เกี่ยวกับยูนิลีเวอร์

ประชากร 2.5 พันล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ ในทุกวันเพื่อให้ชวนมอง รู้สึกดีและแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นโดยให้โอกาสพิเศษแก่เราเพื่อสร้างอนาคตอันสดใสยิ่งขึ้น

สัญลักษณ์ยูนิลีเวอร์ตรงทางเข้าโรงงานผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นในเมืองจิวเทเปค เม็กซิโก

การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมจากแบรนด์หลากหลายของเรามากกว่า 400 แบรนด์ให้เราอยู่ในตำแหน่งหนึ่งเดียวในชีวิตของผู้คนทั่วโลก

เมื่อผู้บริโภคเอื้อมมือหยิบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุลหรือไอศครีมน่าลิ้มลอง สบู่ราคาไม่แพงที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ยาสระผมที่หรูหรา หรือผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบ้านประจำทุกวัน นั่นเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ที่พวกเขาหยิบจะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเรา เจ็ดในทุก ๆ สิบครัวเรือนทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์อย่างน้อยหนึ่งชนิด และแบรนด์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำระดับโลกอันหลากหลายของเรา ได้แก่ ลิปตัน คนอร์ โดฟ แอ๊กซ์ เฮลล์แมนส์ และโอโม่ แบรนด์ท้องถิ่นที่ได้รับความไว้ใจถูกกำหนดขึ้นเพื่อสนองความต้องการเฉพาะเจาะจงของผู้บริโภคในตลาดท้องถิ่นได้แก่ Blue Band และ Pureit รวมทั้ง Suave

ไม่ว่าแบรนด์ใดก็ตาม ไม่ว่าซื้อที่ใดก็ตาม เรากำลังทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของเราในฐานะธุรกิจ โดยทำให้วิถีชีวิตมีความยั่งยืน

แผนธุรกิจที่ยั่งยืน

เราต้องการให้ธุรกิจของเราเติบโต แต่เราตระหนักดีว่าการเติบโตที่เป็นค่าใช้จ่ายของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และไม่ยั่งยืนในเชิงพาณิชย์สำหรับทั้งสองรูปแบบ การเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบที่ยอมรับได้เพียงอย่างเดียวสำหรับธุรกิจของเรา

Our แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ (USLP) เป็นศูนย์กลางต้นแบบธุรกิจของเรา แผนการจะกำหนดว่าเราควรขยายธุรกิจของเราอย่างไร ในขณะที่กำลังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบด้านสังคมในเชิงบวก

USLP ของเรามีเป้าหมายใหญ่สามประการ ได้แก่

  • ช่วยเหลือประชากรกว่าพันล้านคนในการปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเขา 
  • ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่ง 
  • จัดหาแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรทั้งหมด 100% ได้อย่างยั่งยืน และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา

การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น

เรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราต้องยั่งยืนในทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่ในโรงงานของเรา นั่นหมายความว่าการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งรวมทั้งซัพพลายเออร์ ผู้บริโภค รัฐบาล หน่วยงาน NGOs และธุรกิจอื่น ๆ ของเรานั้นจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จำเป็นในการรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญ