ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ ฉลองครบรอบ 90 ปี แห่งการพัฒนาและสร้างสรรค์เชิงบวกในประเทศไทย ผ่านโครงการทีขับเคลื่อนด้วยจุดประสงค์เพื่อผู้คนและโลกใบนี้

ที่ตีพิมพ์:

กรุงเทพฯ – 18 พฤษภาคม 2566 – ยูนิลีเวอร์ องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับ

การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน ประกาศฉลองความสำเร็จของการดำเนิน

ธุรกิจและการส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 90 ปี พร้อมมุ่งมั่นสานต่อ

แคมเปญทุกๆ ตัวยูทำสิ่งดีๆ เป็นปีที่ 3 ร่วมขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนในไทย ด้วยกิจกรรม

ที่รังสรรค์อย่างมีเป้าหมายของแต่ละแบรนด์ที่ต่างมุ่งมั่นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น

อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่ไปกับการดูแล

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพฤษภาคม 2566 – ยูนิลีเวอร์ บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มุ่งสร้าง

ความแตกต่างเชิงบวก ได้ดำเนินธุรกิจอย่างภาคภูมิใจในการสร้างคุณูปการสำคัญมา

ยาวนานกว่าต่อประเทศ 90 ปีซึ่งตลอดการเดินทางอันน่าจดจำนี้ ยูนิลีเวอร์ทำงานอย่าง

นานกว่าต่อประเทศ 90 ปีซึ่งตลอดการเดินทางอันน่าจดจำนี้ ยูนิลีเวอร์ทำงานอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยังยืนในประเทศไทย โดยทำงานอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อน

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน ในขณะ

เดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่า

ตลอดระยะเวลากว่า 90 ปีที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ

สาธารณะสุข ส่งเสริมการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี และผลักดันให้เกิดการเข้าถึงการ

ดูแลสุขภาพได้อย่างแท้จริง โดยได้ผนึกความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคส่วนต่างๆ

ในชุมชนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัย และหน่วยงานภาครัฐ นำไปสู่ความสำเร็จของ

โครงการต่างๆ ที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในระยะยาวให้กับชุมชนทั่วประเทศ

ไม่ว่าจะเป็น โครงการจัดสร้าง “ลานเล่นบรีส เพิ่มพลังเรียนรู้”, โครงการ “บ้านอยู่สุข”

สร้างบ้านจำนวน 80 หลัง เพื่อมอบให้กับคนดีวิถียั่งยืนต้นแบบที่ยากไร้, โครงการ

“กินดีได้ดี” จากคนอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการอย่างยั่งยืนของ

คนไทยให้มีสุขภาพดีขึ้น, โครงการความภาคภูมิใจในตนเองของโดฟ ที่ช่วยให้เด็กผู้หญิง

หลายล้านคนมีความภูมิใจในตัวเอง หรือ โครงการของวอลล์ที่มุ่งมั่นสร้างรอยยิ้มและ

ความสุขให้กับคนไทยเสมอมา เป็นต้น

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์ยังเล็งเห็นถึงความจำเป็นต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้ผสานหลักการ

ด้านความยั่งยืนไว้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจหลัก เดินหน้าลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบ ใช้กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วม

เป็นส่วนหนึ่งของหลากหลายโครงการในการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องสภาพอากาศ

และขยะพลาสติก สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

ของประเทศเพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป ทั้งนี้ แบรนด์ของยูนิลีเวอร์ต่างแสดงออกถึง

ความพยายามในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความยั่งยืน เช่น “วอลล์” ที่นำร่อง

ขนส่งไอศกรีมด้วยรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า 100% รายแรกในไทย สามารถช่วยลด

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 76% และ “ซันไลต์ เลมอน เทอร์โบ สูตรใหม่”

ที่ได้ปฏิวัติผลิตภัณฑ์ล้างจานสามารถขจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง 10 เท่าด้วยเอนไซม์

ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ทั้งยังจับมือโลตัสและแม็คโครผู้ประกอบการค้าปลีกและ

ค้าส่งชั้นนำร่วมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พร้อมกับส่งแคมเปญ “รักสะอาด รักษ์โลก” เพื่อกระตุ้น

และส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวไทยตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และโครงการ

“คุ้มค่า x ยูนิลีเวอร์ แยกดีมีแต่ได้” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก

อย่างยั่งยืน โดยมีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง

“คุ้มค่า x ยูนิลีเวอร์ แยกดีมีแต่ได้” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติก

อย่างยั่งยืน โดยมีเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง

คุณอันเนอมาริเค่อ เดอ ฮาน ประธานบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ครัวเรือนภาคพื้นอาเซียน และประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในโอกาสที่

ยูนิลีเวอร์ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีให้กับประเทศไทยมากว่า 90 ปี

เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดตัวโครงการทุกๆ ตัวยูทำสิ่งดีๆ ปีที่ 3 เพื่อขอบคุณคนไทยสำหรับ

การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด และในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายเช่นนี้ เราจะ

ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนไทยดังเช่นที่ผ่านมา โดยยูนิลีเวอร์มีความภาคภูมิใจที่

จะได้ตอบแทนพร้อมทั้งสนับสนุนชุมชนและคนไทยที่ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ ด้วย

แคมเปญสุดพิเศษมูลค่ารวมกว่า 900 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลด

ค่าครองชีพของผู้บริโภค เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมจากแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายเพื่อการทำสิ่งดีๆ

ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์จากยูนิลีเวอร์ พร้อมร่วมขับเคลื่อนชีวิตที่ดีกว่าและโลกที่ยั่งยืนไป

ด้วยกัน

โดยแคมเปญ ทุกๆ ตัวยูทำสิ่งดีๆ ปีที่ 3 นี้ ยูนิลีเวอร์ได้ยกกองทัพสินค้ามากมาย เช่น บรีส

ซันซิล คนอร์ โดฟ ซันไลต์ วาสลีน โอโม วอลล์ ลักส์ ซิตร้า คอมฟอร์ท เทรซาเม่ เคลียร์

แอ็กซ์ เรโซน่า และพอนด์ส มาหั่นราคา ลดค่าครองชีพ กว่า 900ล้านบาท พร้อมเดินหน้า

โครงการและกิจกรรมทำสิ่งดีๆให้กับสังคมดังนั้นทุกครั้งที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของ

ยูนิลีเวอร์ นอกจากจะได้สินค้าคุณภาพแล้วทุกคนยังได้มีส่วนร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม

อีกด้วย ทั้งนี้สามารถพบกับโปรโมชันฉลองครบรอบ90ปีจากยูนิลีเวอร์ได้ที่ร้านค้า

โมเดิร์นเทรดร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม และทางช่องทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้

ถึง 30 มิถุนายน 2566 นี้

“ยูนิลีเวอร์มีเป้าหมายที่จะทำให้โลกที่เราอยู่ดีขึ้น เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า ธุรกิจจะ

ยั่งยืนได้ต้องควบคู่ไปกับการทำความดี มีความรับผิดชอบต่อผู้คนชุมชนและโลกใบนี้

ซึ่งแคมเปญ ทุกๆตัวยูทำสิ่งดีๆที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ในโอกาสครบรอบ90 ปี ในประเทศไทย

ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายูนิลีเวอร์ไม่เคยหยุดทำตามพันธกิจเพื่อช่วยให้โลกและสังคมดีขึ้น

และทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” คุณอันเนอมาริเค่อ กล่าวสรุป

กลับไปด้านบน