กลยุทธ์ของเรา

เราได้สร้างกลยุทธ์เพื่อช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

การมุ่งเน้นกลยุทธ์ของเรา

เพื่อให้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเราที่เราได้ลงทุนในกลยุทธ์ระยะยาวของประเภทผลิตภัณฑ์และแบรนด์ต่าง ๆ ซึ่งมอบการเติบโตให้กับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

การทำให้ธุรกิจเติบโต

 • ยอดขาย
 • มาร์จิ้น
 • ประสิทธิภาพเงินทุน

การปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

 • โภชนาการ
 • สุขภาพและสุขอนามัย

สภาพความเป็นอยู่ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ความเป็นธรรมในที่ทำงาน
 • โอกาสสำหรับผู้หญิง
 • ธุรกิจที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 • ก๊าซเรือนกระจก
 • น้ำ
 • ขยะ
 • การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน

ตัวเลือกหลักทรัพย์

 • ตัวเลือกประเภท
 • การบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวอยู่
 • การสร้างธุรกิจที่ทรงเกียรติ

แบรนด์และนวัตกรรม

 • แนวทางที่เน้นสู่นวัตกรรม
 • การผลักดันประสิทธิภาพและผลกำไร
 • การลงทุนที่เพิ่มขึ้นในการตลาดดิจิตอล

การพัฒนาตลาด

 • เส้นทางสู่ตลาด
 • ตลาดเกิดใหม่
 • อี-คอมเมิร์ช

ความคล่องตัวและค่าใช้จ่าย

 • งบประมาณฐานศูนย์
 • ฐานการผลิตและค่าใช้จ่าย
 • ขนาดฐานะหนี้สิน

ประชากร

 • การดึงดูดพรสวรรค์
 • การพัฒนาพรสวรรค์
 • นำโดยคุณค่าและการสร้างศักยภาพ

สม่ำเสมอ

เราส่งมอบความเสมอต้นเสมอปลายในการเติบโตของยอดขายที่สำคัญ อัตรากำไรจากการดำเนินงานหลัก และกระแสเงินสดอิสระโดยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทานของเรา แบรนด์และการตลาดของเรา บุคลากรของเราและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การแข่งขัน

เราสามารถทำให้ส่วนแบ่งตลาดของเราเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันกำลังมองหาที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่และกลุ่มใหม่โดยการลงทุนในนวัตกรรม

มีผลกำไร

เราพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตระดับโลกของเราเพื่อผลักดันการลดต้นทุนและผลตอบแทนที่สูงขึ้นซึ่งเป็นเชื้อเพลิงพิเศษสำหรับการเติบโต เนื่องจากเงินสดถูกโยกย้ายให้เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่

รับผิดชอบ

การเติบโตที่เป็นความรับผิดชอบนั้น เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกระทบด้านสังคมในเชิงบวกและการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลง ซึ่งเป็นสาระสำคัญของ USLP และเป็นสาระสำคัญในการปกป้องและสร้างเสริมชื่อเสียงของเรา

ต้นแบบธุรกิจของเรา

ยูนิลีเวอร์เชื่อว่าการเติบโตอย่างมีผลกำไรควรเป็นการเติบโตด้านความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน แนวทางนี้อยู่ในหัวใจของต้นแบบธุรกิจของเราซึ่งถูกผลักดันโดยวิถีชีวิตที่ยั่งยืนและ USLP ซึ่งจะแนะนำแนวทางให้เราดำเนินธุรกิจอย่างไรและเราสนองความต้องการที่กำลังเพิ่มขึ้นของผู้บริโภคต่อแบรนด์ที่ดำเนินการอย่างมีรับผิดชอบต่อทรัพยากรที่มีจำกัดของโลกอย่างไร ต้นแบบธุรกิจของเราเริ่มต้นด้วยการเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งซึ่งแจ้งถึงนวัตกรรมของแบรนด์ให้แก่หุ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานของเราทราบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เราจะนำสู่ตลาดโดยที่การโฆษณาและการตลาดสนับสนุน ผ่านทางช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลาย

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us