รางวัลผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของยูนิลีเวอร์

ไอเดียที่สามารถช่วยให้โลกของเราดีขึ้น

ที่ยูนิลีเวอร์ นวัตกรรมถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างโลกที่ความยั่งยืนเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวัน เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ได้ แค่เพียงตัวเราพร้อมที่จะทำในสิ่งที่แตกต่าง เรามองเห็นโอกาสใหญ่ในการสนับสนุน สร้างแรงบันดาลใจ มอบรางวัล และการร่วมมือกับคนรุ่นใหม่ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนโลก และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกอย่างที่เราต้องการ

รางวัลผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของยูนิลีเวอร์ เป็นรางวัลที่สนับสนุนและให้แรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่จากทั่วโลกที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีสินค้าหรือบริการที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้

โดยเราจะเปิดรับสมัครรางวัลผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

เปิดรับคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงโลก

คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา หรือรู้จักใครที่ทำงานแบบนี้หรือไม่

เราอยากช่วยให้ไอเดียของคุณขยายใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ รางวัลใหญ่กว่า 100,000 ยูโรรอคุณอยู่ รวมไปถึงคอร์สอบรมแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญจากยูนิลีเวอร์และสถาบันผู้นำเพื่อความยั่งยืนแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (The Cambridge Institute for Sustainability Leadership) เป็นระยะเวลา 12 เดือน เรากำลังมองหาผู้สมัครจากสี่หัวข้อหลัก ดังนี้

จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร

เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงระบบอาหารของเราได้อย่างไร ดังนั้น เราจึงได้สร้างคุณค่าและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในระยะยาวและดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยในเวลาเดียวกัน และเราสามารถเปลี่ยนวิธีการบริโภคได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้ได้คุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนและมีสุขภาพที่ดี

โอกาสสำหรับผู้หญิง

ผู้หญิงกว่าล้านคนทั่วโลกประสบปัญหาเรื่องการถูกเหยียดหยามและไม่ได้รับโอกาส ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับทักษะหรือการอบรมหรือโอกาสในการทำงานแบบยุติธรรม เพื่อหนีจากความยากจนได้หรือไม่

ของเสีย

ผู้ประกอบการที่อยู่ภายนอกจะสามารถต่อสู้กับปัญหาเรื่องของเสียได้หรือไม่ ในการที่จะลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลของเสียผ่านทางขั้นตอนก่อนการผลิต การผลิต และการบริโภค ความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงธุรกิจที่ชัดเจน (การเงิน) ผู้บริโภค (ผลประโยชน์) และกรณีของสังคมและสิ่งแวดล้อม

น้ำ

การขาดแคลนน้ำ มลภาวะทางน้ำ และปัญหาเรื่องสุขอนามัยและสุขลักษณะ คือสิ่งท้าทายใหญ่ของการพัฒนาด้านบุคคล นวัตกรรมจะสามารถหาแนวทางในการสร้างความปลอดภัย หรือลดการใช้น้ำของคนและในธุรกิจต่างๆ หรือสามารถปรับปรุงสุขลักษณะและการเข้าถึงสุขอนามัยได้หรือไม่

วิธีการสมัคร

เราจะเปิดรับสมัครในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 และปิดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หากคุณสมัครภายในวันที่ 9 มิถุนายน คุณจะมีโอกาสในการเข้าคอร์สอบรมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง

และหากคุณรู้จักผู้ประกอบการรุ่นใหม่ อย่าลืมแนะนำโครงการนี้ให้กับพวกเขา โดยคุณสามารถเสนอชื่อพวกเขาผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้โดยตรง

Visit YoungEntrepreneursAwards.Unilever.com สมัครหรือเสนอชื่อคนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ วันนี้

สำหรับข่าวล่าสุดของรางวัลนี้ sign up แจ้งรับข่าวสารและติดตาม #biz4good on Twitter.

กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us