฑีรา ยอดช่าง ยุวทูตโครงการ “มื้อเช้า เราพร้อมกับคนอร์ คัพโจ๊ก” ร่วมในพิธี ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us