ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ผนึก UN Women สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามและสุขอนามัยบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ภาพการรับมอบบริจาคสินค้าของยูนิลีเวอร์ให้แก่กรมราชทัณฑ์

ที่ยูนิลีเวอร์ เราให้ความสำคัญกับความเสมอภาค ความหลากหลาย การอยู่ร่วมกัน และเชื่อว่าไม่ควรมีผู้หญิงคนไหนถูกละเลยหรือทอดทิ้งไว้ข้างหลัง เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับมุมมองโดยใช้เลนส์เรื่องเพศและความเสมอภาคกับทุกสิ่งที่เราทำ ทั้งในสถานที่ทำงานของเรารวมถึงห่วงโซ่คุณค่าโดยรวมทั้งหมด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้สังคมโดยรวมของเราน่าอยู่ขึ้น

นางณัฏฐิณี เนตรอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโสส่วนองค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยได้มีการเดินทางมายาวนานกว่าทศวรรษ ในการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ฉลองและสนับสนุนประเด็นสำคัญที่ผู้หญิงต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ เราต้องยอมรับว่ายังคงมีช่องว่างระหว่างเพศที่ในสังคมที่เกิดจากบรรทัดฐานทางสังคมและแบบแผนเดิมๆซึ่งจำกัดความคาดหวังในสิ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้หรือควรทำ ผู้หญิงเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการเข้าถึง สิทธิของพวกเธอไม่ได้รับความเคารพ และบ่อยครั้งพวกเธอถูกขัดขวางไม่ให้บรรลุศักยภาพของตนเอง บรรทัดฐานที่ล้าสมัยซึ่งเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงมีอยู่รอบตัวเรา และสิ่งเหล่านี้ฝังรากลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามและสุขอนามัยของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์”

“ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงประมาณสามหมื่นคน ถึงแม้ว่ากลุ่มเปราะบางในระบบราชทัณฑ์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดูแลสวัสดิการผู้ต้องขังจากรัฐบาลแล้วก็ตาม การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นบางครั้งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มผู้ต้องขังดังกล่าวยูนิลีเวอร์ต้องการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามและสุขอนามัย จึงได้ร่วมกับ UN Womenส่งมอบสินค้าอุปโภคบริโภคภายใต้แบรนด์ซันซิลและซันไลต์ จำนวน 16,104 ชิ้น มูลค่ารวม 951,144 บาท ให้กับผู้ต้องขังหญิงทั่วประเทศไทย โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์แชมพูซันซิล พาวเวอร์ไชน์ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 10,008ชิ้น และ น้ำยาล้างจานซันไลต์ เลม่อน เทอร์โบ แบบถุงเติมขนาด 550 มิลลิลิตร จำนวน 6,096ชิ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี” นางณัฏฐิณี กล่าวเสริม

นางพรเอื้อง ตรีทอง นักทัณฑวิทยาเชี่ยวชาญ กองพัฒนาพฤตินิสัย กรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า “ในนามผู้แทนกรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณ กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้โอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ต้องขังหญิง ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีขณะต้องโทษภายในเรือนจำ ทำให้ผู้ต้องขังหญิงยังคงรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกลับคืนสู่สังคม โดยกรมราชทัณฑ์จะได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่มีผู้ต้องขังหญิงในความดูแล จำนวน 108 แห่ง ทั่วประเทศต่อไป

คุณศรันญา ตั้งวงศ์กิจ Thailand Country Programme Coordinator UN Women กล่าวว่าการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) รวมอยู่ใแผนยุทธศาสตร์ของ UN Womenที่ผ่านมารวมถึงแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบันปี 2565-2568การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหมายถึงการก้าวไปด้วยกันการมีส่วนร่วมการปิดช่องว่างสำหรับกลุ่มประชากรและรวมถึงการเปิดโอกาสให้กับสตรีเด็กและกลุ่มเปราะบางUN Womenขอขอบคุณบริษัทยูนิลีเวอร์ประเทศไทยที่สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ความงามและสุขอนามัยโดยบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังหญิงในกรมราชทัณฑ์ในครั้งนี้เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล”

นางณัฏฐิณี ได้กล่าวเสริมอีกว่า ยูนิลีเวอร์อยู่เคียงคู่คนไทยมานานกว่า90ปี โดยที่ผ่านมาเราส่งเสริมให้ผู้บริโภคร่วมทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้ง่ายๆ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ เพราะทุกแบรนด์ล้วนมีจุดประสงค์ในการทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม เช่น ทุกๆ ซันซิล สร้างโอกาสให้กับผู้หญิง ช่วยให้ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง (การได้รู้สึกดีทุกครั้งที่มองตนเอง) จัดโครงการศักยภาพที่เป็นไปได้ ให้ผู้หญิงค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการทำตามความฝัน และการสร้างแพลตฟอร์มและชั้นเรียนออนไลน์ และทุกๆ ซันไลต์ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายให้ผู้หญิงทุกคนกล้าที่จะเริ่มทำในสิ่งที่รัก สร้างสรรค์พลังบวกให้แก่ผู้หญิงทุกคนได้ใช้ชีวิตตามความฝัน

การทำดีเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ ดังนั้นเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีโลโก้ยูนิลีเวอร์ ไม่ว่าจะเป็นขณะขัด ถู แปรง รับประทาน หรือจิบผลิตภัณฑ์ของเรา คุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำดีและร่วมกันสร้างโลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของเราได้ที่: https://www.unilever.co.th/our-company/every-day-u-does-good/

กลับไปด้านบน