ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center ส่งเสริมลดปัญหาขยะอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ ร่วมเปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center

ยูนิลีเวอร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการช่วยลดปัญหาขยะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพื่อส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เราตระหนักว่าแนวทางที่จะช่วยลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทาง อย่างการคัดแยกขยะนั้น จะช่วยลดปัญหาปริมาณขยะและช่วยสร้างระบบการจัดการให้พลาสติกใช้แล้วได้กลับมาหมุนเวียนและรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ ยูนิลีเวอร์ จึงได้ร่วมเปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center (RCC) หรือ จุดรับวัสดุบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี ที่มุ่งบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สนับสนุนให้ประชาชนสามารถนำขยะที่ทำความสะอาด และคัดแยกแล้วจากที่บ้าน มาฝากส่งต่อไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบ และนำมาเข้ากระบวนการอัพไซคลิ่งเพิ่มมูลค่า ร่วมสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายองค์กรขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste)

แนวทางของยูนิลีเวอร์ที่มุ่งมั่นสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืน

การสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นสิ่งที่ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์หลักของเราที่จะสร้างวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าเราไม่สามารถมีธุรกิจที่แข็งแรงได้ในโลกหรือสังคมที่ป่วยได้ โดยในประเทศไทยมีจำนวนขยะพลาสติกมากกว่า 2 ล้านตัน แต่มีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่สามารถนำกลับเข้ามาสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือจัดการอย่างถูกวิธี เพราะฉะนั้น เรื่องการจัดการกับพลาสติกหลังการบริโภคเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข เราได้ประกาศเจตจำนงค์ของเราว่า เราจะเก็บกลับภรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้มากกว่าจำนวนที่เราจำหน่าย

การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติก (Waste Collection)

การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกใช้งานแล้วอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญในระบบการจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ถูกใช้งานแล้วจากแหล่งต่างๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม สถานประกอบการ ร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น เพื่อทำการคัดแยกเพื่อกำจัดสิ่งของที่ไม่ใช่พลาสติก และพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ กระบวนการนี้จำเป็นสำหรับการจัดการขยะพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความพยายามในการรีไซเคิลให้สูงสุด

อย่างไรก็ตาม กระบวนการที่ดูเหมือนตรงไปตรงมานี้มาพร้อมกับความท้าทาย เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ให้บริการจัดเก็บและขนส่ง ร้านรับซื้อของเก่า ผู้รีไซเคิล ประชาชน และชุมชนท้องถิ่นเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

ยูนิลีเวอร์เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาพลาสติก และกำลังพยายามเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเก็บกลับภรรจุภัณฑ์พลาสติกเข้ามาสู่ระบบรีไซเคิลให้ได้มากกว่าจำนวนที่เราจำหน่าย เราจึงได้ลงนามความร่วมมือกับ สยามพิวรรธน์ ไอคอนสยาม เปิดตัวโครงการ Recycle Collection Center (RCC)

Recycle Collection Center จุดรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์แบบ Drive – Thru

โครงการ “Recycle Collection Center” (RCC)

ยูนิลีเวอร์เชื่อว่า โครงการ “Recycle Collection Center” (RCC) จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนำบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาคัดแยกตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการช่วยให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มูลค่าในการรับซื้อ ให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ เราจึงช่วยสนับสนุนถังที่จุดวัดสุและบรรจุภัณฑ์ 3 จุด (ที่สยามพารากอน 2 จุดและ ไอคอนสยาม 1 จุด) เพื่อสนับสนุนการลดปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางและสร้างความตระหนักเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับประชาชน

โดยโครงการ “Recycle Collection Center” (RCC) หรือ จุดรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์สะอาดที่ไม่ใช้แล้วแบบไดร์ฟทรู (Drive-Thru) แห่งแรกย่านฝั่งธนบุรี ได้เปิดรับวัสดุ 8 ประเภท ได้แก่ 1.กระดาษ, 2.แก้ว, 3.พลาสติกแข็ง, 4.อลูมิเนียม, 5.พลาสติกแบบยืด, 6. ขวดพลาสติกใส (PET Bottle) 7.บรรจุภัณฑ์ประเภทกล่อง 8.พลาสติกแบบซอง Multilayer เช่น พลาสติกซองขนมขบเคี้ยว, ถุง Refill น้ำยาต่าง ๆ เป็นต้น ที่ยังไม่เคยมีการจัดเก็บอย่างถูกต้องมาก่อน เพื่อให้ผู้บริโภคนำมาหย่อนลงในถังหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการเก็บและจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วจะมีการส่งต่อสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อย่างครบวงจร (Closed Loop Packaging) ซึ่งจะไม่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (environment safety) และไม่ถูกนำไปอยู่ในหลุมฝังกลบ (landfill) โดยจุด Recycle Collection Center ตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้ประตู 4 (ฝั่งนอกศูนย์) ชั้น G ไอคอนสยาม

นอกจากนี้ โครงการ “Recycle Collection Center” (RCC) เรายังมีแพลนที่จะขยายการสร้างความตระหนักรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในละแวกฝั่งธนบุรี เพื่อให้นักเรียนนำวัดสุและบรรจุภัณฑ์มาใช้บริการที่ RCC เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักวิธีการช่วยลดปัญหาขยะจากการคัดแยกการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง

นักเรียนนำขยะมาคัดแยกที่จุด Recycle Collection Center

ยูนิลีเวอร์ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จะช่วยลดปัญหาขยะเพื่อสร้างความยั่งยื่นทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความร่วมมือของเราครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้เกิดการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังบริโภคและการรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นภายในชุมชนท้องถิ่น โดยเรามุ่งเน้นไปที่การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังบริโภคมูลค่าต่ำ เช่น ถุงและซองพลาสติก เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร โครงการ “มือวิเศษ กรุงเทพ เฟส 2” และยังได้ร่วมสร้างจุดเทขยะทั้งหมด 53 จุด ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแยกขยะบรรจุภัณฑ์ 35,654 กิโลกรัม ซึ่งมีวัสดุมูลค่าต่ำถึง 8,000 กิโลกรัม ออกจากการฝังกลบ และโครงการ “คุ้มค่า x ยูนิลีเวอร์ แยกดีมีแต่ได้” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน โดยนำร่องที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นต้น นอกจากนี้ เราได้ร่วมมือกับผู้รวบรวมและรีไซเคิลเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่แข็งและยืดหยุ่นหลังการบริโภค ส่งผลให้ปริมาณพลาสติกจากความพยายามในการรีไซเคิลของเรานั้น สูงกว่าปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เราขาย นอกจากนี้ ขยะพลาสติกหลังการบริโภคยังสามารถเปลี่ยนเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง PCR (Post-Consumer Recycled Resin) เพื่อผลิตขวดรีไซเคิลได้อีกด้วย นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของเรากับผู้กำหนดนโยบายยังช่วยส่งเสริมหลักการที่ขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer’s Responsibility scheme) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และเทคโนโลยีการรีไซเคิล

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการช่วยลดปัญหาขยะโดยสามารถเริ่มจากการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะ เพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกัน

กลับไปด้านบน