ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ร่วมกับ สยามพิวรรธน์ เต็ดตรา แพ้คและเครือข่ายพันธมิตร เปิด ไดร์ฟทรู รีไซเคิล คอลเลคชั่น เซ็นเตอร์ แห่งแรกในประเทศไทย

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

จุด Drive-Thru ที่ทุกคนนำวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว 8 ชนิดคัดแยกแล้วมาทิ้ง

กรุงเทพฯ (4 มิถุนายน 2564) – เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร รณรงค์สร้างต้นแบบการจัดการขยะแบบครบวงจร ด้วยการเปิดให้บริการ Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว แบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในประเทศไทย สำหรับพื้นที่เขตเมืองชั้นใน โดยเปิดให้คนทั่วไปสามารถนำขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วมาฝากส่งต่อเข้ากระบวนการรีไซเคิลที่จุดไดร์ฟทรู ณ สยามพารากอน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบระยะยาวต่อชีวิตผู้คนเป็นวงกว้าง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ไขและรับผิดชอบ เริ่มต้นจากการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของทุกคน ดังนั้น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการขยะแบบครบวงจรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และป้องกันไม่ให้มีเศษพลาสติกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง จึงได้เกิดเป็น Recycle Collection Center หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว ที่เปิดให้ลูกค้า และประชาชนคนทั่วไปสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน มาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า ณ จุดไดร์ฟทรู Recycle Collection Center ที่ตั้งอยู่ 2 แห่งในสยามพารากอน

โดยขยะที่นำมาฝากทิ้งจะต้องผ่านการทำความสะอาด และแบ่งตามประเภทของวัตถุดิบ ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประเภท ได้แก่

  1. กระดาษ
  2. แก้ว
  3. เหล็ก อลูมิเนียม
  4. พลาสติกแข็ง เช่น ขวดนม/แชมพู/ครีมนวด/สบู่เหลว/น้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม
  5. พลาสติกยืด
  6. พลาสติกซอง/ถุงแบบหลายชั้น (Multilayer Packaging) เช่น ถุงขนม ถุงเติมน้ำยาล้างจาน/น้ำยาซักผ้า/น้ำยาปรับผ้านุ่ม
  7. ขวดพลาสติกใส PET เช่น ขวดน้ำดื่ม/เครื่องดื่ม ขวดน้ำยาล้างจานแบบใส
  8. กล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องนม น้ำผลไม้ หรือกะทิ

เพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และแปรรูปเป็นวัตถุดิบรีไซเคิล ก่อนจะนำมาพัฒนาต่อเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการนำแอปพลิเคชั่น มาใช้เพื่อเก็บข้อมูล ประเภท น้ำหนัก และประเมินความสะอาด ตั้งแต่ผู้บริโภคนำวัสดุมาส่งไว้ที่ Recycle Collection Center จนถึงปลายทางที่นำเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ต่อไป โดยผู้บริโภคสามารถมารับป้ายบอกข้อมูล (Tag) ในจุดที่เตรียมไว้ให้ที่ศูนย์การค้า และนำไปติดลงบนถุงที่ใส่วัสดุก่อนจะนำมาส่งที่ Recycle Collection Center

จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว จุดที่ 1
จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้ว จุดที่ 2

นอกจากนี้ยังได้มีการสร้างระบบจัดการขยะกำพร้า ที่จะเปลี่ยนขยะพลาสติกไร้ค่าให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก โดยได้ร่วมกับ เครือข่ายลดพลาสติกไทยแลนด์ หรือ Less Plastic Thailand สร้างระบบจัดการขยะกำพร้า หรือขยะพลาสติกไร้ค่า เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์อาหารจากฟู๊ดเดลีเวอรี่ ที่ไม่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบได้ โดยจะทำการคัดแยกและส่งต่อให้กับบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำไปกลั่นเป็นน้ำมันทำเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้เป็นพลังงานทางเลือก ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะพลาสติกไร้ค่าแล้ว ยังเป็นการสร้างระบบจัดการขยะเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม สแกน QR CODE

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Recycle Collection Center
สามารถสแกนได้ที่ QR Code

กลับไปด้านบน