ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work For 2565

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยคว้ารางวัล HR Asia Best Companies to Work For 2565 ด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านทรัพยากรบุคคล ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร และมีวัฒนธรรมการทํางานที่ยอดเยี่ยม

ภาพผู้บริหารของยูนิลีเวอร์รับรางวัล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับรางวัลบริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียด้านทรัพยากรบุคคลในเอเชียประจําปี 2565 ซึ่งเป็นการมอบรางวัลสําหรับองค์กรที่ได้รับการขนานนามจากพนักงานในบริษัทว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ผู้คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย และตอกย้ำถึงการเป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด รางวัลนี้เป็นการยกย่องบริษัทต่างๆทั่วเอเชีย ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรและวัฒนธรรมการทํางานที่ยอดเยี่ยม ที่มีแนวทางปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด

Ming Choo LING, รองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นสิ่งยืนยันถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องต่อพนักงานของเรา เพราะเมื่อคุณดูแลคนของคุณ พวกเขาจะดูแลธุรกิจของคุณ เมื่อคุณเอาใจใส่คนของคุณ ทั้งในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตของพวกเขาให้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่คุณทำ คุณจะเห็นว่าพวกเขาทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นในทุกวัน และนี่คือหลักการทำงานขององค์กรของเรา

ภาพผู้บริหารของยูนิลีเวอร์รับรางวัล

ยูนิลีเวอร์ตอกย้ำถึงความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัย การมีส่วนร่วม และการเป็นองค์กรที่พร้อมสนับสนุนการทํางานให้กับพนักงาน 148,000 คนทั่วโลกของเรา พนักงานของเราประมาณ 90,000 คนเข้าร่วมในการสํารวจพนักงาน Univoice ของเราในปี 2564 เรารักษาระดับการมีส่วนร่วมที่สูงมาก โดย 82% ในสํานักงาน และ 83% ในโรงงาน ซึ่งทําให้เราอยู่ในอันดับต้น ๆ ของควอร์ไทล์สําหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของอุตสาหกรรม

เราเชื่อว่าพนักงานของเราคือหัวใจสําคัญของยูนิลีเวอร์ เมื่อพวกเขาเติบโต ธุรกิจของเราก็จะเติบโตด้วยเช่นกัน เรามองงานในอนาคตของการทํางานผ่านเลนส์ที่แตกต่างกันสามแบบ ได้แก่ งาน สถานที่ทํางาน และพนักงาน ซึ่งเป้าหมายระดับโลกของยูนิลีเวอร์คือการสร้างงานในอนาคต โดยการประกาศความมุ่งมั่นสามประการ:

  • พัฒนาทักษะหรือยกระดับทักษะให้กับพนักงานของเราด้วยทักษะที่เหมาะสมกับอนาคตภายในปี 2568
  • บุกเบิกโมเดลใหม่เพื่อให้พนักงานของเรามีทางเลือกในการจ้างงานที่ยืดหยุ่นภายในปี 2573
  • จัดหาทักษะที่จําเป็นให้กับเยาวชน 10 ล้านคนภายในปี 2573

ช่วยให้พนักงานของเรามีทักษะที่เหมาะสมในอนาคต

เทคโนโลยีเช่นหุ่นยนต์และ AI จะยังคงเปลี่ยนวิธีการทำงานในหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิต การจ้างงานบางตำแหน่งอาจจะต้องหายไป และบางตำแหน่งอาจจะต้องมีการฝึกทักษะและวิธีการทํางานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะใหม่หรือยกระดับทักษะให้กับพนักงานของเราภายในปี 2568 เพื่อให้พวกเขามีทักษะที่เหมาะสมสำหรับงานในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งภายในยูนิลีเวอร์หรือมากกว่านั้นก็ตาม การกำหนดให้มี Focus Friday ซึ่งเป็นช่วงบ่ายในวันศุกร์ที่ปราศจากการประชุม เพื่อให้พนักงานได้มีสมาธิกับงานที่ได้รับมอบหมาย การเรียนรู้ และความเป็นอยู่ที่ดี และยังหมายถึงการให้เวลาพักผ่อนแก่พวกเขา เพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมใหม่ เป้าหมายสูงสุดของเราคือการเป็นสถานที่ทํางานที่เปิดรับ การเปิดกว้างและความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้พนักงานของเราสามารถทํางานได้ดีที่สุดในทุกที่และเหมาะสมกับพวกเขา

