สถาบันอาหาร ยูเอฟเอ คัลลินารี โซลูชั่นส์

ศูนย์ปฏิบัติการในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าของเรา

สถาบันอาหาร ยูเอฟเอส คัลลินารี โซลูชั่นส์

Unilever Food Solutions Chefmanship Academy

ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ได้ก่อตั้ง “สถาบันอาหาร ยูเอฟเอส คัลลินารี โซลูชั่นส์ (UFS Culinary Solutions Institute)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องครัวมาตรฐานระดับโลก สำหรับใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับอาหารให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ฝึกอบรม สัมมนา เวิร์กช้อปเพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของบุคลากรในสาขาอาชีพ และเป็นศูนย์กลางให้เชฟและผู้ประกอบการได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดใหม่ๆ อันจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาด้านโภชนาการระดับประเทศ และเป็นการตอกย้ำถึงปรัชญาของบริษัทในการเป็น “ผู้ให้คำตอบที่ดีที่สุดด้านธุรกิจอาหารสำหรับคุณ”

สถาบันอาหาร ยูเอฟเอส คัลลินารี โซลูชั่นส์ ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ห้องประกอบอาหาร เป็นส่วนที่ใช้เป็นสถานที่ในการปรุงอาหาร เป็นการนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีมาปฏิบัติจริง ห้องประชุม เป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอดในเชิงทฤษฎี และเป็นส่วนที่นำอาหารที่ทำมาจัดวาง และชิมรสชาติ