เราคือใคร

ประชากร 2.5 พันล้านคนใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ในทุกวันเพื่อให้ชวนมอง รู้สึกดีและแต่งเติมชีวิตให้มีความสุขมากขึ้น ด้วยแบรนด์มากกว่า 400 รายการที่นำเข้าสู่ 190 ประเทศ เรามีโอกาสเพียงหนึ่งเดียวที่จะทำงานกับผู้บริโภคเพื่อทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับยูนิลีเวอร์

ลูกจ้างยูนิลีเวอร์ที่ทำงานในฟาร์มในเวียดนาม

เราทำงานเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นทุกวันด้วยแบรนด์และการบริการที่ช่วยทำให้สิ่งธรรมดา ๆ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ระดับผู้นำของเรา

Alan Jope

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการ เจ้าหน้าที่องค์กรระดับอาวุโสและผู้บริหารระดับผู้นำของยูนิลีเวอร์

สัญลักษณ์ของเรา

สัญลักษณ์ยูนิลีเวอร์ตรงทางเข้าโรงงานผลิตภัณฑ์ยาดับกลิ่นในเมืองจิวเทเปค เม็กซิโก

คุณทราบหรือไม่ว่าสัญลักษณ์ของยูนิลีเวอร์ประกอบด้วยรูปลักษณ์มากถึง 25 รูป โดยแต่ละรูปลักษณ์สื่อถึงบางสิ่งที่มีความสำคัญแก่เรา

กลยุทธ์ของเรา

ผู้หญิงขายผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์

ค้นหาว่ากลยุทธ์และต้นแบบธุรกิจของเรารวมกันเพื่อส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนและทรงคุณค่าได้อย่างไร

วิสัยทัศน์ของเรา

ผู้หญิงที่มารองน้ำจากศูนย์จัดการน้ำของซันไลต์

เรามีแผนการที่ยากและท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ทางสังคมอย่างแรงกล้า ธุรกิจที่ดีกว่า อนาคตอันสดใสยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์และหลักการ

ผู้บริโภคกำลังหารือเรื่องผลิตภัณฑ์เคลียร์ในร้านขายยาในอินโดนีเซีย

เรามีพันธกิจที่จะบรรลุมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาลและพฤติกรรมผ่านนโยบายของเรา

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us