กลยุทธ์เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนของเรา

Unilever เป็นบริษัทที่มุ่งบรรลุจุดประสงค์เป็นสำคัญ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ปัจจุบันนี้จุดประสงค์ของเรานั้นง่ายแต่ชัดเจน นั่นคือการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

เราอาศัยอยู่ในโลกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ภาวะขาดแคลนน้ำเริ่มเกิดขึ้นบ่อยขึ้น ปริมาณอาหารเริ่มหาได้ยากและช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ประชากรมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้อนามัยและสุขลักษณะพื้นฐานกลายเป็นปัญหาท้าทายมากขึ้น ที่ยูนิลิเวอร์ เราตระหนักดีว่าผู้คนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ สำหรับเราด้วยเช่นกัน เนื่องจากต้นทุนของสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนและการจัดหาวัตถุดิบทำได้ยากขึ้น

เราเชื่อว่าธุรกิจต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา แต่การจะทำเช่นนั้นได้ ธุรกิจจะต้องเปลี่ยนแปลง จะไม่มี "การทำธุรกิจแบบทั่ว ๆ ไปอีกต่อไป" การเติบโตอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมเป็นรูปแบบธุรกิจรูปแบบเดียวที่ยอมรับได้ วิสัยทัศน์ในเชิงกลยุทธ์ของเราคือการเพิ่มขนาดธุรกิจให้เป็นสองเท่า ขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมของเรา

ในปี 2553 เราได้เปิดตัวแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของ Unilever ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวของเราเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน เราจะบรรลุวิสัยทัศน์โดยดำเนินการตามแผนของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการเติบโตทางธุรกิจของเรา ขณะเดียวกันก็เพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ผลักดันการเติบโตที่สร้างผลกำไรสำหรับแบรนด์ ประหยัดต้นทุนและเร่งสร้างนวัตกรรม

เกี่ยวกับกลยุทธ์ของเรา

ผู้หญิงที่มารองน้ำจากศูนย์จัดการน้ำของซันไลต์

วิสัยทัศน์ของเราคือ การสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเราไปพร้อม ๆ กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างสิ่งที่ดีต่อสังคม

การผสานความยั่งยืน

ชาวสวนปลูกมะเขือเทศแบบยั่งยืนให้แก่คนอร์

การผสานรวมจุดมุ่งหมายในการสร้างความยั่งยืนเข้าไว้ในกลยุทธ์ แบรนด์ และนวัตกรรมของเรา คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ

กลับขึ้นสู่ข้างบน