ข้ามไปที่ เนื้อหา

เราปฏิเสธ ‘ความปกติ’ และยอมรับความงามที่แท้จริง

ที่ตีพิมพ์:

งานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าผู้คน 74% ต้องการให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความงามและของใช้ส่วนตัวสะท้อนนิยามของความงามที่กว้างขึ้น เราจะลงมือจัดการกับเรื่องนี้ และ นี่เป็นวิธีการ…

Hovoríme ANO pozitívnej kráse

ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวไปจนถึงสบู่ แชมพู และอื่น ๆ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัวของเรากำลังลบคำว่า ‘ปกติ’ ออกจากโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก

มันคือความมุ่งมั่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เรื่องความงามที่แท้จริง ที่เรากำลังพยายามทำในวันนี้ – การส่งเสริมความงามในยุคใหม่ซึ่งยอมรับความแตกต่าง เท่าเทียม และยั่งยืน ไม่ได้เพียงลดผลร้ายให้ แต่ยังสร้างสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อผู้คนและโลกด้วย

ในการสำรวจประชาชน 10,000 คนในเก้าประเทศ* เจ็ดในสิบรายระบุว่าคำว่า ‘ปกติ’ บนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ความงาม ส่งผลในทางลบต่อผู้คน ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นแปดในสิบในกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 18– 35 ปี

งานวิจัยยังได้พิจารณาลึกลงไปถึงประสบการณ์ของผู้คนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว:

  • ประชาชนที่ได้ทำการสำรวจ กว่าครึ่ง (56%) ระบุว่าอุตสาหกรรมความงามและของใช้ส่วนตัวสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกแปลกแยกได้
  • กว่าเจ็ดในสิบรายระบุว่าอุตสาหกรรมความงามและของใช้ส่วนตัวจะต้องกำหนดนิยามของความงามที่กว้างขึ้น
  • หกในสิบรายระบุว่าอุตสาหกรรมได้สร้างอุดมคติของความ ‘ปกติ’ ที่มีเพียงแบบเดียวสำหรับบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ ซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองควรมีรูปร่างหน้าตาเช่นนั้น
  • และกว่าเจ็ดในสิบราย (74%) ระบุว่าพวกเขาอยากให้อุตสาหกรรมความงามและของใช้ส่วนตัวให้ความสำคัญกับการทำให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น ไม่ใช่แค่ดูดีขึ้นเท่านั้น

ผู้เข้าร่วมการสำรวจบอกว่าอยากเห็นการยอมรับความแตกต่างของผู้คนซึ่งสะท้อนอยู่ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว

คนส่วนใหญ่ระบุว่าอุตสาหกรรมยังมีวิธีในการนำเสนอผู้คนที่มีความแตกต่างของรูปร่าง กลุ่มคนที่มีอายุแตกต่างกัน คนต่างเชื้อชาติ และคนในสังคม LGBTQIA+

นิยามของความงามที่ยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

นอกจากการลบคำว่า ‘ปกติ’ ออกจากโฆษณาและบรรจุภัณฑ์ของเราแล้ว แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัวของเรายังมุ่งมั่นที่จะหยุดการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด สัดส่วน หรือสีผิวของผู้คน และเพิ่มจำนวนโฆษณาที่นำเสนอผู้คนจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่มีความหลากหลาย

คำมั่นสัญญาของเราต่อผู้คนและโลก

การปฏิเสธความปกติเป็นเพียงการดำเนินการเรื่องหนึ่งภายในความมุ่งมั่นสามข้อที่เราได้ทำเพื่อสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นจริงและสามารถวัดได้ด้วยแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัวของเรา:

เรากำลังดำเนินงานเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ และสร้างความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่าง ซึ่งจะเข้าถึงผู้คน 1 พันล้านคนต่อปีภายในปี พ.ศ. 2573

เราจะทำเช่นนั้นโดยการช่วยหยุดการแบ่งแยกในเรื่องความงาม และสนับสนุนการยอมรับความแตกต่าง คัดค้านความงามในอุดมคติที่คับแคบ และสร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับความแตกต่างมากขึ้นเพื่อรองรับความงามที่หลากหลายยิ่งขึ้น

เราจะผลักดันความเท่าเทียมทางเพศโดยการขจัดความคิดแบบเหมารวมในโฆษณาของเรา และเพิ่มโครงการสร้างแบรนด์ซึ่งท้าทายสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเราจะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ด้วยโครงการที่เรามีอยู่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการล้างมือและสุขอนามัยในช่องปาก และขยายความสนใจในด้านใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิต

เรากำลังช่วยปกป้องและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ป่าไม้ และทะเล 1.5 เฮกตาร์ภายในปี พ.ศ. 2573

มีพื้นที่เกินความจำเป็นในการเพาะปลูกส่วนผสมที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงามและของใช้ส่วนตัวของเราทั่วโลก

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัวของเรา จะมีให้เงินสนับสนุนกองทุนเพื่อธรรมชาติและสภาพอากาศ มูลค่า 1 พันล้านปอนด์ของ Unilever และภายในปี พ.ศ. 2568 พลาสติกที่เราใช้ใน บรรจุภัณฑ์ของทุกแบรนด์ทั่วโลกจะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้

เราจะยังคงต่อต้านการใช้สัตว์เพื่อทดสอบเครื่องสำอางทั่วโลกภายในปี พ.ศ. 2566

เรากำลังร่วมงานกับผู้ออกกฎหมาย องค์กรคุ้มครองสัตว์ และบริษัทที่มีจุดยืนเดียวกันในการดำเนินการดังกล่าว แบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัว 23 แบรนด์ของเราผ่านการรับรองจาก PETA แล้ว โดยแบรนด์อื่น ๆ กำลังดำเนินงานเพื่อให้ได้ใบรับรอง

การมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่สนับสนุนผู้คนและโลกไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Unilever หรือสำหรับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ความงามและของใช้ส่วนตัวของเรา หลายแบรนด์มีการสร้างประวัติอันยาวนานในการเติบโตด้วยเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น โครงการให้ความรู้เรื่องการล้างมือของ Lifebuoy ได้เข้าถึงประชาชนกว่า 1 พันล้านคนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และโครงการสร้างความมั่นใจในแบบที่ตัวเองเป็นของ Dove ก็ได้ช่วยสร้างความมั่นใจในรูปร่างของคนหนุ่มสาวกว่า 69 ล้านคนใน 150 ประเทศใน 15 ที่ผ่านมา

ด้วยการสนับสนุนจากกลยุทธ์ความงามที่แท้จริง อีกหลาย ๆ แบรนด์ของเราจะเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชีวิตนับพันล้าน และช่วยเปลี่ยนแปลงระบบโดยการสนับสนุนนโยบาย กฎหมาย และบรรทัดฐานทางสังคมแบบใหม่ เพื่อสร้างสิ่งที่ดีต่อผู้คน สังคม และโลก

*งานวิจัยเรื่องความงามที่แท้จริงของ Unilever ได้ดำเนินการกับผู้เข้าร่วมการวิจัย 10,000 รายในสหรัฐอเมริกา บราซิล สหราชอาณาจักร ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ ซาอุดิอาระเบีย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน

กลับไปด้านบน