ข้ามไปที่ เนื้อหา

วิธีที่เราจะช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

ที่ตีพิมพ์:

วันนี้เราได้ประกาศความมุ่งมั่นและแนวทางดำเนินการต่าง ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า สร้างโอกาสด้วยการยอมรับความแตกต่าง และเตรียมความพร้อมของพนักงานสำหรับอนาคตในการทำงาน

An inclusive cross-section of society

Unilever มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในเรื่องของการผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คนกว่า 1 พันล้านไปจนถึงการยกระดับชีวิตของคนนับล้านภายใต้แผนการดำรงชีพอย่างยั่งยืน

เราภูมิใจในความสำเร็จเหล่านี้ แต่เราก็ตระหนักดีว่าเรายังต้องพยายามให้มากขึ้นเนื่องจากปัญหาสังคมที่ผู้คนต้องเผชิญอยู่ทุกวันนี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในปี 2562 คนงานกว่า 630 ล้านคนทั่วโลก — เกือบหนึ่งในห้าของผู้ที่มีงานทำ — มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะทำให้ตนเองและครอบครัวหนีพ้นไปจากความยากจน

นั่นคือสาเหตุที่เราประกาศความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ซึ่งได้แก่:

“ภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดสองเรื่องที่โลกกำลังเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม” Alan Jope ผู้บริหารสูงสุดของ Unilever กล่าว “ปีที่ผ่านมาได้ทำให้สังคมเกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจน และจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดร่วมกันเพื่อสร้างสังคมที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ ยอมรับความหลากหลาย สนับสนุนผู้มีความสามารถ และให้โอกาสแก่ทุกคน”

การยกระดับมาตรฐานชีวิต

การตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเป็นขั้นตอนสำคัญที่นำไปสู่การสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น มันจะทำให้ผู้คนมีเงินเพียงพอสำหรับมาตรฐานความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่พักอาศัย การรักษาพยาบาล

เราจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้แก่พนักงานอยู่แล้ว ขณะนี้เราต้องการให้เป็นเช่นเดียวกันนี้สำหรับคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พนักงานของเรา โดยเฉพาะพนักงานในภาคส่วนอุตสาหกรรมการผลิตและเกษตรกรรมซึ่งมีความเสี่ยงสูง เราจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ ธุรกิจอื่น ๆ รัฐบาล และองค์กรอิสระ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการยอมรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วโลก

ขณะเดียวกัน เราจะช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 5 ล้านรายในห่วงโซ่คุณค่าการค้าปลีกของเราในการเข้าถึงทักษะ การเงิน และเทคโนโลยีเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาเติบโตขึ้นและเพิ่มรายได้ SME ที่เราทำงานด้วยส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าปลีกซึ่งเปิดร้านค้าอิสระ ร้านขายของ และแผงขายสินค้า หรือผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งขายสินค้าบนทางเท้าหรือขายตามบ้านเรือน

การสร้างโอกาสด้วยการยอมรับความแตกต่าง

Unilever ใส่ใจในการสนับสนุนความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างมาเป็นเวลานานแล้ว เราภูมิใจที่ได้ทำสำเร็จในเรื่องของจำนวนเพศที่สมดุลในฝ่ายบริหารทั่วโลก แต่ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีก – เพื่อผู้หญิงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ทุพพลภาพ คนที่มาจากสังคม LGBTQI+ และชนกลุ่มน้อย

เราจะนำนโยบายที่ก้าวหน้าและแนวทางปฏิบัติที่ขจัดความอคติและความเหยียดหยามเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน ก่อนอื่น เราจะขจัดอุปสรรคและอคติในการสรรหาพนักงาน และให้ผู้นำของเรารับผิดชอบในการส่งเสริมพนักงานสู่ความเป็นเลิศ นอกเหนือจากการดำเนินงานของเราแล้ว ภายในปี 2568 เราจะใช้จ่าย 2 พันล้านยูโรต่อปีสำหรับ SME ซึ่งจัดการและเป็นของคนที่มาจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงทักษะ โอกาสทางการเงิน และการสร้างเครือข่าย

