ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ผนึกกำลัง ‘แม็คโคร’ และ ‘โลตัส’ จัดแคมเปญ "รวมพลังช่วยคนไทย แจกไข่ไก่ ลดค่าครองชีพ"

ที่ตีพิมพ์:

ยูนิลีเวอร์ ตอกย้ำความมุ่งมั่นภารกิจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับทุกคนและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน ได้เดินหน้าช่วยเหลือผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมโภชนาการและการมีสุขภาพดีให้กับคนไทย ผ่านการบริโภคอาหารซึ่งอุดมไปด้วยโปรตีนอย่างไข่ไก่ ผ่านแคมเปญ "รวมพลังช่วยคนไทย แจกไข่ไก่ ลดค่าครองชีพ"

รวมพลังช่วยคนไทย แจกไข่ไก่ ลดค่าครองชีพ

นายอภิชาติศาลิคุปตรองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้าบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดกล่าวว่า “แคมเปญนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยที่ต่างต้องการช่วยแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าการเกษตรผู้ประกอบการไปจนถึงผู้บริโภคพร้อมทั้งตอกย้ำความมุ่งมั่นของยูนิลีเวอร์ในการสานต่อภารกิจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับทุกคนและโลกใบนี้อย่างยั่งยืนเราจึงสนับสนุนให้คนไทยได้เข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสอดรับกับโครงการ ‘กินไข่ทุกวันดีทุกวัย’ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงแก่ร่างกายขณะเดียวกันเรายังมีความยินดีที่ได้ร่วมกับแม็คโครและโลตัสขับเคลื่อนเป้าหมายของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้คนไทยมีกำลังเต็มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งให้กับประเทศต่อไป”

นายอภิชาติ ศาลิคุปต รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาลูกค้า บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

"โดยแคมเปญนี้ผนึกกำลังแม็คโครและโลตัสภายใต้บริษัทซีพีแอ็กซ์ตร้าฯจัดแคมเปญ "รวมพลังช่วยคนไทยแจกไข่ไก่ลดค่าครองชีพ" แจกไข่ไก่ให้ลูกค้าทั่วประเทศเมื่อซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์ที่ร่วมรายการโดยเป็นครั้งแรกของการจับมือร่วมกันเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่คนไทยระหว่าง 3 องค์กรซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจค้าส่ง" นายอภิชาติกล่าวเสริม

นายเมทิน ออซเยอร์ทลู รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานบริหารสินค้า ธุรกิจค้าส่งแม็คโคร ประเทศไทย บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)

นายเมทินออซเยอร์ทลูรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานบริหารสินค้าธุรกิจค้าส่งแม็คโครประเทศไทยบริษัทซีพีแอ็กซ์ตร้าจำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไข่ไก่เป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่สำคัญทั้งยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหาซื้อได้ง่ายและสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายประเภทแม็คโครมุ่งสนับสนุนให้ลูกค้ามีโภชนาการที่ดีด้วยการบริโภคไข่ไก่อย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาของแคมเปญดีๆที่ตอบสนองทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าทั่วไป”

คุณพรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการ ฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

คุณพรเพ็ญนาถพิริยรัตน์รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้าบริษัทเอก-ชัยดิสทริบิวชั่นซิสเทมจำกัดกล่าวว่า “การเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยขยายตัวจากฟาร์มรายเล็กรายกลางเป็นฟาร์มรายใหญ่โดยมีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณผลผลิตโดยมีกระบวนการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) และ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมายไทยระเบียบของคู่ค้าและหลักสากลเราเชื่อมั่นว่าแคมแปญ ‘รวมพลังช่วยคนไทยแจกไข่ไก่ลดค่าครองชีพ’ จะช่วยทำให้อุปสงค์และอุปทานของการบริโภคไข่ไก่กลับมาสมดุลรวมทั้งช่วยผู้ประกอบการค้าไข่ไก่ไทยให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่สามารถส่งถึงมือผู้บริโภคให้ได้รับประทานไข่ไก่ที่ได้มาตรฐานไปด้วยกัน”

ความร่วมมือระหว่างยูนิลีเวอร์แม็คโครและโลตัสในครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของสามองค์กรธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยซึ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงประโยชน์ของทุกคนในสังคมโดยคาดว่าแคมเปญ “รวมพลังช่วยคนไทยช่วยราคาไข่ไก่และของใช้จำเป็น" จะช่วยกระจายไข่ไก่กว่า 1 ล้านฟองให้กับคนไทยและกระตุ้นให้ทุกคนหันมาเห็นความสำคัญของการรับประทานไข่ไก่ซึ่งเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูง

โดยสามารถพบกับแคมเปญ "รวมพลังช่วยคนไทยแจกไข่ไก่ลดค่าครองชีพ" ที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสและแม็คโครใกล้บ้านท่านโดยเมื่อซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์ที่ร่วมรายการที่โลตัสครบ 499 บาทรับฟรี! ไข่ไก่ตรา Lotus’s Fresh ไซส์ L จำนวน 1 แพ็ค (10 ฟอง) มูลค่า 54 บาทตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2566 - 20 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าสินค้าแถมจะหมด) หรือเมื่อซื้อสินค้ายูนิลีเวอร์ที่ร่วมรายการที่แม็คโครครบ 2,799 บาทรับฟรี! ไข่ไก่ตรา ARO เบอร์ 3-4 จำนวน 1 แผง (30 ฟอง) มูลค่า 130บาทตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 - 19 กันยายน 2566 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

กลับไปด้านบน