ชาลิปตันกับความยั่งยืน

ความยั่งยืนคือการตอบสนองความจำเป็นในปัจจุบันโดยไม่ลดความสามารถในการตอบสนองความจำเป็นของคนรุ่นถัดไป

ลิปตันกับความยั่งยืน

Lipton tea and sustainability

ลิปตันภาคภูมิใจที่แหล่งเพาะปลูกชาของเราในเคนยาได้รับการรับรองจากองค์กรRainforest Allianceว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ยั่งยืน และเรายังมุ่งมั่นที่จะทำให้ชาที่วางจำหน่ายทั่วโลกทั้งหมดของเราเป็นชาจากแหล่งที่ยั่งยืนภายในปึ 2558

องค์กร RAINFOREST ALLIANCE คืออะไร

องค์กร Rainforest Alliance คือองค์กรอิสระที่ทำงานกับบุคคล ชุมชน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผืนดิน เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจ การรับรองจากองค์กร Rainforest Allianceสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกและจัดการผืนดินอย่างยั่งยืนในทั้ง 3 ด้านได้แก่ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสังคม และการอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

คุณจะมีส่วนได้อย่างไร

เมื่อคุณเลือกดื่มชาลิปตันซึ่งได้รับการรับรองจากRainforest Allianceก็เท่ากับกำลังช่วยให้เกษตรกรรายย่อยและครอบครัวของพวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่ได้ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของโลกเราไปพร้อมๆ กัน

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us