ข้ามไปที่ เนื้อหา

Workplace ยุคใหม่ สภาพแวดล้อมที่ปลดล็อกศักยภาพในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ตีพิมพ์:

ปลอดล็อกศักยภาพการทำงานกับ Work Station ที่มีอุปกรณ์ครบครัน

Workplace สถานที่ทำงาน หรือใครหลายคนอาจเรียกว่าออฟฟิศนั้น เป็นสถานที่สำคัญในการพบปะของเหล่าพนักงาน เป็นทั้งที่รวมตัว ใช้ระดมความคิดในการทำงาน รวมไปถึงเป็นสถานที่ในการสร้างความสามัคคีของพนักงานภายในองค์กรด้วย ดังนั้นองค์กรต่างๆ จึงควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใน Workplace เป็นอย่างมาก

วิถีการทำงานยุคใหม่แบบ Hybrid Workplace

ทำไมต้องปรับโฉม U-House ให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบใหม่

ยูนิลีเวอร์ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการทำงานร่วมกัน ความเป็นอยู่ที่ดีมีความยืดหยุ่น ทั้งยังส่งเสริมการไม่แบ่งแยก และความยั่งยืนของสภาพแวดล้อม จึงทำให้เราปรับโฉม Workplace ของยูนิลีเวอร์ ที่หลายๆ คนน่าจะรู้จักกันดีในชื่อยูนิลิเวอร์เฮาส์ หรือ U-House ขึ้นใหม่

แน่นอนว่าการปรับโฉม Workplace ในครั้งนี้ผ่านการวางแผนและวิเคราะห์มาอย่างยาวนาน เพื่อรองรับการทำงานที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง U-House มีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยที่อำนวยความสะดวกให้การทำงานร่วมกันของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ยังมุ่งมั่นที่จะดูแลให้พนักงานของเรามีความเป็นอยู่ที่ดี โดยการเพิ่มพื้นที่ผ่อนคลาย พื้นที่พักผ่อนอเนกประสงค์ และพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่

เราเชื่อว่า Workplace ยุคใหม่ของเราจะเป็นตัวอย่างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

U-House จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบครอบคลุมทุกความต้องการ

อย่างที่ทราบกันไปแล้ว ว่ายูนิลีเวอร์ต้องการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้ครอบคลุมกับทุกการทำงานของพนักงาน ทำให้นอกจากความมุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่สีเขียว และแสงธรรมชาติให้มีอยู่ทั่วบริเวณ Workplace แล้ว เราจะสามารถแบ่ง Workplace ภายใน U-House ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

 1. พื้นที่เพื่อการทำงาน

  พื้นที่เพื่อการทำงาน จะให้ความใส่ใจในเรื่องสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อพนักงานทุกคน ประกอบไปด้วย โซนที่นั่งทำงานหรือ Work station ที่มีการติดตั้งจอภาพ เพื่อรองรับการต่อเข้ากับแลปท็อปแบบ 100% มีโซนโต๊ะทำงานแบบปรับได้สำหรับพนักงานที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมายืนทำงาน เพื่อลดโอกาสการนั่งติดโต๊ะตามความเคยชินจนอาจส่งผลต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีตู้โทรศัพท์หรือห้องทำงานหลากหลายขนาดขนาดจิ๋วสำหรับการประชุมออนไลน์ หรือคนที่ต้องใช้สมาธิหรือต้องการความเป็นส่วนตัว และที่นั่งทำงานแบบเป็นทีมในทุกโซน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

  นอกจากโซนโต๊ะทำงานแล้ว เรายังมีห้องประชุมที่มีเทคโนโลยีเพื่อการประชุมที่สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยระบบดูดซับเสียงและระบบความสว่าง รวมถึงโซนการทำงานร่วมกัน ที่ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้น มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหมู่พนักงานด้วยกัน เพื่อสร้างความเป็นชุมชนและความเป็นอยู่ที่ดีในหมู่พนักงานที่มีความหลากหลายของเรา

  ปลอดล็อกศักยภาพการทำงานกับ Work Station ที่มีอุปกรณ์ครบครัน
  Phone Booth ห้องประชุมสำหรับความเป็นส่วนตัว
 2. พื้นที่เพื่อการพักผ่อน

