ข้ามไปที่ เนื้อหา

คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สู่วิถีรักษ์โลกรับวันสิ่งแวดล้อมโลก ช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60 ล้านกรัม ต่อปี

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ภาพ KV ของคนอร์ลดขยะพลาสติก

จากนโยบายในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก ยูนิลีเวอร์ มุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลาสติกบริสุทธิ์ลงครึ่งหนึ่ง และเร่งการใช้พลาสติกรีไซเคิลให้เกิดขึ้นภายในปี 2568

ไมค์ รอส ผู้จัดการอาวุโสด้านบรรจุภัณฑ์ของ ยูนิลีเวอร์ ได้กล่าวไว้ว่า “เป้าหมายของเราคือการทำให้บรรจุภัณฑ์คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอาหาร ซึ่งเราจะไม่ลดมาตรฐานการออกแบบบรรจุภัณฑ์และประสิทธิภาพการใช้งาน และจะยังคงความปลอดภัยของอาหาร และเป็นมิตรต่อผู้บริโภค”

ที่ผ่านมาแม้เราจะเห็นภาครัฐและเอกชนตื่นตัวกับปัญหาขยะพลาสติกและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น แต่ในความเป็นจริง มีการคาดการณ์ว่าวิกฤตมลพิษจากพลาสติกจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล โดยนับจากวันนี้จนถึงปี 2583 ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจจะมีการผลิตพลาสติกใหม่ที่ย่อยสลายไม่ได้เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า และจะมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า!

ปัญหาของขยะพลาสติกไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งโลก ยูนิลีเวอร์ ในฐานะบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายอย่างจริงจังในการลดปัญหาขยะพลาสติกที่ผลิตขึ้น ด้วยการลดการใช้พลาสติกใหม่ให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็นำพลาสติกที่มีอยู่แล้วมาหมุนเวียนใช้ในระบบ ทำให้พลาสติกที่ใช้คือ ‘ทรัพยากร’ มากกว่าเป็น ‘ขยะ’ เหลือทิ้ง

คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สู่วิถีรักษ์โลกรับวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565

คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) แบรนด์ชั้นนำของ ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ถือเป็นสินค้าที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคสูง ผ่านธุรกิจอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ฯลฯ ซึ่ง คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ดำเนินแนวทางการลดการใช้พลาสติกเพื่อธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การลดการใช้พลาสติก 3 หลักการคือ 1. ใช้วัสดุอื่นแทนพลาสติก 2.ลดการใช้พลาสติก และ 3.ใช้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิล หรือใช้พลาสติกที่ผ่านกระบวนการใช้และรีไซเคิลมาแล้ว

และในปี 2565 นี้ คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) ได้ประกาศเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถนำไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ วัสดุพลาสติกที่ใช้ยังมีความแข็งแรง ทนต่อสภาพการใช้งาน มีความปลอดภัยซึ่งสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารได้ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลมาแล้ว (หรือ PCR) สามารถนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่นปากกา ถัง กระถางต้นไม้ ท่อ น็อต ล้อ พาเลท และเฟอร์นิเจอรร์กลางแจ้ง เป็นต้น ซึ่งในปีนี้ทาง คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ ประเทศไทย (Knorr Professional) คาดตัวเลขภายหลังจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ มาใช้พลาสติกที่สามารถนำไปรีไซเคิล จะช่วยลดขยะพลาสติกในประเทศได้ถึง 60,000,000 กรัม ( 60 ล้านกรัม) ต่อปี

สำหรับเป้าหมายระยะยาว ปี 2568 ยูนิลีเวอร์ ฟู้ดโซลูชั่นส์ ตั้งเป้า 100% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถนำมารีไซเคิล กลับมาใช้ซ้ำหรือย่อยสลายได้ และ 25% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะผลิตจากพลาสติกรีไซเคิลที่ผ่านการใช้แล้ว (หรือ PCR) และลดปริมาณการใช้พลาสติกใหม่ลงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เราใช้อยู่ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนสำหรับพลาสติก (circular economy) คือ ใช้วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ โดยไม่ผลิตใช้แล้วทิ้งนั่นเอง

คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ห่วงใยสุขภาพของทุกคนอย่างยั่งยืน

การดูแลรักษ์โลก ก็เหมือนกับการดูแลรักษาสุขภาพ เราทุกคนอยากมีสุขภาพแข็งแรง มีชีวิตยืนยาวภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี คนอร์ สำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ (Knorr Professional) จึงได้เพิ่มข้อมูลด้านโภชนาการมาบนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกรุ่นใหม่ เพื่อบอกสัดส่วนการปรุงรสที่เหมาะสม ให้ทุกครั้งที่ปรุงอาหารเป็นเหมือนการสร้างความสุขความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ผู้บริโภคได้รสชาติที่อร่อยถูกปากภายใต้โภชนาการที่เหมาะสม สู่การดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

กลับไปด้านบน