ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคเจลล้างมือ จำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นหลอด ช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย

ที่ตีพิมพ์:

เวลาอ่านเฉลี่ย: 1 นาที

วันคนพิการ01

กรุงเทพฯ 2 พฤศจิกายน 2563: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บริจาคเจลล้างมือไลฟ์บอย แบรนด์แอนตี้แบคทีเรียยอดขายอันดับ 1 ของโลก ขนาด 50 มล. จำนวน 150,000 หลอด มูลค่ากว่า 8.85 ล้านบาท แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเพื่อส่งมอบแก่คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั่วประเทศไทย

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นองค์การผู้นำภาคเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และมีภารกิจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเท่าเทียมในสังคมให้กับผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกอย่างยั่งยืน และเป้าหมายของไลฟ์บอยที่เน้นสนับสนุน 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านอาหารและด้านชุมชน โดยการบริจาคครั้งนี้ ถือเป็นการนำร่องด้านชุมชน

วันคนพิการ02

ในโอกาสที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยมีกำหนดจัดงานวันคนพิการระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 นี้ ที่ อิมแพค เมืองทองธานี กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจผ่านผลิตภัณฑ์เจลล้างมือไลฟ์บอย เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกันกลุ่มเปราะบางจากโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังไม่มีวัคซีนรักษาได้และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงสุขอนามัยที่ดีได้ทุกคน โดยจากข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประเทศไทยมีผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวนทั้งสิ้น 3.7 ล้านคน และร้อยละ 21.2 อยู่ในความยากลำบากและต้องได้รับความช่วยเหลือ

เพราะมือของคนบางคนเปรียบเสมือนดวงตาและปากที่ใช้ในการสื่อสาร การมีสุขอนามัยมือที่ดีและลดความเสี่ยงจึงมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมาก บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่จะพัฒนาชีวิตและความเท่าเทียมแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

วันคนพิการ03
กลับไปด้านบน