ระดับผู้นำของเรา

ต้นแบบการดำเนินงานของเราถูกออกแบบมาให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์กรระดับอาวุโสและผู้บริหารระดับผู้นำของยูนิลีเวอร์

No Results

ขออภัย ไม่พบผลลัพธ์ที่คุณต้องการค้นหา

โปรดลองอีกครั้งโดยเปลี่ยนคำที่คุณต้องการค้นหา

Alan Jope

Alan Jope Chief Executive Officer

Alan Jope was appointed as Chief Executive Officer of Unilever in January 2019 and will be proposed to be appointed as an Executive Director at the 2019 AGMs in May.

Graeme Pitkethly

Graeme Pitkethly ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน Graeme Pitkethly ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารของคณะกรรมการบริษัทยูนิลีเวอร์ เอ็น.วี และบริษัท ยูนิลีเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือนเมษายน 2016

Nils Andersen

Nils Andersen กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Nils Andersen ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2015 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Laura Cha

Laura Cha กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Laura Cha ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2013 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรยูนิลีเวอร์ และคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

Vittorio Colao

Vittorio Colao กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Vittorio Colao ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนกรกฎาคม 2015 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Louise Fresco

Louise Fresco กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Louise Fresco ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2009 และเป็นประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรยูนิลีเวอร์

Ann Fudge

Ann Fudge กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Ann Fudge ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนพฤษภาคม 2009 และเป็นรองประธานและกรรมการอิสระระดับสูงของยูนิลีเวอร์และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

Judith Hartmann

Judith Hartmann กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ดร. Judith Hartmann ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2015 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบของยูนิลีเวอร์

Strive Masiyiwa

Strive Masiyiwa กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

Strive Masiyiwa ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2016 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของยูนิลีเวอร์

ศาสตราจารย์ Youngme Moon

ศาสตราจารย์ Youngme Moon กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ Youngme Moon ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของยูนิลีเวอร์ในเดือนเมษายน 2016 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการความรับผิดชอบขององค์กรยูนิลีเวอร์

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us