ให้การจ้างงานที่ยืดหยุ่นแก่พนักงานของเรา

การระบาดใหญ่ของโควิด 19 ได้พิสูจน์แล้วว่า คนอาจไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานด้วยกันอีกต่อไป วิธีการทำงานแบบตายตัว ไม่ว่าจะเป็น บทบาท สถานที่ ชั่วโมง และทักษะในการทำงาน ไม่ได้สะท้อนถึงวิธีการทำงานในโลกนี้อีกต่อไป เราเชื่อในพลังของความยืดหยุ่นและการมีทางเลือก ดังนั้นเราจึงคิดแตกต่างไปจากเดิมเกี่ยวกับสถานที่ทํางานในอนาคตของเรา และบุกเบิกการจ้างงานรูปแบบใหม่ ซึ่งหมายถึงการปรับหน้าที่ตามโครงการที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ก็ยังคงมีสิทธิ์ตามสัญญาจ้างประจำ ทำให้พนักงานของเรามีทางเลือกมากขึ้นในการจัดการกับความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตที่บ้าน เช่น ให้พวกเขาสามารถเลือกสถานที่ที่ทำงานและเวลาทำงาน รวมทั้งปรับสวัสดิการให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงชีวิตของพนักงาน

การพัฒนาทักษะของเยาวชน

เรากําลังพัฒนาโครงการฝึกงานและทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยไทย ซัพพลายเออร์ และผู้จัดจําหน่ายของเรา เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพและมอบโอกาสการทำงานเพื่อช่วยให้เยาวชนได้เข้าทำงานในองค์กรของเรา ธุรกิจและแบรนด์ของเรากําลังทํางานร่วมกับพันธมิตรอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อสร้างโครงการที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คนรุ่นใหม่ในการเข้าทำงาน โดยเรามุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จําเป็นให้กับเยาวชน 10 ล้านคนภายในปี 2573

เสียงของคนรุ่นใหม่มักจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ที่ยูนิลีเวอร์ เหล่าคนรุ่นใหม่สามารถทําให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นได้ด้วยพลังบวก ความกระตือรือร้น และไอเดียใหม่ๆ ของพวกเขา ทำให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายผ่านการทำงาน และถ้าหากพวกเราร่วมมือกัน เราเชื่อว่าจะสามารถนำไปสู่หนทางของอนาคตที่ยั่งยืนได้

โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ หรือ Unilever Future Leaders Program (UFLP) เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมที่เรานําเสนอให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นโครงการในระยะเวลา 2 ปีที่พวกเขาจะได้ทํางานร่วมกับผู้มีประสบการณ์หรือผู้นําองค์กรเพื่อสร้างเป้าหมายสําหรับสายงานของพวกเขาให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคตขององค์กร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติงานที่ท้าทาย และยังได้โอกาสไปทำงานในหลายๆ ส่วนของสายงาน ประสบการณ์เหล่านี้จะรวมถึงประสบการณ์ที่สําคัญในการทํางาน ในฟังก์ชั่นความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ระหว่างประเทศที่ทํางานในทีมข้ามชาติ การเสริมสร้างพลังอํานาจเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นํา และความคิดที่ว่องไว

ด้วยระยะเวลากว่า 89 ปีในประเทศไทย เราเชื่อว่าการผลลัพธ์ที่ใหญ่ขึ้นเป็นสิ่งสําคัญ เพราะเพื่อให้ธุรกิจเติบโต สังคมก็ต้องเติบโตเช่นกัน ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริโภค ไปจนถึงซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ โดยยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยเป็นอันดับหนึ่งเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกัน และคนรุ่นใหม่ได้รับแรงบันดาลใจในการเลือกทํางานกับเรา ที่ยูนิลีเวอร์เรารายล้อมไปด้วยผู้นําและเพื่อนร่วมงานที่สร้างแรงบันดาลใจ พนักงานได้รับการสนับสนุนให้สามารถนำไอเดียใหม่ ๆ มาเสนอในการประชุม พวกเขาจะได้รับการดูแลและสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาได้ออกมาเป็นเวอชั่นที่ดีที่สุดของตัวเอง นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ยูนิลีเวอร์ได้เป็นบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชียประจําปี 2565 ขอขอบคุณ HR Asia อีกครั้งสำหรับรางวัลนี้ Ming Choo กล่าวเสริม

ภาพผู้บริหารของยูนิลีเวอร์รับรางวัล

นอกจาก ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย จะได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work For เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันแล้ว ด้วยความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นระดับโลก ยูนิลีเวอร์ในประเทศกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และเวียดนามก็ได้รับรางวัลนี้เช่นเดียวกัน

กลับไปด้านบน