ข้ามไปที่ เนื้อหา

Unilever Thailand Homepage

Summary:

Hello, we are Unilever. We have over 400 brands across 190 countries and are using our scale for good.

Detailed:

Hello, we are Unilever.

Illustrations of onshore wind turbines in action and a collage of illustrated Unilever products.

400+ brand in 190 countries.

A collage of illustrated Unilever products and a man on a Wall’s-branded bicycle.

We are using our scale for good.

Illustration of two people squeezing Dove shampoo onto their heads.

ขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยธุรกิจที่มีเป้าหมายและเหมาะกับอนาคต

เรากำลังดำเนินการกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกของเรา

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของเรา (6 items)

deforestation-free-supply-chain/

ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

เรากำลังดำเนินการทั้งภายในและภายนอกกับพันธมิตรของเรา เพื่อกำจัดการตัดไม้ทำลายป่าจากห่วงโซ่อุปทานของเรา พร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Two women in work overalls sort tomatoes on a factory production line

ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน

เราต้องการยกระดับมาตรฐานค่าครองชีพด้วยการรับประกันว่าพนักงานของเราทุกคนที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับยูนิลีเวอร์ จะได้รับค่าจ้างหรือรายได้ที่ดี

เราคือ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

  • 90ปีแห่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
  • 90%ของสินค้า ที่ขายในประเทศไทยผลิตในประเทศไทย
  • 99%จาก 24.7 ล้านครัวเรือนในประเทศไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยูนิลีเวอร์ 3 ครั้งต่อวัน
  • อันดับ 1Employer of Choiceของธุรกิจ FMCG ในประเทศไทย
กลับไปด้านบน