  พื้นที่เพื่อการพักผ่อน เป็นเหมือนโซนอเนกประสงค์ในการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของเหล่าพนักงาน โดยจะเป็นพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวัน ไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาพักกลางวันเท่านั้น

  ในพื้นที่พักผ่อน เหล่าพนักงานสามารถประชุมงานขนาดเล็ก รวมตัวและพูดคุย ทำกิจกรรม และการประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างไม่เป็นทางการได้ตลอดเวลา ถือเป็นสถานที่สำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศทำงานอย่างแท้จริง ซึ่งภายใน Workplace ของ U-House มีพื้นที่เพื่อเติมพลังและพักผ่อนหลักๆ ประมาณ 3 โซน ดังนี้

  1. 'U Rest' เป็นโซนที่สะดวกสบายและหลากหลายสำหรับการผ่อนคลายและเติมพลัง มีเกมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PlayStation®5 Nintendo Switch และบอร์ดเกมให้พนักงานได้ผ่อนคลายระหว่างวัน รวมไปถึงยังมีมินิเธียเตอร์อีกด้วย
  2. 'U Café' ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเติมพลังและความมีชีวิตชีวาสำหรับการพบปะพูดคุย และเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กัน โดยจะมีร้านเครื่องดื่มให้บริการอยู่ด้วย
  3. 'Wellness' เป็นโซนของคุณแม่ที่อยู่ในช่วงดูแลลูกๆ อย่างใกล้ชิด เป็นจุดงีบหลับ และพื้นที่นักบำบัด (RSVP) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งยังมี Clinic Room ที่มีพยาบาลประจำในทุกวัย และมีคุณหมอเข้ามาดูแลวันเว้นวัน สามารถจ่ายยาสามัญ ปฐมพยาบาลเบื้อต้น และเตียงพยาบาลสำหรับพักผ่อนเมื่อรู้สึกไม่สบายได้
U Rest มุมพักผ่อน ช่วยให้พนักงานผ่อนคลาย
U Cafe พื้นที่เติมไอเดียและพบปะของพนักงาน
Clinic Room รองรับการปรึกษาแพทย์ในเวลาที่ต้องการ
Wellness พื้นที่พักผ่อนสำหรับคุณแม่และเป็นจุดงีบหลับ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อพนักงาน จากเสียงของพนักงาน

กว่าจะกลายมาเป็น U-House ในปัจจุบัน ที่ถือเป็น Workplace ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการทำงานที่มีความยืดหยุ่น พร้อมปลดล็อกศักยภาพของพนักงานในทุกรูปแบบนั้น

เราได้รับฟังหลากหลายความคิดเห็นของพนักงาน ในการพัฒนา U-House ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งตัวพนักงานและองค์กร ซึ่งเราได้สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ตั้งแต่องค์ประกอบการออกแบบไปจนถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งยังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการออกแบบพื้นที่นั่งทำงานของตนเอง เลือกธีมห้องประชุม ตั้งชื่อพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เกม และเมนูเครื่องดื่ม จนกลายมาเป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ พื้นที่แห่งความสบายใจ และพื้นที่ที่รองรับการทำงานทุกรูปแบบ พร้อมปลดล็อกศักยภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานไว้ในที่เดียว ที่ U-House แห่งนี้

รูปแบบการทำงาน ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวา

นอกจากการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานแล้ว เรายังมีการปรับรูปแบบการทำงาน โดยเป็นการทำงานในออฟฟิศ 40% ทำให้พนักงานสามารถเลือกทำงานที่บ้าน 2 วัน ออฟฟิศ 2 วัน และอีก 1 วันเพื่อการติดต่อพูดคุย สื่อสารและการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า Hybrid Working Arrangement (HWA) ซึ่งรูปแบบการทำงานนี้เอง ที่ช่วยเพิ่มความมีชีวิตชีวาในการทำงาน ทำให้บรรยากาศในการทำงานสดชื่น สนุกสนาน มีพลังตลอดเวลา

กลับไปด้านบน