เกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

เรามีจุดประสงค์ที่เรียบง่ายแต่ชัดเจน นั่นคือการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา

ผู้หญิงที่มารองน้ำจากศูนย์จัดการน้ำของซันไลต์

เราเรียกเอกสารกลยุทธ์ทางธุรกิจของเราว่า "The Compass" เนื่องจากกลยุทธ์นี้จะกำหนดเส้นทางอันต่อเนื่องในระยะยาวสำหรับ Unilever นับตั้งแต่เริ่มพัฒนากลยุทธ์นี้ในปี 2552 กลยุทธ์นี้ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2558 โดยองค์ประกอบหลักยังคงเหมือนเดิม The Compass ได้วางจุดประสงค์ที่โดดเด่นของเราในการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างความเติบโตให้ธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเติบโตทางธุรกิจของเรา และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เรากำลังพัฒนาแนวปฏิบัติทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างความเติบโตให้บริษัทของเราและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ การตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของผู้คนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และการสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุก ๆ คน เรากำลังช่วยสร้างโลกที่ทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอย่างจำกัดในโลกใบนี้ นั่นคือ

 • แบรนด์ต่าง ๆ ที่นำเสนอคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล สุขอนามัยที่ดี และความเชื่อมั่นที่มาจากการสวมใส่เสื้อผ้าสะอาด เส้นผมสะอาด และผิวพรรณสดใส
 • ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่จัดหามาด้วยวิธีการที่ยั่งยืนและนำไปใช้ในลักษณะที่ช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
 • การเคารพสิทธิของผู้คนและชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจในทั่วโลก

เราใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในทั่วโลกของเราด้วยการส่งเสริมผู้บริโภคผ่านโครงการ brightFuture ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกของเราในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหลายล้านคนดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยการทำสิ่งเล็ก ๆ ทุกวันเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้แก่โลก

สิ่งที่เราพบก็คือแนวทางนี้ส่งเสริมความสำเร็จของธุรกิจของเรา ในปี 2558 แบรนด์ที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนยิ่งเติบโตอย่างเร็วกว่าที่เคยเป็นในปี 2557 นอกจากนี้ ยังขยายตัวเกือบกึ่งหนึ่งและเติบโตเร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ ที่เหลือ (เร็วกว่าถึง 30%)

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever

เรามุ่งเป้าหมายที่จะบรรลุเป้าหมายเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมของเราโดยดำเนินการตามการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever ซึ่งช่วยระบุถึงโอกาสในการปรับปรุงเพื่อสร้างความเติบโตให้แบรนด์ ประหยัดต้นทุน และสร้างผลกำไรในอนาคต แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever ที่เปิดตัวในปี 2553 นั้น เป็นพิมพ์เขียวของเราในการเติบโตอย่างยั่งยืน นี่เป็นการตอบสนองในเชิงกลยุทธ์ของเราต่อปัญหาท้าทายที่เรากำลังเผชิญอยู่ในการดำเนินธุรกิจในโลกที่ผันผวนและมีความไม่แน่นอน แผนการนี้จะช่วยผลักดันการเติบโตของผลกำไรของแบรนด์ของเรา ประหยัดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม

แผนการของเราได้กำหนดเป้าหมายที่สำคัญสามข้อ ดังนี้

 • การปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น: ภายในปี 2563 เราจะช่วยเหลือประชากรจำนวนกว่าหนึ่งพันล้านคนในการดำเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขา
 • การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ภายในปี 2573 เรามีเป้าหมายที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราลงครึ่งหนึ่ง ขณะเดียวกันก็สร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา*
 • การปรับปรุงความเป็นอยู่: ภายในปี 2563 เราจะปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนในขณะที่เราสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา

สิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ก็คือ พันธกิจเก้าข้อที่มีเป้าหมายย่อย ๆ รองรับซึ่งครอบคลุมผลการปฏิบัติงานในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในส่วนของเป้าหมายย่อยแต่ละข้อของเรา เราได้กำหนดเทคนิคการวัดผลที่เป็นกลาง รวมถึงการประมาณการและการกำหนดสมมติฐานที่เหมาะสม

แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever จะช่วยสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเรา ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเติบโตทางธุรกิจของเรา และส่งเสริมการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของเรา

แผนการของเรามีความโดดเด่น

สิ่งที่สร้างความแตกต่างในรูปแบบธุรกิจของเราก็คือ แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever และจุดประสงค์ของเราในการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน แผนการนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างมีผลกำไรแก่แบรนด์ต่าง ๆ ของเรา ลดต้นทุน และนวัตกรรมด้านพลังงาน แผนการของเรามีความโดดเด่นในสามเรื่องด้วยกันคือ

 • แผนการนี้ครอบคลุมกลุ่มแบรนด์ทั้งหมดของเราในทุกประเทศที่เราวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา
 • มีมิติในเชิงสังคมและเศรษฐกิจ กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์ของเราสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คน รวมถึงธุรกิจของเราสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนจำนวนมาก
 • เมื่อเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม เราดำเนินการทั่วทั้งวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมด นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงโรงงานของเรา และวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป

ด้วยแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever เราได้กำหนดเป้าหมายที่สูงไว้อย่างกล้าหาญเพื่อบรรลุการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทของเราเอง (โดยผ่านแบรนด์ นวัตกรรม การจัดหาวัตถุดิบ และการดำเนินงานของเรา) แต่เราเป็นเพียงบริษัทเดียวท่ามกลางบริษัทหลายแห่ง และความเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในการจัดการปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่สำคัญนั้น เป็นเรื่องใหญ่และเร่งด่วน

สิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริงก็คือ การเปลี่ยนแปลงระบบในวงกว้างที่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหาร พลังงาน หรือสุขภาพ

ดังนั้น Unilever จึงได้กำหนดแผนการปฏิรูปเพื่อรับมือกับปัญหาใหญ่ ๆ ที่สำคัญที่สุดต่อธุรกิจของเราและต่อโลกของเรา เราได้เพิ่มความพยายามในสามด้านที่เรามีขนาด อิทธิพล และทรัพยากรเพื่อที่จะสร้าง "การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป" ให้เกิดขึ้น ในการกล่าวเช่นนั้น เราหมายถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นฐานของทั้งระบบ ไม่ใช่เพียงแค่การปรับปรุงทีละเล็กละน้อย ความพยายามสามด้านดังกล่าว ได้แก่

 • การลดการทำลายป่าไม้จากซัพพลายเชนด้านสินค้าโภคภัณฑ์ภายในปี 2563 เพื่อช่วยขจัดภัยคุกคามจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
 • การส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรมกระแสหลัก ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตด้านอาหารและส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อย
 • การดำเนินการเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัย ถูกสุขาภิบาล และสุขอนามัย

ในทั้งสามด้านเหล่านี้ ผู้หญิงจะมีบทบาทที่สำคัญมาก การเพิ่มพลังของสตรีเป็นสิ่งสำคัญมากในการขจัดปัญหาความยากจนและเร่งการพัฒนาในทั่วโลก นอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการดำเนินงานของเราเองและการทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ของเราแล้ว เรายังได้ก้าวไปอีกขั้นในการทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และฝ่ายอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมของเราเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีกด้วย โดยการทำงานร่วมกันนี้ เราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้

ความท้าทายในอนาคต

เมื่อเราเปิดตัวแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever ในปี 2553 เราทราบดีว่ามีความท้าทายและความไม่แน่นอนหลายประการที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข นับจากนั้นเราได้ดำเนินการคืบหน้าเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราสามารถควบคุมโดยตรง เรามีหลักฐานที่ดีที่พิสูจน์ว่า เป้าหมายที่สูงของเราในการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืนจะช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจของเรา

