ข้ามไปที่ เนื้อหา

ร่วมฉลองรำลึกถึงผู้หญิงทุกคนในวันสตรีสากล กับแคมเปญ #EquityIs

ที่ตีพิมพ์:

วันสตรีสากลถือเป็นวันที่ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นวันแห่งการฉลองความสำเร็จทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมืองของผู้หญิง และถือเป็นจุดสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและสิทธิสตรี

World Economic Forum ประมาณการว่าการให้อำนาจแก่สตรีในการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันในเศรษฐกิจโลกสามารถเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ (GDP) ทั่วโลกได้ถึง 968 ล้านล้านบาทภายในปี 2568

อย่างไรก็ตาม อคติและความไม่เท่าเทียมกันทางโครงสร้าง ยังคงเป็นอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อต่อความสำเร็จของผู้หญิงทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ

ที่ยูนิลีเวอร์ เรากำลังมุ่งสู่การเป็นสถานที่ทำงานที่เท่าเทียม หลากหลาย และครอบคลุม ฉันภูมิใจที่ยูนิลีเวอร์ประเทศไทยได้มีการเดินทางมายาวนานกว่าทศวรรษ เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ฉลองและสนับสนุนประเด็นสำคัญที่ผู้หญิงต้องเผชิญทั้งภายในและภายนอกธุรกิจ

และในวันสตรีสากลนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและรำลึกถึงผู้หญิงทุกคน ขอเชิญมาร่วมฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ #EquityIs จากพนักงานหญิงในทุกระดับการทำงาน ตลอดประสบการณ์การทำงานในยูนิลีเวอร์ ผ่านวิดีโอสั้นนี้:

ยูนิลีเวอร์หวังว่า วิดีโอนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเพิ่มอำนาจหรือการเสริมพลังการตัดสินใจ(empowerment) ส่งเสริมความเท่าเทียม #EmbracingEquity และช่วยกันลดอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อต่อความสำเร็จของผู้หญิง เพื่อให้เราสามารถสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียม หลากหลาย และครอบคลุมสำหรับทุกคน

กลับไปด้านบน