ข้ามไปที่ เนื้อหา

ยูนิลีเวอร์ เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือภาคเอกชน สู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย

ที่ตีพิมพ์:

CEO และทีมผู้บริหารยูนิลีเวอร์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้การต้อนรับ Mr. Robert Candelino, CEO ยูนิลีเวอร์ (Unilever) บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก พร้อมทีมผู้บริหาร ในโอกาสเข้าพบหารือ ถึงแนวทางความร่วมมือของภาคเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยร่วมกับประชาคมโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามที่ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงไว้ต่อที่ประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุม COP 26 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ ก็เป็นพันธมิตรหลักของการประชุม COP 26 ที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้

กลับไปด้านบน