เรายังจะจัดการกับปัญหาการขาดโอกาสในการแสดงออกของผู้ชมเหล่านี้ในโฆษณาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะใช้จุดแข็งของแบรนด์เพื่อช่วยรับมือกับความคิดเหมารวมที่พบได้ทั่วไปซึ่งมักจะมีอยู่ในโฆษณา และส่งเสริมการยอมรับความแตกต่างของตัวแทนกลุ่มคนให้มากขึ้น

การเตรียมความพร้อมของผู้คนสำหรับงานในอนาคต

ในขณะที่เราช่วยสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น เราตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในโลกของการทำงานจะส่งผลต่อโอกาสในการจ้างงานของหลาย ๆ คน วิธีการทำงานหลายอย่างในขณะนี้ – หน้าที่ สถานที่ ชั่วโมง ทักษะ – กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีชุดทักษะที่เหมาะสมกับอนาคตภายในปี 2568 เพื่อช่วยให้พวกเขาก้าวหน้าในด้านอาชีพไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอก Unilever เรายังจะบุกเบิกรูปแบบการจ้างงานใหม่ ๆ ภายในปี 2573 ที่พนักงานสามารถเลือกวิธีการทำงานที่ตนเองต้องการได้ ซึ่งอาจรวมไปถึงสัญญาจ้างแบบยืดหยุ่นที่ยังคงมีผลประโยชน์แบบงานเต็มเวลา หรือเวลาหยุดงานเพื่อศึกษาหรือฝึกอบรมซ้ำ

นอกจากองค์กรของเราแล้ว เราจะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นแก่คนหนุ่มสาว 10 ล้านคนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสทางอาชีพภายในปี 2573 อาทิเช่น เรากำลังร่วมงานกับหุ้นส่วนเกี่ยวกับ LevelUp – แพลตฟอร์มจ้างงานคนหนุ่มสาว – เพื่อเป็นศูนย์รวมให้คนหนุ่มสาวได้ค้นพบเป้าหมายของตนเอง เข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรม การเป็นอาสาสมัคร และประสบการณ์การทำงาน

สังคมที่สมบูรณ์เพื่อธุรกิจที่สมบูรณ์

การยอมรับความแตกต่างคือหัวใจสำคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก โดยมีความปรารถนาที่สำคัญคือการ ‘ไม่ทอดทิ้งใคร’ การสร้างความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างภายในและภายนอกธุรกิจของเราเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDG)

สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน DNA ของเรานับตั้งแต่เมื่อ Unilever ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมากว่าหนึ่งทศวรรษ และมันเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของเราทุกวันนี้: เพื่อที่จะมีส่วนช่วยให้โลกมีความเท่าเทียมกันและยอมรับความแตกต่างในสังคมมากขึ้นด้วยแบรนด์ที่สนับสนุนสิทธิมนุษยชน ยืนหยัดเพื่อความเสมอภาค และส่งมอบคุณค่าอย่างยุติธรรม

เราภูมิใจที่สามารถส่งผลกระทบในเชิงบวกปีแล้วปีเล่า แต่เรายังคงมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรากำหนดความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของผู้คนในธุรกิจของเราและตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยโอกาสในขณะนี้

ดังที่ Alan Jope ได้กล่าวไว้ว่า: “เราเชื่อว่าการดำเนินการที่เรามุ่งมั่นนั้นจะทำให้ Unilever ดียิ่งขึ้น เป็นธุรกิจที่เข้มแข็งขึ้น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ที่เรากำลังประสบอยู่ทุกวันนี้ – การเปลี่ยนแปลงที่มีแต่มุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว หากสังคมไม่สมบูรณ์ ธุรกิจก็ไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ได้”

กลับไปด้านบน