วิสัยทัศน์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้ธุรกิจเติบโต ขณะเดียวกันลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเติบโตของเรา และเพิ่มผลกระทบด้านสังคมในเชิงบวก

การตระหนักถึงวัตถุประสงค์

ธุรกิจของเราได้รับแรงผลักดันจากการตระหนักถึงวัตถุประสงค์เสมอซึ่งเป็นสิ่งเชื่อมโยงเรากับบริษัทที่ก่อตั้งของเรา และพันธกิจทางสังคมที่จะปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัยและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนของพวกเขา

เรายังคงเชื่อว่าธุรกิจต้องสร้างการส่งเสริมในเชิงบวกเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายต่าง ๆ ที่โลกเผชิญ และเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จ เมื่อปี ค.ศ. 2009 เราเริ่มดำเนินกลยุทธ์ The Compass เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งปณิธานที่จะสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนในระยะยาว

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

แผนการ ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี ค.ศ. 2010 และกำหนดแผนเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์นี้ เรายังคงทำงานมุ่งสู่เป้าหมายที่ยากและท้าทายที่เราตั้งให้แก่ตนเองเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่ง ปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรพันล้านคนให้ดีขึ้น ปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนนับล้าน

เราจะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตโดยตั้งอยู่บนความแข็งแกร่งที่ผสานขนาดและความเชี่ยวชาญกับความเข้าใจผู้บริโภคในตลาดที่มีความหลากหลายเพื่อดำเนินการจัดหาแบรนด์และบริการที่ผู้คนต้องการและจำเป็นอย่างต่อเนื่อง ต้นแบบธุรกิจที่ยั่งยืนของเราคือการสร้างความแตกต่างให้แก่ชีวิตประชากรหลายล้านคน และต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเรา และเราจะยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลงานเหล่านี้ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ เราเห็นข้อพิสูจน์แล้วว่า ต้นแบบธุรกิจที่ยั่งยืนกำลังสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจของเราด้วยการช่วยผลักดันการเติบโตและความไว้วางใจ พร้อมกับลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่าย

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us