1. Home
  2. ...
  3. เราคือใคร
  4. ระดับผู้นำของเรา

ระดับผู้นำของเรา

ต้นแบบการดำเนินงานของเราถูกออกแบบมาให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์กรระดับอาวุโสและผู้บริหารระดับผู้นำของยูนิลีเวอร์

No Results

ขออภัย ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณต้องการค้นหา

โปรดลองอีกครั้งโดยเปลี่ยนคำที่คุณต้องการค้นหา

พอล โพลแมน

พอล โพลแมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พอล โพลแมนเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของยูนิลีเวอร์ตั้งแต่เดือนมกราคม 2009 ภายใต้ภาวะผู้นำของเขา ยูนิลีเวอร์มีวิสัยทัศน์ที่ยากและท้าทายที่จะแยกการเติบโตออกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม และเพิ่มผลกระทบด้านสังคมในเชิงบวกผ่านแผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ (USLP)

Graeme Pitkethly

Graeme Pitkethly ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Graeme Pitkethly ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี และบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนเมษายน 2016

ดร. Marijn Dekkers

ดร. Marijn Dekkers ประธานบริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี และบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ดร. Marijn Dekkers ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบริษัทยูนิลีเวอร์เมื่อเดือนเมษายน 2016 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

Nils Andersen

Nils Andersen กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Nils Andersen ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2015 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Laura Cha

Laura Cha กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Laura Cha ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2013 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรยูนิลีเวอร์ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

Vittorio Colao

Vittorio Colao กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Vittorio Colao ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนกรกฎาคม 2015 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Louise Fresco

Louise Fresco กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Louise Fresco ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2009 และเป็นประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรยูนิลีเวอร์

Ann Fudge

Ann Fudge กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Ann Fudge ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2009 และเป็นรองประธานและกรรมการอิสระระดับสูงของยูนิลีเวอร์และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Judith Hartmann

Judith Hartmann กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ดร. Judith Hartmann ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2015 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของยูนิลีเวอร์

Mary Ma

Mary Ma กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Mary Ma ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2013 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของยูนิลีเวอร์

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contact us