ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์เฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงานรุ่นใหม่เนื่องในวันพัฒนาทักษะเยาวชนโลก

ที่ตีพิมพ์:

วันพัฒนาทักษะเยาวชนโลก

ในวันพัฒนาทักษะเยาวชนโลกนี้ เราเฉลิมฉลองอย่างภาคภูมิกับความสำเร็จของเหล่าพนักงานรุ่นใหม่ ผ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจของพวกเขา หนึ่งในหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของเราคือ ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานและให้โอกาสในการพัฒนาและเสริมทักษะของพวกเขาอย่างเต็มที่ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแบบระบบพี่เลี้ยง รวมทั้งการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีโอกาสลงมือทำจริง เราพร้อมให้อำนาจสนับสนุนให้พนักงานรุ่นใหม่ได้ปลดล็อกศักยภาพอย่างเต็มที่และสามารถที่จะเติบโตในสายอาชีพที่เหมาะสมกับพวกเขา

มาร่วมแสดงความยินดีกับการประสบการณ์ที่น่าทึ่งของเหล่าพนักงานรุ่นใหม่ ที่ก้าวข้ามความท้าทาย เรียนรู้ ลงมือทำ และสามารถสร้างความแตกต่างในองค์กรของเราได้อย่างน่าสนใจ

เฟม เบญญาภา เพียรพาณิชย์พร - ผู้จัดการแบรนด์อาวุโส ซันซิล & เพอร์โพส

เฟม เบญญาภา เพียรพาณิชย์พร - ผู้จัดการอาวุโสแบรนด์ซันซิล

ประสบการณ์การทำงานของเฟมที่ยูนิลีเวอร์ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเฟมมากๆ เห็นชัดเลยว่าเฟมมีการเติบโตและพัฒนาทักษะมากขึ้น โดยตอนเริ่มงานแรกเฟมเป็น U-Fresh ซึ่งคือเพิ่งจบมาใหม่ เฟมเจอกับความท้าทายหลากหลายรูปแบบ และได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความท้าทายและเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มความรับผิดชอบในทุกกระบวนการเพื่อออกผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ตั้งแต่การวิเคราะห์แบรนด์และคู่แข่งไปจนถึงการวิเคราะห์เหตุผลทางธุรกิจและกรณีศึกษาความน่าจะเป็นเชิงธุรกิจ เฟมได้ลงมือทำจริงแบบเปรียบเหมือนเป็นผู้ประกอบการเองเลย ถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของเฟมอย่างมากเลยค่ะ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของยูนิลีเวอร์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฟมได้มีโอกาสเข้าโปรแกรมฝึกอบรม 'พื้นฐานการตลาด' ซึ่งเนื้อหาแน่นเหมือนเรียนหลักสูตร MBA ย่อมๆเลย เฟมได้เรียนรู้เครื่องมือทางการตลาดที่มีประโยชน์มากมายที่สามารถนำไปใช้กับงานได้จริงๆ เฟมยืนยันว่ายูนิลีเวอร์มีความมุ่งมั่นที่จะลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจน อีกทั้งยังสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้พนักงานรุ่นใหม่กล้าที่จะเสนอความคิดและลงมือทำได้อย่างเต็มที่ และโอกาสมากมายที่จะเติบโตในหน้าที่การงาน

ปั๊น พลกฤต สันติอัศวราภรณ์ - โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกการผลิต

ปั๊น พลกฤต สันติอัศวราภรณ์ - โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกการผลิต

หนึ่งในหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กรของยูนิลีเวอร์ คือการสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานและให้โอกาสในการมีส่วนร่วมและลงมือทำจริง ซึ่งมีความหมายกับผมเป็นอย่างมาก ผมเข้าทำงานกับยูนิลีเวอร์ผ่านโครงการผู้นำในอนาคต และได้มีโอกาสทำงานในส่วนห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) แม้ว่าผมจะไม่ได้มีประสบการณ์ทำงานเท่าไหร่ แต่หัวหน้างานก็สนับสนุนผม เปิดโอกาสให้ผมได้มีส่วนร่วมทั้งในการค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการค้นคว้าในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะโปรเจคหุ่นยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผมได้แสดงศักยภาพ โดยผมเป็นผู้รับผิดชอบหลักของโปรเจค ได้ทำงานร่วมกันกับแผนกต่างๆ เป็นการช่วยเสริมทักษะการจัดการโครงการ, การแก้ปัญหา และความเป็นผู้นำของผม นอกจากนี้การทำงานที่ยูนิลีเวอร์ยังสอนให้ผมได้รู้จักการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานของเรา ผมต้องขอขอบคุณยูนิลีเวอร์สำหรับความมุ่งมั่นที่พร้อมจะสนับสนุนพนักงานทุกๆคนให้ได้เรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถ และปลดล็อกศักยภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าถึงนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่อทักษะในการทำงานเป็นอย่างมาก

