การดำเนินการเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

เราเชื่อมั่นในอนาคตที่ดีกว่า อนาคตที่สุขภาพของโลกมีความสำคัญพอ ๆ กับความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก

เรากำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนในการดำเนินงานของเรา ค้นหาส่วนผสมใหม่ ๆ ที่มีคาร์บอนต่ำ ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเสนอทางเลือกที่ทำจากพืชเป็นหลัก เช่น อาหารมังสวิรัติและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปราศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล

เราตั้งเป้าที่จะบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ของเราไปจนถึงจุดขายภายในปี 2582 นั่นคือ 11 ปีก่อนจะถึงปี 2593 ซึ่งเป็นปีครบกำหนดที่ระบุไว้ในความตกลงปารีส (Paris Agreement) ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์โกลบอลของเรา

ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ

เรามีความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานของเรา รวมถึงการขจัดการตัดไม้ทำลายป่าภายในปี 2566 แต่เราไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้โดยลำพัง เราต้องอาศัยความร่วมมือกับพันธมิตร ซัพพลายเออร์และเกษตรกรรายย่อยทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่จำเป็น แบรนด์ของเราได้ระดมทุน 1 พันล้านยูโรเพื่อจัดการกับเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศและธรรมชาติ และเรากำลังเพิ่มความโปร่งใส ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และริเริ่มใช้หลักการปฏิรูปการเกษตรให้มีการปลูกทดแทนของเราเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร รักษาความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมและยั่งยืน รวมทั้งรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศ

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

โลกที่ปราศจากขยะ

การเปลี่ยนไปใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของเราเพื่อโลกที่ปราศจากขยะ

เราได้ตั้งเป้าหมายอย่างมุ่งมั่นและสัมพันธ์กันในการลดปริมาณขยะของเรา ซึ่งรวมถึง เป้าหมาย ในด้านพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เศษอาหาร รวมถึงของเสียอื่น ๆ จากโรงงานและการดำเนินงานของเรา

เราจะไม่มีทางบรรลุกลยุทธ์ของเรา เว้นแต่เราจะจัดการกับขยะไปพร้อมกับหาวิธีใหม่ ๆ ในการลดปริมาณ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิลวัสดุซ้ำ ๆ ในระบบหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

โภชนาการเชิงบวก

ระบบอาหารของโลกกำลังพังทลาย เรากำลังช่วยแก้ไข

ในฐานะหนึ่งในบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของโลกที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ เราสามารถช่วยกำหนดระบบอาหารทั่วโลกที่ยุติธรรมสำหรับทุก ๆ คนได้ และยิ่งเราเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่ เราก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นเท่านั้น

Future Foods คือพันธสัญญาชุดใหม่ที่ชัดเจนของเราในการช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนไปเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อาหาร

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

เราเชื่อว่าการเข้าถึงสุขภาพที่ดีควรเป็นสิทธิ ไม่ใช่สิทธิพิเศษ สังคมโดยรวมมีความรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จึงไม่ควรมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังด้วยวิธีนี้

เรามุ่งมั่นที่จะใช้ขนาดและการเข้าถึงของแบรนด์และโปรแกรมของเราเพื่อปรับปรุงสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และการหลอมรวมของผู้คน

ไม่เพียงแค่ผ่านผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและมีนวัตกรรมมากขึ้นเท่านั้น แต่ด้วยการจัดการกับอุปสรรคที่มักเหนี่ยวรั้งผู้คนเอาไว้

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง

เราต้องการเห็นโลกที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง แต่เรายังไปไม่ถึงจุดนั้น ความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคมยังไม่สามารถบรรลุได้ทุกที่ในโลก

ดังนั้น เราจึงตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำทางด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง โดยใช้ธุรกิจและอิทธิพลของเราในการทำลายอุปสรรคและสร้างโอกาสใน สถานที่ทำงาน ห่วงโซ่อุปทานและการจัดจำหน่ายของเรา รวมทั้งในสังคมโดยรวม

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

ยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต

เราเชื่อว่าธุรกิจสามารถช่วยจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้ และเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

นั่นหมายถึงการสร้างความมั่นใจว่าพนักงานของเราจะได้รับค่าจ้างเลี้ยงชีพและการให้ความใส่ใจคนงานและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่จัดหาสินค้าและบริการให้เรานอกเหนือไปจากธุรกิจของเรา รวมทั้งทำให้มั่นใจว่าผู้คนเหล่านั้นมีมาตรฐานการครองชีพที่เหมาะสมและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมในการเติบโต

เราได้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

การทำงานในอนาคต

การทำงานในอนาคตไม่ใช่เรื่องของข้อมูล หุ่นยนต์ และอัลกอริทึมเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของผู้คนจริง ๆ ทั้งนี้ เราจะสามารถนึกภาพการทำงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนผ่านการจินตนาการถึงโลกที่มนุษย์เจริญรุ่งเรืองเท่านั้น

เราเห็นว่าการทำงานที่มีความหมายเป็นสิทธิของทุกคน และเรากำลังดำเนินการครั้งใหญ่เพื่อเตรียมบุคลากรของเราเองและคนอื่น ๆ ให้พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

เมื่อภูมิทัศน์การทำงานเปลี่ยนไป เราจึงเตรียมให้แต่ละคนปรับตัวและเติบโต ตลอดจนประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการแสวงหาอาชีพใหม่หรือวิธีการทำงานหรือการฝึกอบรมใหม่

และด้วยการทำทั้งหมดนี้ เรากำลังช่วยให้ทุกคนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและทำงานต่อไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์โกลบอลของเรา

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

พื้นฐานทางธุรกิจที่มีความรับผิดชอบของเราสนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำ

เรามีค่านิยมที่หนักแน่นรวมทั้งนโยบายและมาตรฐานที่ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของเราไม่เพียงทำสิ่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเท่านั้น แต่ยังทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วย

เราคาดหวังให้ทุกคนที่ Unilever เป็นตัวแทนสำหรับมาตรฐานทางจริยธรรมระดับสูงของเรา เราต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานไม่เพียงยึดมั่นในค่านิยมของเราในการทำงานของตนเอง นั่นคือความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความรับผิดชอบ และการเป็นผู้บุกเบิกเท่านั้น แต่ยังตื่นตัวในการตรวจหาข้อกังวลที่อาจเกิดขึ้นและกล้าพูดออกมาในสถานการณ์ดังกล่าว

เรามุ่งมั่นที่จะมีแรงชักจูงเชิงบวกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย และบุคคลที่สามทั้งหมด เพื่อยกระดับประเด็นต่าง ๆ เช่น สิทธิมนุษยชน การต่อต้านการติดสินบน และการทุจริต

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์ระดับโลกของเรา

การเคารพสิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสากลและไม่เปลี่ยนแปลง แต่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงบางอย่างส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินงานของเราเองและจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดของเรา ทุกสิ่งที่เราทำอยู่ภายใต้การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่เรามีความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งและไม่เปลี่ยนแปลง

เราต้องจัดการกับต้นตอของปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วย นั่นหมายถึงการแก้ไขความไม่เท่าเทียมที่ทำให้สิทธิของผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติมในเว็บไซต์โกลบอลของเรา
กลับขึ้นสู่ข้างบน

ร่วมมือกับเรา

เรามองหาการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลาเพื่อหาผู้ที่มีความสนใจร่วมกันในอนาคตที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญและ Unilever หรือค้นหาที่ติดต่อทั่วโลก

Contacting us