ข้ามไปที่ เนื้อหา

เรากำลังจะไป COP26 เพื่อเรียกร้องให้มีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่ตีพิมพ์:

ทศวรรษหน้ากำลังจะสร้างหรือทำลายสภาพภูมิอากาศของเรา หากเราสามารถควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส เราก็สามารถหลีกเลี่ยงภัยพิบัติได้ แต่ในฐานะประชาคมโลกเราไม่ได้เดินตามแผนที่วางไว้ นั่นเป็นเหตุผลที่เราเรียกร้องให้มีความทะเยอทะยานและการลงมือปฏิบัติให้มากกว่านี้จากทางรัฐบาลและภาคธุรกิจ

Two children planting a plant in the ground

ข้อตกลงปารีสปี 2558 เป็นช่วงเวลาที่เรานิยามการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั่วทั้งโลกได้ร่วมกันตกลงว่าเราต้องควบคุมการเพิ่มของอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่า 2 องศาเซลเซียส และพยายามจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตั้งแต่นั้นมาเห็นได้ชัดว่าการจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส เป็นวิธีเดียวที่จะหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่เกิดจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26 ที่จัดขึ้นที่เมืองกลาสโกว์ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้ เป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงเวลาหนึ่ง และเป็นโอกาสที่จะทำให้ข้อตกลงปารีสกลายเป็นจริง เพื่อให้รัฐบาล ธุรกิจ และภาคประชาสังคมมารวมตัวกัน และเพิ่มเติมรากฐานที่จะทำให้การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อเห็นแก่ผู้คนและโลกใบนี้ นี่คือโอกาสที่ทุกคนต้องคว้าไว้ และในฐานะพันธมิตรหลักของการประชุม COP26 ความหวังของเราคือสามารถใช้เสียงของเราและความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อช่วยเร่งการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาคธุรกิจและรัฐบาลต้องทำงานให้มากขึ้นในเรื่องนี้

ทุกวันนี้ทุกธุรกิจควรตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ด้วยแผนปฏิบัติการและการกำหนดเป้าหมายแต่ละระยะ รายงานความคืบหน้า รวมทั้งการนำซัพพลายเออร์ นักลงทุน และรัฐบาล เข้ามามีส่วนร่วม

การช่วยกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนไปใช้คาร์บอนต่ำได้เร็วขึ้น ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ ธุรกิจต่างๆ สามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีความมุ่งมั่นมากขึ้น ในทางกลับกัน การผสมผสานที่ลงตัวในการสร้างแรงจูงใจ นโยบาย และกรอบการทำงานของรัฐ จะช่วยขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสไว้ได้

เราต้องการเห็นกฎระเบียบที่นำไปสู่การเลิกใช้ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่นๆ ราคาคาร์บอนที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อสังคมและธรรมชาติ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนและรถยนต์ไฟฟ้า ที่ควบคู่ไปกับการเปิดตัวการแก้ปัญหาและนโยบายที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติโดยทันที ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการจำกัดอุณหภูมิที่เพิ่มไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส

ดังนั้น ก่อนการประชุม COP26 รัฐบาลทุกแห่งจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายด้านการรับมือกับสภาพอากาศ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซทั่วโลกลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 อย่างช้าที่สุด และแบ่งปันแนวทางว่าพวกเขาจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร

เรายังต้องการให้รัฐบาลปกป้องผู้คนและการดำรงชีวิตโดยให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา และด้านการเงินเพื่อสภาวะโลกร้อน เพื่อช่วยให้ผู้คนปรับตัวและสร้างความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วและเราสัมผัสกันมันได้ทุกที่ ผลกระทบเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปหรืออาจจะแย่ลง แม้ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5°C ในอนาคตก็ตาม

การทำทุกอย่างที่ทำได้ภายในองค์กรของเรา

การปกป้องโลกเป็นสิ่งที่ควรทำ นอกจากนี้ยังมีเหตุผลที่ดีทางการเงินสำหรับธุรกิจ

เราทราบดีว่าผู้บริโภคคาดหวังที่จะเห็นความเป็นผู้นำด้านสภาพอากาศ และจากวัสดุที่เราจัดหาไปจนถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เราแชร์ เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างยั่งยืน นั่นคือเหตุผลที่เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าในฐานะองค์กร เรากำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในสนามหลังบ้านของเราเอง

เราเผยแพร่แผนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อความโปร่งใสเกี่ยวกับแนวทางของเราและเพื่อส่งเสริมให้บริษัทอื่นๆ ปฏิบัติตาม

นำโดยการใช้ภูมิอากาศวิทยา เรากำหนดเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศที่มุ่งมั่น รวมถึงการผลิตที่ปราศจากการปล่อยมลพิษภายในปี 2573 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ Net Zero ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราภายในปี 2582 เรากำลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียน 100%รถไฟฟ้าทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์และพันธมิตรด้านนวัตกรรมของเราเพื่อขยายการแก้ปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อปกป้องผู้คนและโลกให้มากขึ้น

เราทราบดีว่าการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเกี่ยวข้องกันอย่างลึกซึ้ง การกระทำที่เอื้อให้ธรรมชาติงอกงามจะส่งผลดีต่อสภาพอากาศ และในทางกลับกันนั้นจะต้องได้รับการแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเราจึงยุติการตัดไม้ทำลายป่าในตลอดสายห่วงโซ่อุปทานของเรา เรายังอนุรักษ์น้ำและการฟื้นฟูเกษตรกรรมอีกด้วย

ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน

ในขณะที่เราทำงานเพื่อลดการปล่อยมลพิษของเราเองและให้ซัพพลายเออร์ของเราดำเนินการด้วยเช่นกัน การปล่อยมลพิษในห่วงโซ่แห่งคุณค่าของเราส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมโดยตรงจากเรา

เราเชื่อมโยงกับโลกกว้างรอบตัวเราอย่างแยกไม่ออก ตั้งแต่วิธีที่พนักงานเดินทางไปทำงาน ไปจนถึงเรื่องพลังงานที่ถูกใช้ไปในขณะที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา และโรงงานรีไซเคิลที่มีให้สำหรับผู้บริโภคปลายทางของเรา

เรารู้ดีว่าเราไม่สามารถทำทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียว ดังนั้น ในการประชุม COP26 แบรนด์ของเราและพนักงานของเราจะอยู่ที่กลาสโกว์ เพื่อต่อสู้ให้เห็นการดำเนินการที่ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะอนาคตของโลกและอนาคตของเราเองขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ คุณจะเข้าร่วมการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่?

กลับไปด้านบน