ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง พร้อมสวัสดิการพนักงานที่เป็นธรรม

ที่ตีพิมพ์:

เพราะยูนิลีเวอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เราจึงให้ความสำคัญตั้งแต่การดูแลสิ่งแวดล้อมและโลก การดูแลสุขภาพ ความมั่นใจ และความเป็นอยู่ของผู้คน ทั้งยังสนับสนุนความยุติธรรมและการเปิดกว้างทางสังคมอีกด้วย ซึ่งถ้าจะพูดถึงในแง่ของการสนับสนุนความยุติธรรมและการดูแลผู้คน ยูนิลีเวอร์จึงจัดโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง ให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยูนิลีเวอร์สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางคือใคร

กลุ่มเปราะบาง คือ ประชากรที่มีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทำให้มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในความยากจนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการ สามารถแบ่งได้ตามสหประชาชาติ (United Nations: UN) ดังนี้

กลุ่มที่ 1: ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางร่างกายและจิตใจ

กลุ่มที่ 2: เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยง

กลุ่มที่ 3: อดีตทหาร ผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ และผู้ลี้ภัยที่กลับมาจากต่างประเทศ

กลุ่มที่ 4: บุคคลและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีหรือโรคเอดส์

กลุ่มที่ 5: ชนกลุ่มน้อยทางศาสนาและชาติพันธุ์

กลุ่มที่ 6: บุคคลที่เป็นเพศหญิงในบางสังคม

ยูนิลีเวอร์ ให้คุณค่ากับทุกคน พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

'ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ยูนิลีเวอร์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อวางแผนจัดทำโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจและกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2566 ได้จัดทำโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนกลุ่มเปราะบาง เช่น กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว และกลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้การสนับสนุนของแบรนด์ต่างๆ จากยูนิลีเวอร์ โดยได้มอบผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวน 66,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาท เพื่อนำไปจัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงฯ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2567 ยูนิลีเวอร์ได้จัดตั้งโครงการ "พี่สามล้อวอลล์" ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับสมัครรวมทั้งคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะได้ดูแลและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริง

ยูนิลีเวอร์ร่วมมือกับหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ยูนิลีเวอร์ จัดตั้งโครงการ พี่สามล้อวอลล์ สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบาง

ยูนิลีเวอร์ มีการพัฒนาองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง การพัฒนาองค์กรในด้านของพนักงาน และการสร้างอาชีพให้ผู้คนในสังคมก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ยูนิลีเวอร์กำลังดำเนินโครงการ ยูนิลีเวอร์ไม่ต้องการให้ปัญหาเหล่าใดๆ ก็ตามมาฉุดรั้งการเติบโตของผู้คนในสังคม จนเกิดเป็นโครงการ "พี่สามล้อวอลล์" ที่จะช่วยสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบาง ทั้งยังมอบสวัสดิการพนักงานที่ดี ค่าแรงขั้นต่ำที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาอีกด้วย

โครงการพี่สามล้อวอลล์จากยูนิลีเวอร์

การเติบโตของโครงการ พี่สามล้อวอลล์

นายอะบิจิต กุลคาลนิ ผู้อำนวยการธุรกิจไอศกรีมประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวเน้นย้ำ พันธกิจหลักของแบรนด์วอลล์ในการสร้างและเชื่อมโยงไอศกรีมกับความสุขให้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยไอศกรีมวอลล์เป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 35 ปี และมี "พี่สามล้อวอลล์" เป็นกำลังสำคัญในการกระจายความสุขพร้อมทั้งมอบรอยยิ้มผ่านไอศกรีมแสนอร่อยให้แก่ผู้บริโภคทุกชุมชน โดยในแต่ละปี วอลล์ได้สร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2567 นี้ เราวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนตัวแทนส่งความสุขควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางไม่น้อยกว่า 600 คนทั่วประเทศ ให้ได้เรียนรู้ทักษะจำเป็นต่างๆ ของการจำหน่ายไอศกรีม ที่สำคัญ ยังเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ที่ว่างงานให้มีอาชีพและสามารถเข้าถึงสวัสดิการพนักงานที่ดีจากวอลล์อีกด้วย

นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวขอบคุณกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพอนามัยที่ดี สร้างความเท่าเทียมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งยังเชื่อว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะได้รับการสานต่อต่อไป

โครงการ "พี่สามล้อวอลล์" แบ่งออกเป็น 2 ระยะตลอดทั้งปี พ.ศ. 2567 โดยระยะแรกจะเปิดรับสมัครตัวแทนส่งมอบความสุขจำนวน 300 ตำแหน่งที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน และจะรับสมัครอีก 300 ตำแหน่งจากภาคอื่นๆ ในระยะที่สองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม รวมทั้งสิ้น 600 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศและวุฒิการศึกษา นอกจากนั้น "พี่สามล้อวอลล์" ยังได้รับสวัสดิการที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองกรณีทุพพลภาพ ทุนการศึกษาบุตร พร้อมอุปกรณ์การขาย ยูนิฟอร์ม และรถสามล้อวอลล์ฟรี

กลับไปด้านบน