ฟองน้ำล้างจานบ้านของแบคทีเรีย

ทุกครั้งที่หยิบ“ฟองน้ำล้างจาน”เราต่างคิดถึงเรื่องการทำความสะอาด แต่เชื่อหรือไม่ว่า“ฟองน้ำ”หรือ“แผ่นใยขัดล้างจาน”ที่ใช้กันอยู่ หากทำความสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ มันคือบ้านหลังใหญ่ของเชื้อโรคร้าย ภัยใกล้ตัวที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ข้อมูลจากการสำรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียในฟองน้ำพบว่า

ฟองน้ำล้างจากที่ใช้กันอยู่ทุกครัวเรือนและตามร้านอาหารต่างๆ อาจเป็นแหล่งสะสม ขยายพันธุ์ และเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียไปสู่เครื่องใช้ในครัวเรือน ทั้งจาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ

Sunlight Sponge of Home Bacteria

ทั้งที่ผู้ใช้มั่นใจว่าล้างทำความสะอาดแล้วเป็นอย่างดี ซึ่งแบคทีเรียที่แฝงอยู่ใน“แผ่นใยขัดล้างจาน”หรือ“ฟองน้ำ”นั้น สามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคอาหารเป็นพิษซึ่งเกิดจากการเพาะบ่มของเชื้อแบคทีเรีย“ซัลโมเนลล่า”ที่ติดมากับวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อไก่ ฯลฯ

โดยสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ สะท้อนจากตัวเลขของผู้ป่วยตลอดปี 2552 พบว่ายังคงมีผู้ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษมากกว่า 1 แสนรายต่อปี

ล่าสุดทีมนักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยถึงอันตรายจากปริมาณแบคทีเรียที่พบในแผ่นใยขัดและฟองน้ำทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหารว่า

“สิ่งที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียตกค้างบนแผ่นใยขัดและฟองน้ำ แท้ที่จริงแล้วเกิดจากการดูแลรักษาและทำความสะอาดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ทำให้เกิดการเพาะบ่มของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลล่าที่ก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารต่างๆ อาทิ โรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง ซึ่งเมื่อนำแผ่นใยขัดและฟองน้ำไปทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหาร ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เชื้อแบคทีเรียจากแผ่นใยขัดและฟองน้ำนั้นๆ อาจติดไปกับภาชนะ อีกทั้งสภาพอากาศของประเทศไทยที่เอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย จึงยิ่งทำให้เกิดการแพร่กระจายและเพิ่มประมาณแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว”

วิธีการลดหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียในแผ่นใยขัดล้างจานหรือฟองน้ำจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน อาทิ

การใช้ความร้อน โดยนำแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวัน ล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วนำไปตากแดดจัด ทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง แต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถเห็นผลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ หากทำให้ช่วงเวลาที่ไม่มีแดด

อีกวิธีหนึ่งคือ การใช้ความเป็นกรด โดยนำน้ำส้มหรือน้ำส้มสายชู 4 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำเปล่าครึ่งลิตร แล้วนำแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวันมาแช่ทิ้งไว้ค้างคืน และเปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกวัน ภาวะที่มีความเป็นกรดสูงจะช่วยให้สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแก่การบริโภคได้

ส่วนวิธีสุดท้าย คือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีส่วนผสมในการช่วยขจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียซัมโมเนลล่า รวมทั้งเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย คือ การดูแลรักษาบริเวณห้องครัวให้สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งการใส่ใจกับการทำความสะอาดฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดล้างจาน ซึ่งแต่ละวิธีก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่าจะสะดวกให้วิธีไหน

ที่สำคัญคือ ควรเน้นที่ความปลอดภัยและความมั่นใจของแต่ละบุคคล เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวทั้งผู้บริโภคในสถานประกอบการร้านอาหารทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและในร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศปลอดภัยห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร”ทีมนักวิจัยกล่าวทิ้งท้าย

รู้อย่างนี้แล้ว คงได้เวลาที่แต่ละครจะต้องกลับไปพินิจพิจารณาฟองน้ำล้างจานที่บ้านของตัวเองอย่าให้กลายเป็นบ้านหลังใหญ่ของเจ้าแบคทีเรียตัวร้าย

ข้อมูลจากวารสารเกษตรพระจอมเกล้า, การสำรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียในฟองน้ำและแผ่นใยขัดสำหรับล้างจาน โดย อรุณ บ่างตระกูลนนท์ ศรีรัตน์ พรเรืองวงศ์ ชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ และอดิศร เสวดวิวัฒน์

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us