สิบปีแห่งความสำเร็จในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

ดูผลกระทบที่เราได้สร้าง...

น้ำ

เราได้ลดการใช้น้ำลงเกือบครึ่งอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการผลิตตั้งแต่ปี 2010

แต่ 99% ของน้ำเสียเกิดจากผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เรายังไม่สามารถลดประมาณดังกล่าวได้

เรากำลังพยายามทำอยู่ เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำน้อยลงเพื่อช่วยให้ผู้คนประหยัดทรัพยากรอันมีค่านี้

โอกาสสำหรับสตรี

เราบรรลุเป้าหมายความเท่าเทียมทางเพศในฝ่ายบริหารทั่วโลก โดยผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้บริหารคิดเป็น 51% เพิ่มขึ้นจาก 38% ในปี 2010

เราเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้หญิง 2.34 ล้านคนทั่วโลก สนับสนุนด้วยการพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสใหม่ ๆ

และเราได้ปรับปรุงความปลอดภัยเพื่อผู้หญิงที่ทำงานในไร่ชา

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขณะนี้เราดำเนินการด้วยกริดไฟฟ้าที่ทดแทนได้ 100% ในกระบวนการผลิตทั่วโลก

เราบรรลุผลสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ 65% จากพลังงานที่ใช้ในการผลิตตั้งแต่ปี 2008 แต่ประมาณสองในสามของการปล่อยก๊าซในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์มาจากพลังงานที่ผู้บริโภคใช้ในบ้านเรือน

เราประเมินความท้าทายต่ำเกินไปในการช่วยให้ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ในด้านผลิตภัณฑ์และพันธมิตร เรากำลังดำเนินการอยู่

ความเป็นธรรมในที่ทำงาน

เรามีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั่วบริษัทรวมถึงในห่วงโซ่อุปทานของเรา

เราได้จ่ายค่าจ้างให้พนักงานของเราตามอัตราค่าครองชีพ (Living wage) ในแต่ละพื้นที่ ผ่านกรอบงานเพื่อการชดเชยที่เป็นธรรม (Framework for Fair Compensation)

ธุรกิจที่ครอบคลุม

เราได้ช่วยเหลือผู้ค้าปลีกรายย่อย 1.8 ล้านรายทั่วโลกให้เข้าถึงโครงการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มรายได้มาตั้งแต่ปี 2010

ตอนนี้เรากำลังขยายวิธีการเพื่อช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัลผ่านพันธมิตรที่ให้เข้าถึงเครดิตและการประกันภัย

ขยะและบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบของขยะต่อการใช้งานของผู้บริโภคลดลง 32% ตั้งแต่ปี 2010 เรามีความก้าวหน้าในด้านต่างๆที่เราสามารถควบคุมได้ เช่น การประสบความเรื่องการไม่มีขยะฝังกลบจากทุกโรงงานของเรา และลดปริมาณขยะที่ส่งไปกำจัด 96% ต่อตันของการผลิต

เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ รีไซเคิล หรือย่อยสลายได้ภายในปี 2025 และใช้พลาสติกรีไซเคิลอย่างน้อย 25% ในบรรจุภัณฑ์ของเรา

ในปี 2019 เราให้คำมั่นว่าจะลดการใช้พลาสติกผลิตใหม่ และรวบรวมพลาสติกให้ได้มากกว่าที่เราผลิต

การจัดหาวัถุดิบอย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2010 เราได้เพิ่มปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งจัดหามาได้อย่างยั่งยืนตั้งแต่ 14% ถึง 62% นอกจากนี้ 88% ของพืชผลที่สำคัญ 12 ชนิดมีแหล่งที่มาอย่างยั่งยืน

ถึงแม้ว่าเรามีก้าวหน้า แต่ยังมีงานอื่นอีกที่ต้องทำ

สุขภาพและสุขอนามัย

เราได้ช่วยเหลือผู้คนกว่า 1,300 ล้านคนให้ปรับปรุงสุขภาพและอนามัยมาตั้งแต่ปี 2010 ซึ่งเกินเป้าหมายเริ่มต้นของเราที่ 1 พันล้านคน แต่เราจะไม่หยุดยั้งเพียงเท่านี้

เรายังคงทำงานเพื่อยกระดับชีวิตผู้คนต่อไป

โภชนาการ

เมื่อสิบปีที่แล้วเราตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนพอร์ตโฟลิโอเป็นสองเท่า ให้เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดด้านโภชนาการในอัตรา 60% ในปี 2019 เราทำได้ถึง 56% เรากำลังดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายในสิ้นปี 2020

ลดน้ำตาล เกลือ ไขมันอิ่มตัว และแคลอรี แต่อาหารยังมีรสชาติดี