ประวัติของเรา

ยูนิลีเวอร์เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งบนการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีทางที่เราทำธุรกิจในปัจจุบัน

ส่วนหนึ่งของโฆษณาบลู แบนด์ในอินเดีย

การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

หอจดหมายเหตุยูนิลีเวอร์

พอร์ท ซันไลท์ ประวัติศาสตร์ของยูนิลีเวอร์

หอจดหมายเหตุยูนิลีเวอร์ ตั้งอยู่ที่พอร์ท ซันไลท์ ที่เป็นบ้านเดิมของยูนิลีเวอร์ในประเทศอังกฤษ และเป็นการรวบรวมบันทึกทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดในโลก

ในช่วงทศวรรษที่ 1890 นายวิลเลี่ยม เฮสเกธ ลีเวอร์ผู้ก่อตั้งลีเวอร์ บราเธอร์ส จดความคิดของเขาเรื่องสบู่ซันไลท์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ปฏิวัติขึ้นซึ่งช่วยทำให้การทำความสะอาดและสุขอนามัยเป็นที่นิยมในประเทศอังกฤษยุควิกตอเรีย

โดยเป็น "การทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องธรรมดา ทำให้ผู้หญิงทำงานน้อยลง สนับสนุนสุขภาพและส่งเสริมความน่าดึงดูดทางร่างกาย ซึ่งทำให้ชีวิตมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นและเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา"

การตระหนักถึงวัตถุประสงค์และพันธกิจของเราเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมยูนิลีเวอร์ตลอดมา ในศตวรรษที่ 21 เรายังคงช่วยให้ผู้คนชวนมอง รู้สึกดีและแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น และวัตถุประสงค์ของเราในฐานะธุรกิจคือ "การทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน"

เชิญติดตามช่วงเวลาของเราเพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us