ข้ามไปที่ เนื้อหา

วาสลีนส่งต่อความห่วงใย มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนไทยทั่วประเทศ

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

ภาพหมู่ สพฐ ยูนิลีเวอร์

นางสาว ผกาฉัตร เตชาบูรพานนท์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคล กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วาสลีน (Vaseline) สานต่อความห่วงใยจากแบรนด์วาสลีนสู่นักเรียนไทย ภายใต้แคมเปญ Vaseline Caring Hands For Thailand โดยการบริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นจำนวนกว่า 5 แสนชิ้น รวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท แก่โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศไทย โดยมี นางอัจฉราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

ยูนิลีเวอร์ หมอเจี๊ยบ

โดยภายในงาน ยังมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดูแลความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี นำทีมโดย หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์ ที่นำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ วาสลีน ที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ถึง 99.99% แจกจ่ายแก่นักเรียนทุกคน พร้อมแบ่งปันเทคนิควิธีการล้างมืออย่างถูกต้องด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ วาสลีน เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สะอาดปลอดภัยและห่างไกลจากเชื้อโรค ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดูแลสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียนทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรค และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทุกคนอย่างดีที่สุด

เจลล้างมือวาสลีน
กลับไปด้านบน