ยูนิลีเวอร์ ชนะรางวัลบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของเอเชีย

ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยได้รับรางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของเอเชีย ประจำปี 2013 (Asian Human Capital Award 2013) โดยคุณกุ้ง นาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนของบริษัทเข้ารับรางวัลจากคุณ Amy Khor, รัฐมนตรีอาวุโสประจำกระทรวงแรงงาน ประเทศสิงคโปร์ ณ การประชุมสุดยอดด้านทุนมนุษย์ของสิงคโปร์ (Singapore Human Capital Summit) ซึ่งยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 2 บริษัทที่ได้รับรางวัลในปีนี้จาก 58 บริษัทใน 11 ประเทศทั่วทวีปเอเชียและที่สำคัญเราเป็นบริษัทรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลนี้อีกด้วย

รางวัลนี้จะมอบให้แก่บริษัทที่มีการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่น โดยจะต้องมีหลัก4 ประการ คือ การปรับแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคคลให้เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจโดยรวม การจัดแสดงนวัตกรรมในการพัฒนาและการปฏิบัติตามบริบทให้ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ คุณภาพในการดำเนินการ และการนำผลกระทบเชิงบวกมาสู่ผลทางด้านธุรกิจ ซึ่งตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา ที่ใช้เวลาในการคัดเลือกและตัดสินหาผู้ชนะกว่า 6 เดือน

ยูนิลีเวอร์ได้ออกแบบใหม่สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานของ global ให้เข้ากับพนักงานไทยมากยิ่งขึ้น โดยให้มีส่วนร่วมที่ส่งผลเชิงบวกต่อบริษัทด้วยคะแนนด้านความผูกพันที่มีต่อองค์กรสูงขึ้นตลอดเวลาและเข้าใกล้อัตราการเติบโตธุรกิจประจำปีเป็นสองเท่ายูนิลีเวอร์เริ่มโครงการ Talent and Organization Readinessเมื่อต้นปี 2010 เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจของยูนิลีเวอร์ว่า “เราจะเติบโตเป็นสองเท่า โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม” “โจทย์ของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย คือ เราต้องการทำให้ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยม และแข่งขันได้ ดังนั้น เราต้องทำงานสอดคล้องกันและทำงานร่วมกันกับทุกๆหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานทุกคนได้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน และพร้อมที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน โดยโครงการ Talent and Organization Readiness จะเน้นการพัฒนาสามส่วน คือ ทักษะความสามารถของพนักงาน โครงสร้างและการออกแบบองค์กร และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยใจ”

คุณบาวเค่อ ราวเออร์ส กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นตัวแทนของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของเอเชีย ด้วยแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ Talent and Organization Readiness จุดเริ่มต้นเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และมีผลกระทบในเชิงบวกต่อทุกส่วนในการปฏิบัติงานของยูนิลีเวอร์”

ประเทศไทย

แผนกองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

ยูนิลีเวอร์เฮาส์ 161 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

+66 2 554 2000

website.thailand@unilever.com (บุคคลทั่วไป)

ดูหัวข้อเหล่านี้เพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us