นุ่น จิดาภา ภูมิฐานนท์ – โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกพัฒนาธุรกิจลูกค้า

 นุ่น จิดาภา ภูมิฐานนท์ – โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกพัฒนาธุรกิจลูกค้า

ยูนิลีเวอร์ได้เปลี่ยนแปลงตัวนุ่นเองทั้งในชีวิตส่วนตัวและด้านอาชีพการงาน ด้วยการส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวและปลูกฝังแนวคิดการนำข้อมูลมาใช้ทุกกระบวนการ และเพราะนุ่นเข้าร่วมงานผ่านโครงการผู้นำในอนาคต ทำให้นุ่นมีโอกาสได้เรียนรู้และได้ร่วมงานกับหลากหลายแผนก รวมถึงแผนกพัฒนาธุรกิจลูกค้า ซึ่งนุ่นได้อยู่ในทีมปฏิรูประบบการทำงาน โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ข้อมูล เทคโนโลยี รวมถึงปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการขาย ส่งผลให้เกิดการวางแผนที่ดี, การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และยังใช้งบประมาณที่น้องลงอีกด้วย ปัจจุบันนุ่นทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ในเวียดนาม ซึ่งได้ขยายมุมมองของนุ่นได้กว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการคิดวิเคราะห์และสามารถตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้น การได้ร่วมงานกับยูนิลีเวอร์ ซึ่งมุ่งมั่นส่งเสริมความเป็นผู้นำและความสำเร็จด้วยการให้โอกาสที่เปิดกว้างในการก้าวข้ามขีดจำกัด ทำให้นุ่นรู้สึกภูมิใจในตัวเอง และต้องขอขอบคุณยูนิลีเวอร์สำหรับการสนับสนุนที่ดีและสม่ำเสมอตลอดมา รวมถึงโอกาสในการเติบโต ซึ่งประสบการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้นุ่นรู้สึกมีพลังเพื่อสรรสร้างสิ่งที่ดีที่สุดทั้งสำหรับตัวนุ่นเองและยูนิลีเวอร์

กาณฑ์ มาเสถียรวงศ์ – โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกการวิจัยและพัฒนา

 กาณฑ์ มาเสถียรวงศ์ – โครงการผู้นำในอนาคตของยูนิลีเวอร์ แผนกการวิจัยและพัฒนา

ในวันพัฒนาทักษะเยาวชนโลกนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงต่อยูนิลีเวอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกการวิจัยและพัฒนา กลุ่มธุรกิจความงามและสุขภาพ ผมได้รับการสนับสนุนที่ดีเยี่ยม ทำให้การทำงานเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ การพัฒนาต่างๆ ที่ประเมินค่าไม่ได้ ผมรู้สึกทราบซึ้งและชื่นชมทั้งหัวหน้างานและผู้ร่วมทีมอย่างมากที่พร้อมจะตอบคำถาม ให้คำปรึกษา สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ดี ที่ทำให้การเข้าถึงแหล่งความรู้เป็นไปได้อย่างทั่วถึงและง่ายดาย อีกทั้งมีการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสำเร็จ ผมมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจคการพัฒนาการนำพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในบรรจุภัณฑ์ของเรา ซึ่งทำให้ผมตระหนักถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ และทำให้ผมอยากมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้น ประสบการณ์ที่น่าประทับใจนี้ทำให้ผมตื่นเต้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จของทีมของเราและร่วมกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยผมเชื่อว่าสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่ดีสามารถสร้างความแตกต่างที่ส่งผลเกินกว่าความสำเร็จของทีมงาน

ในวันพัฒนาทักษะเยาวชนโลกนี้ ยูนิลีเวอร์ยืนยันความมุ่งมั่น สนับสนุนและให้โอกาสเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานรุ่นใหม่เพื่อเป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นที่จะให้พวกเขาได้รับทักษะและโอกาสที่จำเป็นในการสร้างโลกที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน เราหวังว่าเรื่องราวของพนักงานรุ่นใหม่ของเราจะสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ทุกองค์กรรวมพลังในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ที่คนรุ่นใหม่ทุกคนจะได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตและมีส่วนร่วมในอนาคตที่สดใสและมีความสมบูรณ์มากขึ้น

กลับไปด้านบน