ข้ามไปที่ เนื้อหา

ความสำเร็จของ “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ “วาสลีน” ที่จะดูแลผิวของทุกคน

ที่ตีพิมพ์:

“วาสลีน” แบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์การดูแลสุขภาพผิวมายาวนานกว่า 150 ปี เรามุ่งมั่นที่จะดูแลผิวของทุกคน เพราะผิวของทุกคนสำคัญ โดยได้ริเริ่มและดำเนิน “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ในปี 2566 เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนัง เพื่อช่วยเพิ่มและคงปริมาณผิวหนังสำรองในธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยให้เพียงพอสำหรับนำไปรักษาอาการบาดเจ็บรุนแรงบนผิวหนัง พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์สังคมที่ผิวของทุกคนได้รับการดูแลรักษาให้มีสุขภาพดีซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยในท้ายที่สุด

ยูนิลีเวอร์ และ วาสลีน ภายใต้ “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ได้บริจาคผลิตภัณฑ์พร้อมเงินสด ให้กับสภากาชาดไทย

จากความสำเร็จของ “โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ที่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ ‘วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ด อิดิชัน’ โดยวาสลีนจะบริจาคเงินสมทบแก่สภากาชาดไทยนั้น บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย และแบรนด์วาสลีน ได้สานต่อความมุ่งมั่นของเรา โดยได้ดำเนินการบริจาคผลิตภัณฑ์วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ พร้อมเงินสดมูลค่ารวม 1,290,000 บาท ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสาธารณประโยชน์ของสภากาชาดไทยต่อไป

นางสาวสถิรวรรณ เอี่ยมอ่อง ผู้อำนวยการการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกาย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “สำหรับประเทศไทยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจนผิวหนังได้รับความเสียหายรุนแรงจากเหตุไม่คาดฝันเป็นจำนวนมาก วาสลีนมีความมุ่งมั่นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพผิวดี เพื่อออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ จึงต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนของการบริจาคผิวหนัง เพื่อให้ธนาคารผิวหนังมีผิวหนังสำรองเพียงพอต่อการนำไปช่วยชีวิตคน โดยเราได้ร่วมกับสภากาชาดไทยและเซเว่น อีเลฟเว่น ริเริ่มและได้ดำเนินโครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการบริจาคผิวหนังเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเสริมสร้างโลกใบใหม่ที่ซึ่งผิวของคนทั่วโลกได้รับการดูแลรักษาและมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง”

นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “สภากาชาดไทยขอขอบคุณบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ที่จัดทำ "โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” และขอบคุณเซเว่น อีเลฟเว่น ที่อำนวยความสะดวกเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ‘วาสลีน ปิโตรเลียม เจลลี่ ลิมิเต็ดอิดิชัน’ เพื่อระดมเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ร่วมถ่ายทอดภารกิจของสภากาชาดไทยผ่าน "โครงการสกินส์ ฟอร์ สกิน” ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลผิว เพื่อสร้างความสำคัญและสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่บริจาค เพื่อส่งมอบโอกาสให้กับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้พวกเขาได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจและต้องการบริจาคผิวหนังยังสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังธนาคารผิวหนังของสภากาชาดไทยได้โดยตรง หรือดาวน์โหลดเอกสารแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ของสภากาชาดไทย กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนพร้อมทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุรายละเอียดการบริจาคว่า ‘อวัยวะทุกส่วนของร่างกายที่ใช้เป็นประโยชน์ได้’ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อให้ยืนยันความประสงค์อีกครั้ง

กลับไปด้านบน