1. Home
  2. ...
  3. ข่าวล่าสุด
  4. เส้นทางการสร้างความยั่งยืนของเรา: เรามาไกลแค่ไหนแล้ว?

เส้นทางการสร้างความยั่งยืนของเรา: เรามาไกลแค่ไหนแล้ว?

รายงานความยั่งยืนประจำปีของเราแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางธุรกิจและความคืบหน้าโดยรวม ตลอดจนการเรียกร้องการดำเนินการในลักษณะร่วมมือกันให้มากขึ้นเพื่ออนาคตที่สดใส

เกษตรกรรายย่อยที่ปลูกถั่วเหลืองเปลือกดำ

รายงานความคืบหน้าล่าสุดของเราแสดงให้เห็นว่า เรากำลังส่งมอบการบรรลุเป้าหมายที่สูงของเราในแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever (USLP) โดยเราสามารถบรรลุเป้าหมายโดส่วนใหญ่ และเราได้เรียกร้องการดำเนินการร่วมกันให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งโลกกำลังเผชิญอยู่

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโต

"การระดมพลการดำเนินการร่วมกัน" ( Unilever Sustainable Living Plan Summary of Progress in 2015 (ภาษาอังกฤษ)) ซึ่งรายงานเกี่ยวกับเป้าหมายที่สูงที่เราได้กำหนดไว้สำหรับตนเองเมื่อเราผสานรวม USLP เข้าไว้ในแบบจำลองทางธุรกิจของเราในปี 2553

ซึ่งเน้นถึงการที่เราเชื่อว่า USLP กำลังสร้างคุณค่าให้แก่ธุรกิจของเรา รวมทั้งสร้างคุณค่าแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการผลักดันการเติบโต ความเชื่อมั่น ลดความเสี่ยง และลดค่าใช้จ่ายลง แบรนด์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน เช่น คนอร์, โดฟ, Dirt is Good, ลิปตัน และ Hellmann's ซึ่งผลิตสินค้าที่เชื่อมโยงโดยตรงกับจุดประสงค์ที่ยั่งยืน และมีส่วนร่วมในเป้าหมาย USLP ของเรานั้น คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของการเติบโตของ Unilever ในปี 2558 และเติบโตเร็วกว่าธุรกิจอื่น ๆ ที่เหลือของบริษัท

ในแนวทางของการปฏิบัติงานของเรา - แต่ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังรออยู่

รายงานนี้ได้แสดงถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในส่วนของเป้าหมายการสร้างความยังยืนภายใต้การควบคุมโดยตรงของเรา เราได้ช่วยให้ผู้คนกว่า 480 ล้านคนสามารถดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของตน และปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คน โดยผ่านการจ้างงาน การฝึกอบรม และการปรับปรุงด้านสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ เรายังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของเรา เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 โรงงานของ Unilever ในปี 2558 ได้ส่งขยะโดยรวมไปกำจัดทิ้งน้อยลง 97% ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากพลังงานน้อยลง 39% และดึงน้ำมาใช้น้อยลง 37% ต่อหนึ่งตันของการผลิต

แต่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคเคยสร้างความยากลำบากให้แก่โรงงานของเรา แม้ว่าขยะที่เกี่ยวข้องกับการที่ผู้บริโภคทิ้งผลิตภัณฑ์ของเราได้ลดลง 29% นับจากปี 2553 แต่น้ำที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคได้ลดลงเพียง 1% และผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้นประมาณ 6%

แนวทางเชิงนวัตกรรม - และความต้องการการดำเนินการร่วมกัน

เรากำลังนำกลยุทธ์เชิงนวัตกรรมมาใช้เพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับปัญหาท้าทายที่กว้างขึ้น ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและความไม่เท่าเทียมที่มากขึ้น ทำให้ต้องมีการดำเนินการร่วมกันในระดับโลกด้วย เรากำลังดำเนินการร่วมกับชุมชนโลกในการสร้างความคืบหน้าของกิจกรรมของเราในปี 2558 โดยผ่านเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติ และข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

"อันที่จริง มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่รออยู่สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้..."

Paul Polman ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Unilever ได้อธิบายว่าปี 2558 เป็น "ปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติและสำหรับโลกใบนี้" โดยกล่าวว่าแบบจำลองของธุรกิจที่ยั่งยืนยังคงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่สำคัญเท่านั้น หากยังจำเป็นอย่างยิ่ง

เขากล่าวว่า "ขณะนี้ที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่หก ทาง USLP ก็กำลังพิสูจน์ว่าเราไม่ควรต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งระหว่างความยั่งยืนกับการสร้างความเติบโตของผลกำไร นอกจากนี้ สิ่งนี้ยังช่วยให้เราสามารถลดต้นทุน สร้างนวัตกรรมด้านเชื้อเพลิง และสรรหาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดีเยี่ยม

"อันที่จริง มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่รออยู่สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ ไม่มีกรณีทางธุรกิจในการอดทนต่อความยากจนและการหลีกหนีจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ"

เราทุกคนล้วนมีบทบาทในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น แล้วคุณล่ะ? ร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับ #collectiveaction

กลับขึ้นสู่ข้างบน