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่ โดยเฉพาะในส่วนที่อยู่นอกเหนือการดำเนินงานของเราในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา แม้ว่าเราจะดำเนินการคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดีในเรื่องการลดการใช้น้ำ การลดของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในโรงงานของเรา แต่ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจก (GHG) อันเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคยังคงเพิ่มขึ้นและได้เพิ่มขึ้น 6% ตั้งแต่ปี 2553 ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภคเมื่อพวกเขาอาบน้ำฝักบัว แช่ในอ่างอาบน้ำ และทำความสะอาดร่างกายโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา (ซึ่งคิดเป็นการใช้น้ำโดยส่วนใหญ่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเรา) ซึ่งได้ลดลงประมาณ 1% นับจากปี 2553

นับตั้งแต่ที่เราได้เปิดตัวแผนของเราในปี 2553 เราได้เรียนรู้ถึงระดับการใช้น้ำที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้และระดับที่เราไม่สามารถทำได้ รวมถึงส่วนที่จำเป็นจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบในวงกว้าง ผลก็คือเราได้ปรับปรุงกลยุทธ์ GHG ของเรา และกำลังปรับปรุงกลยุทธ์ในเรื่องการบริโภคน้ำภายในของเรา เรายังคงมุ่งมั่นในการสร้างแนวทางของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินการนี้จะสะท้อนถึงผลกระทบที่แท้จริงของธุรกิจของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ

การรับเอาเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ขององค์การสหประชาชาติและข้อตกลงกรุงปารีสในการประชุมสัมมนาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) ในปี 2558 เป็นการกำหนดเป้าหมายในระดับโลกที่ต้องการจะยุติความยากจนและป้องกันปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความพยายามเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของภาคเอกชนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายระดับโลกที่ตั้งไว้สูง แผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของเรา แบรนด์ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน และวาระในการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางทั้งหมดที่เราพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ "การยุติความยากจนและการยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก" ในทั่วโลก

การได้รับยกย่องจากองค์กรภายนอก

นับเป็นเวลา 15 ปีจาก 16 ปีที่ผ่านมา ที่ Unilever เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบของดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index - DJSI) ในปี 2558 เราได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีคะแนน 92 จาก 100 คะแนน และได้รับรางวัล Gold Class สำหรับผลการปฏิบัติงานที่ยั่งยืน จาก RobecoSAM ใน Sustainability Yearbook 2016

ในปี 2558 Unilever ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำเป็นปีที่หกติดต่อกัน ในการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเกี่ยวกับบรรดาผู้นำองค์กรที่ยั่งยืนซึ่งดำเนินการโดย GlobeScan/SustainAbility

ในปี 2558 Unilever เป็นหนึ่งใน 113 บริษัททั่วโลกที่ได้รับรางวัล ‘A’ ในแง่ผลการปฏิบัติงานด้านสภาพอากาศใน ‘The A List: The CDP Climate Performance Leadership Index Report 2015’ ที่จัดทำโดย NGO CDP ระหว่างประเทศ (ชื่อทางการคือโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project)) Unilever ได้คะแนนเต็ม 100 ในการเปิดเผยข้อมูลสูงสุด (เพิ่มจาก 15 คะแนนในปี 2556 และหนึ่งคะแนนในปี 2557)

* ส่วนในปี 2559 เราได้ขยายวันที่ของพันธกิจที่เป็นหัวใจหลักของ GHG ของเราจากปี 2563 เป็นปี 2573 นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาจากปี 2563 เป็นปี 2573 ยังมีผลกับเป้าหมายสำคัญในการลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา ด้วยการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงกึ่งหนึ่งเกี่ยวกับการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในขณะที่เราขยายธุรกิจ พันธกิจที่เป็นหัวใจหลักในเรื่องการลดการใช้น้ำและการลดของเสียลง ยังคงมีเป้าหมายที่ปี 2563

ซึ่งได้รับการรับรองโดยอิสระจาก PwC

กลับขึ้นสู่ข้างบน