ข้ามไปที่ เนื้อหา

“บรีส” สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ สนับสนุนเยาวชน ให้กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า ใน Dirt is Good National Youth Summit

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 2 รายงานการประชุม

ภาพผู้บริหารยืนถ่ายภาพกับน้องๆเยาวชน
  • ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dirt is Good 2022 ร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า
  • กิจกรรม National Youth Summit ค่ายต่อยอดความรู้และความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ (อายุ 13-15 ปี) จาก 5 จังหวัดที่เข้าร่วมบูทแคมป์ ปีที่ 1 ในงานประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชน
  • เปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ไปต่อยอด ลงมือทำจริงในโรงเรียนและชุมชน เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ณ บางกะเจ้าฟาร์ม สมุทรปราการ และ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า “บรีส” เดินหน้าสานต่อ โครงการ Dirt is Good 2022 กิจกรรมที่จะร่วมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่า ผ่านการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตลอดทั้งปีเพื่อพัฒนาผู้นำวัยเยาว์ เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Dirt is Good Academy การสร้างสื่อเรียนรู้ให้กับเยาวชน กิจกรรม Dirt is Good Bootcamp ค่ายพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 400 คน รวมทั้งหมด 5 จังหวัดด้วยกัน และปิดท้ายด้วยกิจกรรม National Youth Summit ค่ายต่อยอดความรู้และความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์ (อายุ 13-15 ปี) จาก 5 จังหวัดที่เข้าร่วมบูทแคมป์ ปีที่ 1 ในกิจกรรมประชุมสุดยอดผู้นำวัยเยาว์ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำเสนอโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปต่อยอดลงมือทำจริงในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2565 ณ บางกะเจ้าฟาร์ม สมุทรปราการ และยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

ภาพคุณวรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์

ด้านคุณ วรพักตร์ บรรเลงจิต รองประธานกรรมการบริหารการตลาด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับทีมเยาวชนที่ได้มาเข้าร่วมค่ายสุดยอดผู้นำในครั้งนี้ว่า “โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันระดับนานาชาติที่อยากมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนให้ กล้าคิด กล้าแสดงออก ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ทาง Dirt is Good ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิ JUMP! และ Global Action Plan เพื่อผลักดันให้เกิดโครงการที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆและสามารถช่วยสร้างให้เกิดความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม จากการร่วมกันคิด แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากที่สุด เป็นไปตามเป้าหมายระดับโลกของยูนิลีเวอร์คือการส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนให้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญ”

ภาพเยาวชนกำลังทำกิจกรรม

โดยกิจกรรม Dirt is Good National Youth Summit 2022 ในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 4 โรงเรียนซึ่งเป็นตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกมาจากกิจกรรมบูทแคมป์ที่ผ่านมา เพื่อมาเข้าค่ายแลกเปลี่ยนความคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน พร้อมลงมือทำได้จริงในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย กิจกรรมแรกเมื่อทีมเยาวชนได้เดินทางมาถึงคือเข้าไปเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรแบบ Zero Waste ณ บางกะเจ้าฟาร์ม จ.สมุทรปราการ ได้สัมผัสการเพาะปลูกพืชพันธุ์ประเภทต่างๆ โดยผ่านการทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ และต่อกันที่กิจกรรม ณ ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ที่ทีมนักเปลี่ยนแปลงวัยเยาว์จะได้เข้ามาเยี่ยมชม พร้อมแลกเปลี่ยนโครงการที่ได้ริเริ่ม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและไอเดียจากทีมยูนิลีเวอร์เพื่อนำไปต่อยอด

ภาพเยาวชนสามคนกำลังยืนพูด

ตัวแทนจากทั้ง 4 โรงเรียนได้เริ่มนำเสนอโครงการด้านความยั่งยืนโดยเริ่มจาก โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (เชียงใหม่) โครงการนวัตกรรมที่ทิ้งแก้วน้ำและน้ำแข็ง เพื่อลดปริมาณแก้วและน้ำขังในถังขยะ, โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ (เชียงราย) โครงการเพาะเลี้ยงแหนแดง เป็นแหล่งอาหารให้กับปลาในบ่อน้ำ และต่อยอดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, โรงเรียนศรีกระนวน-วิทยาคม (ขอนแก่น) โครงการแก้ปัญหามลพิษทางน้ำ, อากาศ และการทิ้งขยะในอำเภอ สุดท้ายที่โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร (กรุงเทพ) โครงการทำฟองสบู่ กำจัดแมลง ยุงตามบ้าน ตามโรงเรียนจากสมุนไพร นอกเหนือจากโครงการที่ได้นำเสนอมาแล้ว เหล่าผู้นำวัยเยาว์ยังได้มีโอกาสคิดริเริ่มโครงการด้านความยั่งยืนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของทางยูนิลีเวอร์เป็นไอเดีย จนได้ออกมาเป็นโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่น การตั้งตู้เพื่อนำขยะมารีไซเคิล แลกเป็นแต้มเพื่อรับของสมนาคุณ การใช้วัสดุทดแทนจากธรรมชาติเพื่อทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ตัวแทนเยาวชนได้กล่าวว่า “รู้สึกสนุกที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะได้รับความรู้เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังอยากนำความรู้ในวันนี้เข้าไปพัฒนาในชุมชนที่อยู่อาศัยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และอยากชักชวนให้คนในวัยเดียวกันกล้าคิด กล้าลงมือทำ เพื่อเปลี่ยนโลกที่เราอยู่ให้ดีกว่าเดิม”

ภาพเยาวชน 7 คนถ่ายภาพหมู่
ภาพเยาวชนกำลังจับกลุ่มทำกิจกรรม

ในกิจกรรมประชุมสุดยอดผู้นำวัยเยาว์ในครั้งนี้ นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความคิดแล้ว เยาวชนยังได้รับความรู้ผ่านโครงการความยั่งยืนที่ยูนิลีเวอร์ได้มีการผลักดันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการและการลดการใช้พลาสติก การปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของเราให้รักโลกมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสูตรผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่อนาคตสะอาด หรือ Clean Future จาก คุณ จิตริณี แก้วจินดา ผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และโครงการเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้นำความรู้นี้ไปศึกษาต่อและเป็น Changemaker ในอนาคตต่อไป พร้อมตัวแทนจากบรีส ร่วมมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นที่ระลึกให้กับแต่ละโรงเรียน พร้อมด้วยรางวัลพิเศษจากทีมงานบรีส โดยมีคุณ สวภัทร โรจนพฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ คุณ อนัญญา เอี่ยมชีรางกูร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด ร่วมมอบรางวัลพิเศษให้แก่โรงเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ด้านตัวแทนจากยูนิลีเวอร์กล่าวว่า โครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้ในทฤษฎีต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เยาวชนเข้าร่วมในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาโลก ของเราให้ดีกว่าเดิม

กล้าเปลี่ยน เพื่อโลกที่ดีกว่าไปกับบรีส

สามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ https://www.breeze.co.th/dirtisgoodproject.html

ภาพผู้บริหารและเยาวชนยืนทำกิจกรรม

กลับไปด้านบน