1. Home
  2. ...
  3. ข่าวล่าสุด
  4. ห้าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา

ห้าสิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับการเติบโตอย่างยั่งยืนของเรา

รายงานล่าสุดของเราแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเติบโต ซึ่งเรามีความภูมิใจอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน เรายังคงต้องจัดการปัญหาด้านความยั่งยืนที่ท้าทายอีกมากมาย ต่อไปนี้คือข้อมูลสรุปความคืบหน้าในปี 2559

Customer at a Unilever recycling station in Sao Paolo, Brazil

ธุรกิจของเรากำลังเติบโต และรายงานล่าสุดก็ยังแสดงว่าเรากำลังเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกับทำกำไรได้

แต่ละปี เรามีการรายงานความคืบหน้าของเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน (USLP) ซึ่งเปิดตัวขึ้นในปี 2553 เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์สำหรับวิสัยทัศน์ในการเร่งการเติบโตทางธุรกิจของเราพร้อมกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

ต่อไปนี้คือห้าสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของเราสำหรับปี 2559 รวมถึงความสำเร็จที่แสดงให้เห็นว่าเราทำได้ ขณะที่ความท้าทายสำคัญ ยังคงมีอยู่

เราเห็นความยั่งยืนกำลังผลักดันอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้น...

...แสดงว่าการเติบโตทางธุรกิจของเรามีความสม่ำเสมอและมีศักยภาพในการแข่งขันสูง รวมทั้งสามารถสร้างกำไรได้และมีความยั่งยืน ‘แบรนด์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน’ ของเราทุกแบรนด์ต่างมีส่วนร่วมในเป้าหมายของแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และมีจุดประสงค์เพื่อทำให้การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องปฏิบัติกันทั่วไป ซึ่งแบรนด์เหล่านี้มีอัตราการเติบโตคิดเป็น 60% ของทั้งหมดในปี 2559 นอกจากนี้ ยังเติบโตเร็วกว่าธุรกิจอื่นๆ ที่เหลือของเรากว่า 50% ขณะนี้เรามี ‘แบรนด์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน’ ทั้งสิ้น 18 แบรนด์ ซึ่งหกแบรนด์ใน 18 แบรนด์ คือแบรนด์ที่มียอดขายสูงที่สุด

เราสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมกับผู้คนนับล้าน...

...และเราใช้ห่วงโซ่คุณค่าของเราทุกส่วนเพื่อดำเนินการนี้ ตัวอย่างเช่น เราได้ช่วยเหลือผู้หญิงกว่า 920,000 คนให้เข้าร่วมแผนงานที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างโอกาส เราทำได้สำเร็จโดยการทำงานร่วมกับซัพพลายเชนและผ่านแผนงานที่มุ่งเน้นในการขายและการกระจายสินค้าของเรา ภายในสิ้นปี 2559 เราจะช่วยเหลือประชากรนับ 538 ล้านคนโดยส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของพวกเขา และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยอีกประมาณ 650,000 คนให้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรเพื่อคุณภาพสิ้นค้าและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

เรามีความคืบหน้าอย่างมากในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานและในการปฏิบัติงานของเรา แม้ว่าความท้าทายยังคงมีอยู่...

...เนื่องจากการแก้ปัญหาผลกระทบบางอย่างเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา นับตั้งแต่ปี 2551 ในหน่วยการผลิตของเรา ต่อหนึ่งตันของการผลิต เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 43% เราสามารถลดการใช้น้ำได้ 37% และลดปริมาณขยะของเสียรวม 96% นับตั้งแต่ปี 2553 ผลิตภัณฑ์ของเราส่งผลกระทบต่อน้ำลดลงประมาณ 7% ขณะที่ขยะของเสียจากการทิ้งผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภคลดลงประมาณ 28% แต่ผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ของเราตลอดวงจรชีวิตรวมทั้งการใช้งานของผู้บริโภคกลับเพิ่มขึ้นประมาณ 8% นับตั้งแต่ปี 2553 แม้ว่าจะมีความท้าทาย เรายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการใช้ห่วงโซ่คุณค่าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการปฏิบัติงานของเรา

เรากำลังพยายามขยายความมุ่งมั่นในที่ที่เราจำเป็น...

...ดังที่เราได้ประกาศคำมั่นไว้ในเดือนมกราคม ปี 2560 เราตั้งเป้าว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกของเราทุกชิ้นจะสามารถนำกลับมาแปรสภาพใช้ใหม่ นำมาใช้ซ้ำ หรือสามารถย่อยสลายได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2568 เรายังคงมุ่งเน้นและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจของเรา และในปี 2559 เราได้เพิ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรซัพพลายเชนของเราอีกด้วย

ขณะที่เรามีสิ่งที่ต้องทำมากยิ่งขึ้น เราก็มั่นใจว่าเราเดินมาถูกทาง

...เนื่องจากรูปแบบการทำธุรกิจของเรายึดถือแผน USLP เป็นหัวใจสำคัญเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับเรา ผู้ถือหุ้น และผู้คนอีกนับล้านทั่วโลก เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนำหน้าตลาด มีศักยภาพในการสร้างผลกำไร และผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดีเยี่ยมนับตั้งแต่เปิดตัวแผน USLP

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปที่ส่วนการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

กลับขึ้นสู่ข้างบน