วัตถุประสงค์ ค่านิยมและหลักการ

วัตถุประสงค์ขององค์กรระบุว่า การประสบความสำเร็จต้องมี "มาตรฐานสูงสุดของพฤติกรรมองค์กรต่อทุกคนที่เราทำงานด้วย ชุมชนที่เราติดต่อ และสิ่งแวดล้อมที่เรามีผลกระทบต่อ"

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์เสมอ

เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและด้วยความเคารพต่อสาธารณชน องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่ธุรกิจของเรามีผลกระทบต่อนั้นเป็นหัวใจของความรับผิดชอบขององค์กร

ผลกระทบเชิงบวก

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกในหลาย ๆ ด้านผ่านแบรนด์ของเรา การดำเนินการและความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา ผ่านการบริจาคเงิน และวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่เราให้แก่สังคม

พันธกรณีที่ต่อเนื่อง

เรามีพันธกิจที่จะปรับปรุงวิธีการที่เราจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และกำลังดำเนินการเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

การกำหนดความมุ่งหวังของเรา

วัตถุประสงค์ของบริษัทได้กำหนดความมุ่งหวังในการทำธุรกิจของเรา โดยอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งอธิบายถึงมาตรฐานในการดำเนินงานที่ทุกคนในยูนิลีเวอร์จะต้องปฏิบัติตามในทุก ๆ ที่ที่ยูนิลีเวอร์ตั้งอยู่ นอกจากนี้ จรรยาบรรณดังกล่าวยังสนับสนุนแนวทางของเราต่อหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

การทำงานร่วมกับผู้อื่น

เราต้องการทำงานกับซัพพลายเออร์ที่มีค่านิยมเดียวกันกับเรา และทำงานในมาตรฐานเดียวกันกับที่เราทำ โดยมีจรรยาบรรณทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และสอดคล้องกับของเราซึ่งประกอบด้วยหลักการ 11 ประการที่ครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม

Our principles

We conduct our operations with honesty, integrity and openness, and with respect for the human rights and interests of our employees. We shall similarly respect the legitimate interests of those with whom we have relationships.

Unilever companies and employees are required to comply with the laws and regulations of the countries in which we operate.

Unilever is committed to a working environment that promotes diversity and equal opportunity and where there is mutual trust, respect for human rights and no discrimination.

We will recruit, employ and promote employees on the sole basis of the qualifications and abilities needed for the work to be performed.

We are committed to safe and healthy working conditions for all employees.

We will provide employees with a total remuneration package that meets or exceeds the legal minimum standards or appropriate prevailing industry standards.

We will not use any form of forced, compulsory, trafficked or child labour.

We are committed to working with employees to develop and enhance each individual's skills and capabilities.

We respect the dignity of the individual and support the right of employees to freedom of association and collective bargaining.

We will maintain good communications with employees through company based information and consultation procedures.

We will ensure transparent, fair and confidential procedures for employees to raise concerns.

Unilever is committed to providing branded products and services which consistently offer value in terms of price and quality, and which are safe for their intended use. Products and services will be accurately and properly labelled, advertised and communicated.

Unilever will conduct its operations in accordance with internationally accepted principles of good corporate governance.

We will provide timely, regular and reliable information on our activities, structure, financial situation and performance to all shareholders.

Unilever is committed to establishing mutually beneficial relations with our suppliers, customers and business partners.

In our business dealings we expect our partners to adhere to business principles consistent with our own.

Unilever strives to be a trusted corporate citizen and, as an integral part of society, to fulfil our responsibilities to the societies and communities in which we operate.

Unilever companies are encouraged to promote and defend their legitimate business interests.

Unilever will co-operate with governments and other organisations, both directly and through bodies such as trade associations, in the development of proposed legislation and other regulations which may affect legitimate business interests.

Unilever neither supports political parties nor contributes to the funds of groups whose activities are calculated to promote party interests.

Unilever is committed to making continuous improvements in the management of our environmental impact and to the longer-term goal of developing a sustainable business.

Unilever will work in partnership with others to promote environmental care, increase understanding of environmental issues and disseminate good practice.

In our scientific innovation to meet consumer needs we will respect the concerns of our consumers and of society. We will work on the basis of sound science, applying rigorous standards of product safety.

Unilever believes in vigorous yet fair competition and supports the development of appropriate competition laws. Unilever companies and employees will conduct their operations in accordance with the principles of fair competition and all applicable regulations.

Unilever does not give or receive, whether directly or indirectly, bribes or other improper advantages for business or financial gain. No employee may offer, give or receive any gift or payment which is, or may be construed as being, a bribe. Any demand for, or offer of, a bribe must be rejected immediately and reported to management.

Unilever accounting records and supporting documents must accurately describe and reflect the nature of the underlying transactions. No undisclosed or unrecorded account, fund or asset will be established or maintained.

All Unilever employees are expected to avoid personal activities and financial interests which could conflict with their responsibilities to the company.

Unilever employees must not seek gain for themselves or others through misuse of their positions.

Compliance with these principles is an essential element in our business success. The Unilever Board is responsible for ensuring these principles are applied throughout Unilever.

The Chief Executive Officer is responsible for implementing these principles and is supported in this by the Global Code and Policy Committee, which is chaired by the Chief Legal Officer.

Day-to-day responsibility is delegated to all senior management of the geographies, categories, functions and operating companies. They are responsible for implementing these principles, supported by local Code Committees. Assurance of compliance is given and monitored each year. Compliance is subject to review by the Board supported by the Corporate Responsibility Committee and for financial and accounting issues the Audit Committee.

Any breaches of the Code must be reported. The Board of Unilever will not criticise management for any loss of business resulting from adherence to these principles and other mandatory policies. Provision has been made for employees to be able to report in confidence and no employee will suffer as a consequence of doing so.

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us