ข้ามไปที่ เนื้อหา

เหตุผลที่เราปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

ที่ตีพิมพ์:

แผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (CTAP) ที่เราได้ปรับปรุงมีการกำหนดเป้าหมายใหม่ในเรื่องสภาพอากาศที่ Unilever มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ ทราบวิธีการใช้ความพยายามของเราเพื่อขยายผลกระทบให้กว้างออกไปมากขึ้นภายในปี 2030 และเหตุผลที่เราเชื่อว่าการลงมือปฏิบัติการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วนในขณะนี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจของเราในระยะยาว

คนกลุ่มหนึ่งกำลังตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ที่โรงงาน Unilever ในประเทศจีน

ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Unilever มาหลายปีแล้ว และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็เป็นส่วนสำคัญของเรื่องนี้ เราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน (GHG) ลง 74% ตั้งแต่ปี 2015 โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน และเรายังลดผลกระทบต่อสภาพอากาศจากผลิตภัณฑ์ของเราด้วย

แต่เมื่อพิจารณาความตั้งใจในระยะยาวของเราที่จะทำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ความท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่มีการเปลี่ยนแปลง และโซลูชันของเราก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย เรากำลังเข้าสู่ยุคที่ต้องพิจารณาให้แม่นยำยิ่งขึ้นว่าการดำเนินการด้านสภาพอากาศของบริษัทจะเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อใด และเราจำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์เพื่อที่ภายในปี 2030 เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงของเราให้ได้มากขึ้น และยังทำให้ธุรกิจของเราเติบโตไปด้วยในขณะเดียวกัน

ต้องแน่ใจว่าเราใช้ความพยายามอย่างตรงจุด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้หลายสิ่งอย่างอย่างว่าอะไรที่ใช้ได้และอะไรที่ใช้ไม่ได้ เราวางแผนที่จะใช้ประสบการณ์ที่ว่านั้นควบคู่ไปกับการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อใช้ความพยายามของเราให้ตรงจุด เพื่อที่จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ได้มากที่สุด

แผนปฏิบัติการเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (CTAP) ที่เราทำการปรับปรุงและได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น 97.5% ในการประชุมสามัญประจำปี 2024 ได้สรุปกลยุทธ์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะสั้น ขณะเดียวกัน เรายังกำหนดองค์ประกอบขั้นพื้นฐานเพื่อบรรลุผลสำเร็จในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายใหม่ในระยะสั้นโดยอ้างอิงหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2030 ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยโครงการริเริ่ม Science Based Targets ตลอดจนการลงมือปฏิบัติใน 10 ด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

CTAP มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้เราทราบถึงจุดที่มีการปล่อยมลพิษตลอดทั้งธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของเรา ตอนนี้เรามีแผนงานที่มีต้นทุนเวลาจำกัด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดำเนินการกับธุรกิจแต่ละกลุ่มได้ ซึ่งหมายถึงการลดความผันผวนที่ต้องเผชิญในตลาดพลังงาน และอุปทานของผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าโภคภัณฑ์หลัก ๆ ที่มีความมั่นคงมากขึ้น

Rebecca Marmot ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของ Unilever

ผลักดันให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน: ทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน

เพื่อเร่งให้สำเร็จตามเป้าหมาย เราต้องการให้ CTAP เป็นส่วนสำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจของเรา การกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในระยะสั้น และเชื่อมโยงขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราต้องทำเพื่อลดการปล่อยมลพิษในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และรอบงบประมาณของเรา เราได้ทำงานร่วมกับธุรกิจแต่ละกลุ่มของเราเพื่อพัฒนาแผนงานที่มีต้นทุนเวลาจำกัด เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางดำเนินการไว้ในแผนการเติบโตด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างแรงจูงใจเป็นพิเศษ เราจะมอบรางวัลตามผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วย

เรามองเห็นประโยชน์บางอย่างในทางธุรกิจแล้ว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานช่วยให้ Unilever สามารถประหยัดเงินได้กว่า 1 พันล้านยูโรนับตั้งแต่ปี 2008 และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โครงการเกษตรกรรมเชิงปฏิรูปของเราได้ช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นขึ้น ลดการปล่อยมลพิษและลดต้นทุนในกระบวนการ

แต่ผลตอบแทนเหล่านี้จำเป็นต้องมีการลงทุนล่วงหน้า ในอีกสามปีข้างหน้า เราจะลงทุน 150 ล้านยูโรในโครงการลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิต โดยเน้นที่การลดคาร์บอนจากพลังงานความร้อนและไฟฟ้า เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเครื่องทำความเย็น นอกจากนี้เรายังลงทุนในการปกป้องธรรมชาติ โดยทุ่มเงิน 325 ล้านยูโรในโรงงานโอลีโอเคมีของ Unilever ในอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเรากำลังลงทุน 1 พันล้านยูโรในโครงการด้านสภาพอากาศ ธรรมชาติ และลดปริมาณของเสียอย่างต่อเนื่องภายในปี 2030 ซึ่งเราได้จ่ายไปแล้วและตั้งใจที่จะลงทุนอีก 300 ล้านยูโรภายในสิ้นปี 2023

การสนับสนุนของเราจะต้องมีความเป็นระบบมากขึ้น

เรารู้ว่ายังคงมีความท้าทายในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งบางเรื่องเราไม่สามารถทำสำเร็จได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบในวงกว้าง ภายใน CTAP เราได้สรุปสิ่งที่เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและวิธีที่เราจะทำงานร่วมกับรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล อุตสาหกรรม และผู้บริโภค เพื่อจัดการกับอุปสรรค ขับเคลื่อนนวัตกรรม และขยายขนาดโซลูชันทั้งในปัจจุบันและในปีต่อ ๆ ไป

ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์รายสำคัญเพื่อเร่งดำเนินการด้านสภาพอากาศ กับอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาทางเลือกอื่นทดแทนส่วนผสมทางเคมี กับสมาคมการค้า (PDF 1.39 MB) เพื่อปรับจุดยืนของเราและกับรัฐบาลในขณะที่เรายกระดับการสนับสนุน ล้วนมีส่วนช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ในยุคใหม่ของการเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการเติบโต

ด้วยการแสดงความคิดเห็นและรวบรวมพลังอย่างแข็งขันมากขึ้นในการจัดการกับปัจจัยที่ส่งเสริมและที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า เราเชื่อว่าเราจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น และช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ และยังผลักดันให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จไปพร้อม ๆ กัน

เราไม่สามารถทำได้ตามลำพัง เราต้องการความช่วยเหลือ จนถึงขณะนี้ การทำงานร่วมกันยังคงเป็นหัวใจสำคัญของแนวทางสู่ความยั่งยืน และนั่นเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรทำต่อไป

Hein Schumacher ซีอีโอของยูนิลีเวอร์

ชมวิดีโอของ Hein Schumacher ซีอีโอของ Unilever และ Rebecca Marmot ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืน ขณะกำลังพูดคุยเกี่ยวกับ CTAP และอธิบายประเด็นทางธุรกิจในเรื่องการดำเนินการด้านสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน

กลับไปด้านบน