กลยุทธ์ของเรา

เราได้สร้างกลยุทธ์เพื่อช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

การมุ่งเน้นกลยุทธ์ของเรา

เพื่อให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเราที่เราได้ลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวของประเภทผลิตภัณฑ์และแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งมอบการเติบโตให้กับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

ต้นแบบธุรกิจของเรา

ยูนิลีเวอร์เชื่อว่าการเติบโตอย่างมีผลกำไรควรเป็นการเติบโตด้านความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน แนวทางนี้อยู่ในหัวใจของต้นแบบธุรกิจของเราซึ่งถูกผลักดันโดยวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ USLP ซึ่งจะแนะนำแนวทางให้เราดำเนินธุรกิจอย่างไรและเราสนองความต้องการที่กำลังเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ที่ดำเนินการอย่างมีรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่มีจำกัดของโลกอย่างไร ต้นแบบธุรกิจของเราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งซึ่งแจ้งถึงนวัตกรรมของแบรนด์ให้แก่หุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานของเราทราบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำสู่ตลาดโดยที่การโฆษณาและการตลาดสนับสนุน ผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us